Ispartalılar Vakfı (ISVAK) Burs Başvuruları

YÜKSEKÖĞRENİM BURSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

  1. Üniversite Kazandı belgesi (Yeni kazananlar için Türkiye sıralamasının  belirtilmesi zorunludur)

  2. Öğrenci Belgesi (Disiplin kaydını gösterir olması)

  3. Transkript (Son durumu gösteren, güncel) (Devam eden öğrenciler için)

  4.  Nüfus Cüzdanı fotokopisi

  5. Gelir Durumu Belgesi (Ailede çalışanların maaş bordrolarının kopyası)

  6. Anne baba çalışmıyorsa SGK’dan kayıtlı olmadığına dair belge)

  7. Adli Sicil Belgesi

  8. Burs Başvuru Formu

NOT: Başvuru formu fotoğraflı olarak, eksiksiz doldurulup; istenen tüm belgelerin orijanelleri ile birlikte bizzat başvuru sahibi tarafından Vakfımız sekretaryasına teslim edilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 EKİM 2023