İsveç Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

sweden-scholarshipsİsveç Enstitüsü tarafından, İsveç – Türk Burs Programı kapsamında, 2016-2017 öğretim yılı için verilecek olan yüksek lisans ve doktora programı burslarına Türkiye’den öğrenci ve araştırmacılar başvurabilecektir. Burs programları olarak demokrasi, insan hakları, yönetişim ve hukuk konularına odaklanılarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha yakın ilişkiler kurulması hedeflenmektedir.

Söz konusu bursa son başvuru tarihleri 15-16 Ocak 2016 olup konuya ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.

Kaynak: Yükseköğretim Kurulu