İstanbul Ticaret Odası İTOSAM Stajyer Araştırmacı Burs Başvurusu

Stajyer Araştırmacı Burs Programı Başvuruları

Sayın Üyemiz, 

Odamız bünyesinde, faaliyetlerine başlayan Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM); İstanbul ve Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için ihtiyaç duyulan nitelikli araştırma ve projelerin yürütülmesi, çalışmalara öncülük edilmesi amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda planlanan “Stajyer Araştırmacı Programı” İstanbul özelinde çalışmak isteyen veya çalışan lisansüstü öğrencilerinin var olan kaynak, çalışma ortamı ve maddi geçim ihtiyaçlarını karşılayarak lisansüstü çalışmaların niteliğini artırmayı hedeflemektedir. Araştırmacı programı öncü ve nitelikli çalışmaların desteklenmesi; veri odaklı, güncel ve literatürde eksikliği bulunan konuların araştırılması yoluyla İstanbul’un sosyo-ekonomik durumunu ve potansiyelini daha sağlıklı ölçmeye ve etkin, sürdürülebilir politikalar geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Burs programı kapsamında Üniversitelerin sosyal bilimler departmanlarında lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır. İktisat ve alt bölümleri, İstatistik, Ekonometri, Kültür Ekonomisi, Turizm Ekonomisi, Uluslararası Ticaret, İşletme, Bankacılık ve Finans, Veri Analitiği, Büyük Veri ve Kent Sosyolojisi bölümleri başta olmak üzere tez aşamasında olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine öncelik tanınacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Son Başvuru Tarihi: 29 Eylül 2023
Başvuru Formu: https://forms.gle/JrrbxDn3v3ijjKG49
İletişim Bilgisi: itosambasvuru@ito.org.tr

Dokümanlar