İlim Yayma Vakfı (İYV) Doktora Burs Başvurusu

ilim-yayma-vakfi-yuksek-lisans-doktora-burslari

2019-2020 Akademik Dönemi Doktora Burs Koşulları

BURS BAŞVURU BİLGİLERİ

Doktora öğrencileri için İlim Yayma Vakfı bünyesinde Burs Komisyonu tarafından belirlenmiş koşullar doğrultusunda yıllık olarak burs verilecektir.

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye’deki üniversitelerin herhangi bir alanda doktora programlarına kayıtlı olup normal öğrenciliği devam etmek,
 • Başvuru tarihi itibari ile 36 yaşından gün almamış olmak,
 • Dönem şartı;
  • Bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık alanlar için 2014 ve sonrası,
  • Bilimsel hazırlık veya sadece İngilizce hazırlık alanlar için 2015 ve sonrası,
  • Doğrudan ders dönemine başlayanlar için 2016 ve sonrası,

Doktoraya kayıt yaptırmış olmak.

 • Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • Vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş),
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (Yabancı öğrenciler için pasaport fotokopisi),
 • Öğrenci belgesi,
 • ALES sonuç belgesi (son 5 yıl içinde alınan, yabancı uyruklu öğrenciler için varsa GRE ve GMAT),
 • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL, IELTS, PTA),
 • Transkript (Doktora ders döneminde olanlardan yüksek lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan doktora ders dönemine ilişkin transkript istenir, Burs almaya hak kazananlardan ise onaylı transkript istenir),

Başvuru esnasında istenilen belgelerin pdf formatları www.iyv.org.tr web sayfasına yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ

Başvurular, sadece Vakfımızın  www.iyv.org.tr internet sayfasından yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

İŞLEMLER TARİHLER
Başvuru Dönemi 02 Eylül – 20 Eylül 2019
Mülakata Hak Kazananların İlanı 27 Eylül 2019
Mülakat Tarihleri 30 Eylül – 19 Ekim 2019
Burs Almaya Hak Kazananların İlanı 31 Ekim 2019
Burs Almaya Hak Kazananların Belge Teslimi 1 – 4 Kasım 2019

 

DOKTORA BURSLARININ SÜRESİ VE MİKTARI

Burs miktarı 2019-2020 akademik yılında aylık 1.900 TL olup süresi 12 aydır. Yıl sonunda bursun devamlılığı için müracaat yenilenmelidir. Müracaat esnasında aşağıdaki hususlar doğrultusunda;

 • Bilimsel hazırlık ya da yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlayan,
 • Ders dönemini ya da tez dönemini uzatan,

öğrenciler için burs verilmemektedir. Burs komisyonu bursun devamı için istisnai karar da verebilir. Vakıf tarafından her zaman yukarıda belirtilen burs tahsis süreleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

ÖN ELEME YAPILMASI

İlim Yayma Vakfı başvuran adaylar arasından ön eleme yapacaktır. Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, Vakfımız tarafından e-posta veya sms gönderilerek ya da web sitesi üzerinden mülakat tarihleri duyurulacaktır.

MÜLAKAT ÖNCESİ YÜKLENECEK BELGELER

 • Akademik referans mektubu,
 • Yayını olanlar için yayının pdf formatı,
 • Gelir Beyanı (Maaş Bordrosu, SGK Dökümü, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.).

Mülakata girecek öğrencilerin istenilen belgelerin pdf formatlarını mülakattan önce www.iyv.org.tr web sayfasına yüklemesi gerekmektedir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN SİSTEME YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER

 • Transkript (Onaylı)
 • Tez İlerleme Raporu (tez döneminde bir yılı dolduranlar),
 • Yeterlilik döneminde olanların yeterliliğe geçtiğini gösterir belge,
 • İkamet Tezkeresi (yabancı uyruklu öğrenciler için),
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten- tüm aile fertlerini göstermesi zorunlu),
 • Sabıka Kayıt Belgesi (e-devletten),
 • Kira Sözleşmesi (kiracı olanlar için),
 • Banka hesap numarası ve IBAN.

Evraklar, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra yukarıda belirtilen tarihlerde www.iyv.org.tr web sayfasına pdf formatıyla yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin başvuru formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. Vakıf tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananların gerekli belgeleri tayin edilen süreler içinde www.iyv.org.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde ya da durumlarında ya da Vakfa teslim edilen belgelerin herhangi birinde değişiklik olması durumunda derhal vakfa bilgi verilmesi zorunludur
 • Vakıf tarafından öğrencilere akademik danışman atanabilir ve danışman ile görüşme usulleri belirlenebilir. Bu durumda bursiyerin danışmanı ile belirlenen usuller çerçevesinde görüşmesi gerekir.
 • İlim Yayma Vakfı tarafından belirli periyotlarla toplantı veya seminerler yapılacak olup, bursiyer bu toplantılara ya da seminerlere katılmakla yükümlüdür.
 • Bursiyer, Vakfın yürüttüğü proje ve programlarda talep edilmesi durumunda görev almakla yükümlüdür.
 • Bursiyer, lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her dönem eğitim durumunu gösteren belgeleri Vakfa iletmekle yükümlüdür.

BURSUN KESİLMESİ

İlim Yayma Vakfı Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen koşullar çerçevesinde Burs Komisyonu tarafından bursun kesilmesine karar verilebilir. Burs Komisyonu bu hususta takdir hakkını haizdir.
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, medeni ve ekonomik durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir.

Başvuru için tıklayınız

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu
Close