İlim Yayma Vakfı (İYV) Doktora Burs Başvurusu

2023-2024 DÖNEMİ DOKTORA BURS KOŞULLARI

BURS BAŞVURU BİLGİLERİ
T.C. vatandaşı ve uluslararası doktora öğrencileri için İlim Yayma Vakfı bünyesinde Burs Komisyonu tarafından belirlenmiş koşullar doğrultusunda yıllık olarak burs verilir.

BAŞVURU ŞARTLARI
• Türkiye’deki üniversitelerde doktora programına kayıtlı olup normal öğrenciliğe devam etmek,
• 1988 yılı ve sonrasında doğmuş olmak,
• Dönem şartı;
  o Bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık alanlar için 2018 ve sonrası,
  o Bilimsel hazırlık veya sadece İngilizce hazırlık alanlar için 2019 ve sonrası,
  o Doğrudan ders dönemine başlayanlar için 2020 ve sonrası, doktoraya kayıt yaptırmış olmak.
• Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER
T.C. Vatandaşları İçin:
• Kimlik belgesi fotokopisi
• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
• Doktora öğrenci belgesi (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),
• ALES sonuç belgesi (Son beş yıl, 01.01.2018 sonrası),
• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS/YÖKDİL/TOEFL) (Son beş yıl, 01.01.2018 sonrası),
• Transkript (Doktora ders döneminde olanlardan yüksek lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan doktora ders dönemine ilişkin transkript istenir),
• Gelir beyanı olarak E-Devlet’ten Hizmet Dökümü -SGK 4A/4B/4C- (-varsa- maaş bordrosu, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.)
• Sabıka kayıt belgesi (E-Devlet’ten).

Uluslararası Öğrenciler İçin:
• Pasaport bilgilerini gösteren sayfaların veya oturum izni kartının fotokopisi,
• Vesikalık fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş),
• Doktora öğrenci belgesi (Kaydı tamamlanmamış olanların kabul aldığına dair belge),
• ALES/GRE/GMAT -varsa- (Son beş yıl, 01.01.2018 sonrası),
• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL) (Son beş yıl, 01.01.2018 sonrası),
• Transkript (Doktora ders döneminde olanlardan yüksek lisans, ders dönemini tamamlamış olanlardan doktora ders dönemine ilişkin transkript istenir),
• Gelir Beyanı -varsa- (Maaş bordrosu, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.),
• Sabıka kayıt belgesi (E-Devlet’ten)
Başvuru esnasında istenilen belgelerin PDF formatları www.iyv.org.tr internet sayfasına yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ
Başvurular, sadece Vakfımızın www.iyv.org.tr internet sayfasından yapılmaktadır. Elden veya posta yoluyla başvurular kabul edilmemektedir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHİ

İŞLEMLERTARİHLER
Başvuru Dönemi15 Eylül – 29 Eylül 2023
Mülakat DönemiEkim 2023 içerisinde planlanmaktadır.
Sonuçların AçıklanmasıKasım 2023 içerisinde planlanmaktadır.

DOKTORA BURSLARININ SÜRESİ VE MİKTARI
Burs miktarı 2023-2024 döneminde aylık 6.000 TL olup süresi 12 aydır. Bursiyerlik dönemi sonuçların açıklandığı gün başlayıp Ekim 2024 tarihinde sonra erer. İlk burs ödemesi Ekim 2023 tarihinde başlatılmış kabul edilir ve ekim ayından sonuçların açıklanacağı güne kadar toplu olarak banka hesaplarına yatırılır. Yıl sonunda bursun devamlılığı için müracaat yenilenmelidir. Müracaat esnasında aşağıdaki hususlar doğrultusunda;
• Bilimsel hazırlık ya da yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlayan,
• Ders dönemini ya da tez dönemini uzatan,
öğrenciler için burs verilmemektedir. Burs komisyonu bursun devamı için istisnai karar da verebilir. Vakıf tarafından her zaman yukarıda belirtilen burs tahsis süreleri kısaltılabilir ya da uzatılabilir.

MÜLAKAT ÖNCESİ ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ
İlim Yayma Vakfı başvuru sistemi, adayları sisteme girdikleri bilgiler doğrultusunda başarı ve ihtiyaç puanlarına göre sıralamaktadır. Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen öğrencilere, Vakfımız tarafından e-posta ve SMS göndererek duyuracaktır.

MÜLAKATA KATILACAK ADAY BURSİYERLERİN SEÇİMİ
Ön eleme sonrası mülakata davet edilmesi uygun görülen aday bursiyerler Vakfımızın genel merkezinde mülakata alınır (Marmara bölgesi dışındaki adaylar online olarak katılım gösterebilir).

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN MÜLAKAT SONRASI SİSTEME YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER
• Akademik referans mektubu,
• Banka hesap numarası (IBAN).
Evrakların, burs almaya hak kazananlar belirlendikten ve ilan edildikten sonra talep edilen tarihlerde www.iyv.org.tr internet sayfasına PDF formatıyla yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin başvuru formundaki beyanlarla tutarsızlığı tespit edilmesi halinde tahsis edilen burs iptal edilecektir. Vakıf tarafından yukarıdaki belgeler dışında başka belgeler de istenebilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
• Burslulukla ilgili işlemlerde belgelendirme esas olup, burs almaya hak kazananların gerekli belgeleri tayin edilen süreler içinde www.iyv.org.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerde, durumlarında ya da Vakfa teslim edilen belgelerin herhangi birinde (işe giriş, evlilik, dönem dondurma vb.) değişiklik olması durumunda derhal vakfa bilgi verilmesi zorunludur.
• Vakıf tarafından öğrencilere akademik danışman atanabilir ve danışman ile görüşme usulleri belirlenebilir. Bu durumda bursiyerin danışmanı ile belirlenen usuller çerçevesinde görüşmesi gerekir.
• İlim Yayma Vakfı tarafından belirli periyotlarla toplantı veya seminerler yapılacak olup, bursiyer bu toplantılara ya da seminerlere katılmakla yükümlüdür.
• Bursiyer, Vakfın yürüttüğü proje ve programlarda talep edilmesi durumunda görev almakla yükümlüdür.
• Bursiyer, lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her dönem eğitim durumunu gösteren belgeleri Vakfa iletmekle yükümlüdür.

 

BURSUN KESİLMESİ
İlim Yayma Vakfı Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen koşullar çerçevesinde Burs Komisyonu tarafından bursun kesilmesine karar verilebilir. Burs Komisyonu bu hususta takdir hakkını haizdir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, her dönemin sonunda Burs Komisyonu tarafından akademik ve öğrenim başarı düzeyi, belirlenen yükümlülüklere uyup uymama, burs koşullarının devam edip etmediği, ekonomik ve medeni durum değişikliği vb. açılardan değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda bursun kesilmesine karar verilebilir.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN

burs@iyv.org.tr & 0 212 511 22 90

Dikkat: Bilgi ve belgelerimde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması durumunda başvurumun ön eleme ve sonrasında iptal edileceğini ve hiçbir hak iddia etmeyeceğimi kabul ediyorum. 

Başvuru bilgi ve koşullarını okudum, anladım, onaylıyorum. 

 

Lisansüstü Burs Başvuru Kılavuzunu İndirmek İçin Tıklayınız

 

Başvuru için tıklayınız