İzmir Ekonomi Üniversitesi Bursları

ÖSYS %100 Bursu, %50, %25 İndirimi Üniversitemizde, eğitim süren boyunca kesintisiz %100 ÖSYS bursundan, ÖSYS %50 ve %25 indiriminden faydalanabilirsin. İngilizce Hazırlık Programı’nda 2, 2 yıllık ön lisansta 4, 4 yıllık lisansta 7, Tıp Fakültesinde 9 yıl boyunca bursun kesilmeden öğrenim görebilirsin. Lisans programlarındaki %100 ÖSYS bursu;

Yaz okulu hariç yıllık öğretim ücretini kapsar.
Yurt bursu ise; yaz okulu hariç yerleştirme başarı SÖZ ve DİL puan türlerinde ilk 2.500, EA ve SAY puan türünde ilk 10.000 içinde olanlardan ailesiyle birlikte şehir dışında ikamet edenler ile İzmir ili içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayanların (karayolu ile 50 kilometreden daha uzak yerlerden gelenler), Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenlerin Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsar. Yurtlardan yararlanma süresi; İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 4 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 6 yıldır.

Lisans programlarındaki %50-%25 ÖSYS indirimi;

Yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden kayıtlanılan oranındaki indirimi kapsar.

Ön Lisans programlarındaki %100 ÖSYS bursu;

Yazokulu hariç yıllık öğretim ücretini kapsar.

Ön lisans programlarındaki %50-%25 ÖSYS indirimi;

Yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden kayıtlanılan oranındaki indirimi kapsar.

Burslardan/indirimlerden yararlanma süresi, İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

Temel Bilimler Tercih İndirimiÜniversitemizin Sosyoloji ve Matematik bölümlerine YKS ile %50 indirimli kontenjandan yerleşmen, üniversitemizi ilk 10 tercihinde göstermen ve Türkiye sıralamanın Sosyoloji için EA puan türünde ilk 200 bin, Matematik için SAY puan türünde ilk 300 bin içinde olması halinde %50 YKS indirimine ilaveten %25 oranında Temel Bilimler Tercih İndirimi’nden yararlanırsın. Temel Bilimler Tercih İndirimi almaya hak kazanırsan öğretim ücretini toplamda %75 oranında indirimli olarak ödersin. Temel Bilimler Tercih İndirimi ile İngilizce Hazırlık Programı’nda 2, Matematik ve Sosyoloji bölümlerinde 7 yıl boyunca bursun kesilmeden öğrenim görebilirsin. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden herhangi bir dönemde kaydını dondurduğunda bu süreler indirim süresine ilave edilir.

Dikey Geçiş Sınavı ÖSYS %100 Bursu, ÖSYS %50, %25 İndirimi Dikey geçiş sınavı ile burslu kontenjandan yerleşen lisans öğrencilerine sağlanan %100 ÖSYS bursu;

Yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar.

Burslardan yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir. Dikey geçiş sınavı %50-%25 ÖSYS İndirimi;

Yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden verilen oranındaki bursu kapsar.

İndirimlerden yararlanma süresi, İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

Doğan Turhan Bursu Lojistik Yönetimi bölümü başarılı öğrencilerini ödüllendirmek ve daha fazla çalışmaya teşvik etmek amacıyla her yıl Doğan Turhan anısına belirli oranlarda burs verilmektedir.

Önlisans ve Lisans Programları Akademik Başarı İndirimi Yıllık not ortalaması 3.50 veya daha yüksek olan öğrencilere yönergede yer alan şartları sağlamaları halinde öğretim ücreti üzerinden %50 oranında indirim uygulanır. Öğrenci aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla akademik yılda Önlisans ve Lisans Programları Akademik Başarı indirimi alabilir.

Ticaret Odası Üyeleri İndirimi Üniversiteye “Ücretli” kontenjandan yerleşen öğrencilerden aşağıda yer alan şartları sağlayanlara, her bir üyelik için bir kere olmak üzere İzmir Ticaret Odası için %25 oranında, İzmir İlçe Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı diğer il ve ilçe ticaret odası için %15 oranında öğretim ücreti indirimi uygulanır.

İlgili Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası ve İzmir İlçe Ticaret Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı diğer il ve ilçe ticaret odası üyesi olan,
Ticaret odasına 1 yıllık üyeliği, son 1 yıldan bu yana ortaklığı, temsil ve ilzama yetkili olması, odadaki üyeliğinin askıda olmaması ve son 3 yıl içerisinde en az 1 kez GVK’nın 48/1 maddesindeki yazılı hadlerden aşağı olmamak üzere hasılat beyan etmiş olması şartlarının hepsini sağlayan,
Gerçek kişilerin ve tüzel kişi üyelerin eşleri ile 1. derece kan ve kayın hısımlarına,
Tüzel kişi üyelerin eşleri ile 1. derece kan ve kayın hısımlarına (b bendindeki tanım gereği) (TMK m.18 uyarınca eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden kayın hısımları olurlar) Ticaret Odası indirimi sağlanır. Bu indirim, İngilizce Hazırlık Programı’nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerlidir.

Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Bursu Yurt Dışından Kabul Edilecek %100 burs;

Yaz okulu hariç öğretim ücretini kapsar.

Burslardan yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

Uluslararası Öğrenci Bursu Üniversitenin uluslararasılaşma misyonu belirlenen ülke kontenjanları dahilinde lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerine verilen burstur. Uluslararası öğrenci bursunun kapsamı ve kontenjanları, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Bu süreler, İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl; ön lisans programlarında 4 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıldır. Burslar, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler bursluluk süresine ilave edilir.

Aile Bireyleri İndirimi Aynı süreler içinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören kardeşlere, ebeveynlere, çocuklara ve eşlere öğretim ücretleri üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

Dikey Geçiş Mezun İndirimi Ön lisans mezunlarımız dikey geçiş ile üniversitemiz ücretli lisans programlarına kayıtlandığında öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyetin uygun gördüğü oranda indirim uygulanır. İndirimden yararlanma İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl; 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri kapsamaz. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir.

İngilizce Hazırlık Programı İkinci Yıl İndirimi İlk yılın sonunda İngilizce Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrencilere, ikinci yılında öğretim ücretleri üzerinden %50 oranında indirim uygulanır.

Mensup İndirimi İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu personeline, personelin eş ve çocuklarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi kurucu vakıf üyelerine, vakıf üyelerinin eş ve çocukları ile vakıf personeline, öğretim ücreti üzerinden indirim uygulanır. Bu indirim, İngilizce Hazırlık Programı’nda 1 yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerlidir.

Lisans Mezun İndirimi Lisans programından mezun olanlara yüksek lisans ve doktora eğitimi için öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.

Lisansüstü Programları Akademik Başarı İndirimi Son sınıf öğrencilerinden genel not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olanlara şartları sağlaması halinde öğretim ücreti üzerinden %50 oranında indirim uygulanır. İngilizce hazırlık programında 2 yıl, bilimsel hazırlık programında 1 yıl, Tezli yüksek lisans programında derslerin verildiği dönemden başlamak üzere 2 yıl, Tezsiz yüksek lisans programında derslerin verildiği dönemden başlamak üzere 1,5 yıl, tezli yüksek lisans derecesi ile doktoraya kabul edilenler için programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 7 yıldır. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir.

Sporcu İndirimi Spor alanında üstün yetenekli öğrencileri İzmir Ekonomi Üniversitesine kazandırmak, Üniversite takımında yer alarak kendi branşında İzmir Ekonomi Üniversitesini temsil etmek üzere, Üniversitemiz tarafından burs ve indirim yönergelerinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri kaydıyla İEÜ Sporcu İndirimi uygulanmaktadır. Sporcu İndirimi, öğrencinin indirimi aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez. Öğrenci, aranan koşulları sağlaması halinde birden fazla eğitim-öğretim yılında Sporcu indirimi alabilir. Öğrencilere dönem öğretim ücretleri üzerinden uygulanacak toplam indirim/burs tutarı, mevcuttaki indirimleri/bursları üzerine sporcu indirimi eklenerek belirlenir. 2023-2024 Akademik Yılı’nda sporcu indiriminden faydalanmak için 24-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvuru yapılabilir. Sporcu indirimine başvurmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz: https://www.ieu.edu.tr/tr/announcements/type/read/id/11753 Tüm sorularınız için Spor Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilir spor@ieu.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Milli Sporcu Bursu Üniversitemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Üniversitemiz tarafından burs ve indirim yönergelerinde belirlenen koşullarla, yönergede belirtilen spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporculara Üniversitemiz tarafından burs ve indirim yönergelerinde belirlenen koşullarla “Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu İndirimi” verilebilmektedir. 2023-2024 Akademik Yılı’nda Milli Sporcu Bursu’ndan faydalanmak için 24-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvuru yapılabilir. Milli Sporcu Bursu’na başvurmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz: https://www.ieu.edu.tr/tr/announcements/type/read/id/11751 Tüm sorularınız için Spor Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilir spor@ieu.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Derece İndirimi Eş dereceler de dahil; Üniversitemiz birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan lisans mezunlarından Üniversitemizin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına kayıtlananlara; bölüm birincisi olan lisans mezunlarından Üniversitemizin yüksek lisans programlarına kayıtlananlara; meslek yüksekokulu birincisi olan önlisans mezunlarından Üniversitemizin lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı ile kayıtlananlara; kayıtlanacakları bölümlerin/programların öğretim ücretleri ****üzerinden %100 oranında indirim uygulanır. İndirimlerden yararlanma süresi azami süreler kadardır. Bu süreler, İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 9 yıl, lisansüstü bilimsel hazırlık programında 2 yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında 6 yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programlarında 3 yarıyıl, tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 12 yarıyıl, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 14 yarıyıldır. İndirimler, bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreleri indirim süresine ilave edilir.

Tahsisli Burslar Bağış yapanlar tarafından verilen tahsisli burslar,

Yaz okulu hariç öğretim ücreti üzerinden verilen oranındaki bursu kapsar.

Bursun kontenjanları, dağıtımı, süresi ve uygulamasına ilişkin esaslar, bağış yapan ile Üniversite arasında imzalanan protokol doğrultusunda Senato ve Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır.

Kültür ve Sanat İndirimi Sanatsal branşlarda başarılı olan gençlerimizi İzmir Ekonomi Üniversitesine kazandırmak, kültürel ve sanatsal gelişimini desteklemek ve başarılı oldukları sanat dallarında Üniversitemizi temsil etmek üzere aşağıda belirtilen şartları yerine getiren öğrencilere Kültür ve Sanat İndirimi verilir. Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde yaptığı başvurusu uygun olan, ulusal ve/veya uluslararası yarışmalarda dereceye giren ve yönergede yer alan koşulları sağlayan öğrenciler arasından, Üniversite bütçesi ve olanakları göz önüne alınarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulan Burs/İndirim komisyonunun değerlendirmesi üzerine burs almaya hak kazanan öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından seçilir. Hangi ulusal ve/veya uluslararası yarışmaların değerlendirmeye alınacağı, Rektörlük tarafından üniversite içinden ve/veya üniversite dışından görevlendirilen personel ile uzman kişilerden oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulur. 2023-2024 Akademik Yılı’nda kültür ve sanat indiriminden faydalanmak için 24-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvuru yapılabilir. Kültür ve sanat indirimine başvurmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz: https://www.ieu.edu.tr/tr/announcements/type/read/id/11752 Tüm sorularınız için İEU Sanat Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilir, art@ieu.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

“Sporcu İndirimi”, ‘’Kültür Sanat İndirimi’’ ile “Temel Bilimler Tercih İndirimi” almaya hak kazanan öğrenciler hariç, birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, sadece kapsamı geniş ve tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılır.
ÖSYS Burslu veya ÖSYS İndirimli öğrencilerin yatay geçiş yapmaları halinde “Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarında yer alan koşullar geçerlidir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen burslar karşılıksız olup bu burslardan yararlanan öğrencilere herhangi bir mali veya hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslarla ilgili detaylı bilgi için yönergeyi inceleyebilirsiniz.