İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bursları

izmir-katib-celebi-universitesi-burs

PROJE KAPSAMINDA BURS

Öğrenciler TÜBİTAK ve Üniversite bünyesinde yürütülen projeler kapsamında burs alabilmektedir. Devam etmekte ve tamamlanış projelerden 6 Lisans, 51 Yüksek lisans ve 21 Doktora öğrencisi burs almıştır.

Lisans bursiyeri olmak için Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak, herhangi bir kuruluşta ücret karşılığı çalışmamak ve üniversitenin not sistemi esas olmak üzere hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20’lik dilime girilmiş olması gerekmektedir.

Burs Miktarı Üst Sınırları TÜBİTAK tarafından aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Proje kapsamında burs başvurusu için Bölümünüz Öğretim üyeleri ile irtibata geçebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

  Niteliği Ücret Karşılığı

Çalışmıyor İse

Ücret Karşılığı

Çalışıyor İse

  Lisans Öğrencisi 750-TL/ay ————
  Y. Lisans Öğrencisi 3.000-TL/ay 400.-TL/ay
  Doktora Öğrencisi 3.500-TL/ay 500.-TL/ay
  Doktora Sonrası Araştırmacı 4.500-TL/ay ————

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLER

Her yıl fakültemizde başarılı öğrencilere çalışma süresi haftada maksimum 15, ayda toplam 60 saati geçemeyecek şekilde maddi destek sağlanmaktadır. Öğrencilerin bir kısmı laboratuvarlarda çalışarak mesleki eğitimlerini pekiştirmiş de olurlar. Detaylı bilgi için tıklayınız.

YEMEK BURSU

Fakültemizde öğrencilerimize yemek bursu sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

  Niteliği Burs Alan Öğrenci Saysı (2017) Burs Alan Öğrenci Saysı (2018)
  TÜBİTAK Proje Bursu 10
  Kısmi Zamanlı Öğrenci Bursu 4
  Yemek Bursu 70
  Toplam 84

Ayrıca İzmir’de burs veren yerler için tıklayınız.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İletişim Bilgileri

Adres : İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Balatçık Kampüsü 35620 Çiğli İzmir
Telefon : +90(232) 329 35 35
Faks : +90(232) 386 08 88
E-Posta : rektorluk@ikc.edu.tr
Web : www.ikc.edu.tr