İzmir Tınaztepe Üniversitesi Bursları

Yükseköğretim Kurumu, Burs İmkanları

Burslu öğrenci kontenjanları, özel yetenek sınavı sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurumu (YKS) puanlarına göre belirlenir. Bu kontenjanlar, her yıl Senato tarafından önerildikten sonra Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilir.

Lisans programlarında okuyan öğrencilere sağlanan burs, yaz okulu dönemi hariç yıllık öğretim ücretini kapsar. Ancak yurt ücretlerini kapsamaz.

Burslardan yararlanma süresi, normal öğrenim süresi kadar olup; ön lisans programlarında 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 4 yıl, 5 yıllık lisans programlarında 5 yıl ve 6 yıllık lisans programlarında 6 yıldır. Burslar, belirlenen bu süre sonuna kadar kesintiye uğramaz. Öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretlerine dayanarak herhangi bir dönemde kayıtlarını dondurması durumunda, dondurulan bu süreler burs süresine eklenir.

Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Bursu

Yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından duyurulur.

Yurt dışından kabul edilen lisans öğrencilerine sağlanan burslar, yaz okulu dönemi hariç öğretim ücretini içerir; ancak yurt ücretini kapsamaz.

Burslardan yararlanma süreleri normal öğrenim süresi kadar olup; ön lisans programlarında 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 4 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 6 yıldır. Burslar, belirlenen bu süre sonuna kadar kesintiye uğramaz. Öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretlerine dayanarak herhangi bir dönemde kayıtlarını dondurması durumunda, dondurulan bu süreler burs süresine eklenir.

Dikey Geçiş Bursu

Dikey geçiş programlarına burslu öğrenci kontenjanları her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve YKS sonuçlarına göre ilan edilir.

Dikey geçiş sınavı sonucu burslu kontenjandan yerleşen lisans öğrencilerine sağlanan burslar, yaz okulu dönemi hariç öğretim ücretini kapsar.

Burslardan yararlanma süreleri, 4 yıllık lisans programları için normal öğrenim süresi kadar olup; belirlenen bu süre sonuna kadar kesintiye uğramaz. Öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretlerine dayanarak herhangi bir dönemde kayıtlarını dondurması durumunda, dondurulan bu süreler burs süresine eklenir.

Tahsisli Burslar

Üçüncü Şahıslar Tarafından Sağlanan Burslar

Üniversite ve üniversite kurucu vakfı dışındaki gerçek veya tüzel kişiler, kurumlar tarafından sağlanmak üzere Üniversitenin kullanımına tahsis edilecek fonlardan veya Üniversite adına oluşturulan fonlardan çeşitli burslar verilebilir.

Bursların kontenjanları, dağıtımı, süresi ve uygulama esasları, bağış yapan ile Üniversite arasında imzalanan protokol çerçevesinde Senato ve Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Bağış şartlarında bursiyerlerle ilgili belirtilmeyen koşul veya yükümlülükler bulunuyorsa, bu yönergedeki hükümler şartlı bağışlar için de geçerlidir.

Tahsisli burslar, yaz okulu ve yurt ücretini içermez.

Burs yönergesi için tıklayın