İzzet Baysal Vakfı Burs Başvurusu

izzet-baykal-vakfi-bursuİzzet Baysal Vakfı Abant İzzet Baysal Üniversitesi‘nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran Bolu Merkez İlçe veya diğer İlçe ve köylerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı olan  birinci öğretim lisans öğrencilerine burs imkanı sağlamaktadır.

İZZET BAYSAL VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

1. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine vakfımız tarafından burs verilmektedir.

2. Bölüm birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu’lu bir öğrenciye daha vakfımız burs vermektedir. Bu öğrencilerin, Bolu Merkez İlçe veya diğer İlçe ve köylerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

3. “Bunun dışında çalışkan ve çok fakir olup, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ve başka üniversitelerde okuyan 10 Bolulu öğrenciyi geçmemek üzere burs verilebilir. Ayrıca; ortaöğretimde ve üniversitede okuyan fakir ve çalışkan olan veya anne ve babasından ikisini veya birini yitirmiş öğrenciler için ise, Bolu Eğitim Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile burs verilebilmektedir.”

4. Bursların devam edebilmesi için, bursiyerlerin öğrenciye yakışmayan hareket ve davranışlarda bulunmamaları, ceza almamaları başarı ile sınıflarını geçmeleri gerekmektedir. Üniversite öğrencilerinin sınıf geçme notunun en az 2 ve 2’nin üstünde olması gerekmektedir.

5. Vakfımızdan burs alan öğrenciler, hayata atıldıktan sonra şayet imkanları el verirse, vakfımız kanalıyla veya bizzat kendileri bir öğrenciye burs vererek, okumasına yardımcı olacaklarına dair söz vermektedirler.

6. Vakfımızdan burs alan öğrenciler, başka bir vakıftan veya kurumdan burs ve maaş alamazlar.

7. Beşinci madde kapsamı içinde girip burs alacak olan öğrencilerin seçimini bursiyerlerimiz bizzat yapabildikleri gibi, biz de vakıf olarak kendilerine yardımcı olmaktayız. Bursiyerlerin burslarının ödenmesi, takibi tarafımızdan yapılmakta olup, her öğretim yılının sonunda burs verilen öğrenciye ait imza föyü ile öğrencinin başarı durumu bir yazı ile ilgili kişiye bildirilmektedir.

Bu yönetmelik 08.05.2015 tarihinde yapılan 15. Mütevelliler Genel Kurulu Toplantısında gerekli değişikliklerin yapılması için Yönetim Kuruluna verilen yetki doğrultusunda 22.07.2015 tarihinde yapılan 209. Yönetim Kurulunda yukarıdaki şekilde düzenlenmiştir.

BURS BAŞVURU FORMU