Jean Monnet 2024-2025 Burs Programı Başvuruları Başladı

AB finansmanlı Jean Monnet Burs Programının 2024-2025 akademik yılı başvuruları başladı.

2024-2025 akademik yılında yaklaşık 190 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. Bursların %50’si kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %20’si ise özel sektöre tahsis edilecektir.

%100 AB finansmanlı Jean Monnet Burs Programı, AB müktesebatının uygulanması amacıyla Türkiye’nin idari kapasitesini güçlendirmek suretiyle ülkenin katılım yolundaki çabalarına destek oluyor. Program kamu çalışanları yanı sıra lisans öğrencilerine ve üniversiteler, STKlar ve özel sektörden başvuranlara yüksek lisanslarını AB Üye Devletlerinden birinde AB müktesebatı ile ilgili konularda yapma fırsatı sunuyor. Bu şekilde genç profesyonellerin Avrupa entegrasyon sürecine dair bakış açıları ve ufku genişliyor, ayrıca genç Türk profesyoneller ile Avrupa’dakiler arasındaki bağlar güçleniyor.

Halihazırda;

  • Türkiye’deki kamu çalışanları,
  • Türkiye’deki özel sektör çalışanları,
  • Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personeli

Jean Monnet Burs Programına başvurabilir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Kasım 2023

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.