Kadir Has Üniversitesi Bursları

ÖSYM Bursu

a. Tam Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek KHAS’a yerleştirilen öğrencilere “Üniversiteye Giriş (ÖSYM) Bursu” adı altında %100 karşılıksız burs sağlanır. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.

b. %50 Burslu

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 Burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretinden %50 oranında indirim uygulanır.

Kadir Has Üniversitesi’nin ÖSYM tarafından burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksız olup sadece öğretim ücretini kapsar ve eğitim süresindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en çok 1 yıl (2 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 4 yıl (8 yarıyıl) süreyle kesintisiz devam eder.

Hazırlık Programının zorunlu ilk yılı sonunda programı başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlamaları koşuluyla eğitimlerinin ikinci yılında burs ve indirimleri devam eder:

  • Güz yarıyılı, Bahar yarıyılı ve Ek Bahar dönemine kayıt yaptırıp final koşullarını yerine getirmiş ve final sınavlarına girmiş olmak,
  • İlk yıl kayıtlı olduğu Güz veya Bahar yarıyıllarından en az birinden 65 veya üzeri bir notla dikey ilerlemiş olmak,
  • İlk yılda aynı track (Temel, Orta Öncesi, Orta, Orta Üstü ve Yüksek Düzey Dersler) programını tekrar etmemiş olmak).

Kadir Has Bursu

Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler arasında; ÖSYS sıralamasında Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ), Eşit Ağırlık (EA) puan türlerinde ilk 3000’e giren öğrencilere, her eğitim öğretim yılında 9 ay boyunca derecelerine göre farklılaşan miktarlarda eğitim desteği sağlanır.

2023-2024 Akademik Yılı Girişli Öğrenciler için Kadir Has Bursu çerçevesinde verilen eğitim desteğinin miktarları aşağıdaki gibidir:

  • ilk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 10.000 TL
  • ilk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere ayda 7.500 TL
  • ilk 1000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 3.000 TL
  • ilk 3000 (Dil puan türü hariç ) içinde yer alan öğrencilere ayda 2.000 TL

Kadir Has Bursu lisans eğitimi için öngörülen dört yıllık (zorunlu hazırlık sınıfı okuyanlar için beş yıl) süre boyunca, bursa hak kazanılan dönemdeki oran ve miktarlar değiştirilmeden her yıl dokuz ay süreyle verilir. İlgili burs, kayıt dondurma durumunda kesilir, öğrencinin KHAS’ta eğitime dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam eder.

Öğrencinin bursu kesintisiz alabilmesi için derslere kayıtlı olması, üniversiteden uzaklaştırma cezası almamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmemesi gerekir. Genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrencilerin bursu, ortalaması 2.00’nin üzerine çıkana kadar; Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bursu ise cezanın uygulandığı süreler içerisinde askıya alınır.

Kadir Has Bursu’ndan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler yararlanacaktır.

Kadir Has Bursu almaya hak kazanan, İstanbul dışından gelerek barınma imkanından yararlanmak isteyen, ilk 3000’den yerleşen öğrencilere üniversitenin anlaşmalı olduğu öğrenci yurdunda 3 kişilik odalarda ücretsiz barınma imkanı sağlanır.

KHAS Başarı Sıralaması Bursu

ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında üniversitemizin belli kontenjanlarına yerleşen ve ilgili puan türünde aşağıdaki tabloda ilan edilen başarı sıralamasında yer alan öğrencilere sağlanan ilave burstur. İlgili puan türlerinde belirtilen başarı sıralamalarına giren, %50 Burslu programlara yerleşen adaylara ilave %25 burs imkanı sağlanacaktır.

Lise Başarı Bursu

Türkiye genelinde akademik başarıları yüksek liselerden mezun olan ve Kadir Has Üniversitesi lisans programları ücretli kontenjanlarını ilk 3 tercihlerinde belirterek bu programlardan herhangi birine yerleşen öğrencilere eğitim ücretinden %50 oranında indirim sağlanır. Her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen liselerden mezun öğrencilere sağlanan Lise Başarı Bursu, ÖSYM Bursu ile birleştirilemez. Bu durumda yüksek olan burs geçerli olur.

Lise Başarı Bursu verilen liseler listesi için tıklayınız.

KHAS Onur Bursu

Her akademik yılın Bahar yarıyılı sonunda, öğrencinin müfredatı gereği o akademik yıldaki yarıyıllarda sorumlu olduğu kredi yükünü (muaf olunan derslerin kredileri dahil) alarak zorunlu ve seçmeli derslerinin tamamını başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 3.5/4.0 veya üzeri olan öğrenciler, bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak üzere KHAS Onur Bursu için değerlendirmeye alınırlar. Bu öğrencilere ayrıca ödeme yapılmaz.

IB – Abitur – Matura – SAT Bursu

Fakültelere yerleşen öğrencilerden,

  • Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu 32-37 arasında olan öğrencilere eğitim ücretinin %50’si; 38 ve üzerinde olanlara %75’i;
  • Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilere öğretim ücretinin %50’si;
  • Matura’da üstün başarı gösterenlere ve SAT belgesi 1400 üzeri olanlara eğitim ücretinin %75’i oranında indirim uygulanır.

Bu indirim başka bir indirim ile birleştirilmez.

Spor Bursu

Üniversite spor takımlarına kabul edilen veya ferdi branşlarda Kadir Has Üniversitesi adına yarışlara katılan ya da yarışlara katılabilecek olan öğrencilere sağlanan burstur. Spor bursunun esas hedefi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere kendi branşında Üniversite Sporları Federasyonu müsabakalarında Kadir Has Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan ve Milli Sporcuları kapsayan protokol kapsamında 2023–2024 Eğitim ve Öğretim Yılında verilecek olan “Millilik Bursu” Üniversite Burs Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir ve aday öğrenciye tercih dönemi bitimi öncesinde yazılı bilgi verilir. Millilik Bursunda takım kontenjanlarına göre öncelikli branşlar; kürek, yüzme, eskrim, squash, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate, judo, yelken, atletizm, kayak, satrançtır.

Başvurular Aday Öğrenci Sporcu Bursu Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Sonuçlar formda belirtilen iletişim adresine iletilecektir.

Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını alırlar.

Beyaz Güvercinler Burs Programı

Beyaz Güvercinler Bursu, İstanbul dışı illerde ikamet eden ve kısıtlı ekonomik şartlara sahip başarılı öğrencilere katkı sağlamayı amaçlayan bir burstur. Beyaz Güvercinler Bursu Programı’na, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında üniversitemizin belirli programlarına yerleşen, ilgili puan türünde ilk 30.000 başarı sıralamasında yer alan, diploma notu en ez 4.0/ 5.0 (100 üzerinden en az 80) olan ve başvuru esnasında 12. sınıfta eğitim öğretimine devam eden öğrenciler başvurabilir.

Bursun kapsamı, süresi ve başvuru süreci her yıl beyazguvercinler.khas.edu.tr sitesinde ilan edilir.