Karakoçan Dernekleri Federasyonu (Kar-Def) Burs Başvurusu

Karakoçan Dernekleri Federasyonu (Kar-def) olarak, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Dört Yıllık Yüksek öğrenim gören Karakoçanlı öğrencilerimize burs verilecektir. Burs müracaat tarihi 1 Ekim ve 31 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Burs ile ilgili başvurular www.kardef23.com internet sitesinden yayınlanan form doldurularak yapılacaktır. Detaylı Bilgi: www.kardef23.com

Burs Başvuru Form
….

Karakoçan Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu

Burs Kosulları

ELAZIĞ KARAKOÇAN DERNEKLERİ FEDERASYONU BURS YÖNETMELİĞİ

1- AMAÇ:

Bu Yönetmeliğin amacı, Elazığ Karakoçan Dernekleri Federasyonu tarafından Üniversite düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2- KAPSAM:

Bu Yönetmelik Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu tarafından verilecek bursların ödenmesi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

3- BURS TÜRLERİ   VE BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER : 

Elazığ Karakoçan Dernekleri Federasyonu tarafından verilen burs türleri şunlardır: 

  • İki yıllık veya Dört Yıllık Üniversite Kazananlar veya Devam edenler
  • Dikkat: Açık öğretim başvuruları kabul edilmez.

4- ADAYLIK ŞARTLARI:

  • Ebeveynlerden birinin Karakoçan nüfusuna kayıtlı olması
  • Eğitim, öğretim gördüğü okulda başarılı olmak. (Sınıfını Doğrudan Geçmek)
  • Maddi imkanları yetersiz olmak
  • Her hangi bir kurum ve kuruluşta çalışmamak.
  • Aynı aileden ikinci bir kişi (kardeş) olarak burs başvurusu yapmamak.
  • (Burslu öğrenciler hariç) Özel Üniversitelerde ve Vakıf Üniversitelerinde öğrenim görmemek.

5-BURS SAYISI VE MİKTARI:

Burs verilecek öğrencilerin sayısı, seçimi ve burs miktarları ile bursun ödeme şekli, Burs Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde  Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

6-DUYURU:

Burslara ilişkin duyuru, Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu web sitesi vasıtasıyla yapılır.

7-BAŞVURU TARİHİ:

İlanı takiben burs isteğinde bulunanlar, en geç 31 Ekim 2018  sonuna kadar Burs başvuru formunu ve evraklarını Federasyonumuza ulaştırması gerekir.

8-TEBLİĞAT:

Burs Komitesi’nin önerisi Yönetim Kurulu’nun kararı ile burs almaya hak kazanan öğrencilere durum, Federasyonumuzun web sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur

9-ÖDEME:

Burslar öğrenciye aylık ve nakit olarak banka hesaplarına ödenir. Burs ödeme süresi yedi aydır.

10-BURSUN KESİLMESİ:

Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir.

a) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,

b) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,

c) Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit edilmesi,

d) Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,

e) Öğrencinin durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurduğunun anlaşılması,

11-İZLEME:

Federasyonumuzdan burs alan öğrencinin öğrenim durumu Federasyonumuzca takip ve kontrol edilir. Federasyonumuzca her bursiyer için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler bursiyerin başarı ve genel durumuna ilişkin bilgiler yer alır. Bursiyerlerin her seviyede izlenebilmesi için bütün burslu öğrencilerin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında Federasyonumuza göndermeleri zorunludur.12-YÜRÜTME:

Bu Yönetmelik esaslarına göre Burs Komitesi’nce alınacak kararlar, Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Formu (Web sitemizin alt tarafında Dosya indirme Panosundan temin edilir. )

2- Kimlik Fotokopisi

3- Vukuatlı Nüfus Örneği

3- Adli Sicil Belgesi (E-Devletten Olabilir)

4- Resimli, İkametgâh Belgesi (Muhtardan veya E- Devletten)

5- Okuduğu  Üniversiteden Öğrenim Belgesi

6- 1 adet fotoğraf

7- Çalışan anne babanın maaş bordrosu

Not: Öğrenci bursları hakkında aşağıdaki iletişim numaralarından bilgi alabilirsiniz

Zelal Değirmenci 0506 133 3947,

Metin Gündü 0530 760 79 99,

Eren Akyol 0542 834 07 05