Kayseri Büyükşehir Belediyesi Burs Başvurusu

Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı Nedir?

Kayseri Büyükşehir Belediyemizce, ilimiz sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin üniversitede (devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde tam burslu) okuyan öğrencisi bulunan ailelere destek olmak ve ailelerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla nakdi olarak yapılan yardımdır. Yardım başvurusunu veliler yapacaktır. Öğrencilerin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Başvurular 02 Ekim 2023 ve 31 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru hakkında incelemeler ise 31 Aralık 2023 tarihinde tamamlanacaktır. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde yardım miktarı aile başı 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımının Kapsamı Nedir?

 • Öğrencinin devlet üniversiteleri veya vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyor olması gerekmektedir.

 • Öğrencilerin normal öğrenim süresi içerisinde eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Dönem kaybı yaşayan öğrencilerin ailelerine yardım edilmemektedir.

 • Başvuru yapacak ailelerin Kayseri il sınırları içerisinde ikamet etmesi şarttır. Öğrencinin ikamet kaydının Kayseri’de olması şartı aranmaz.

 • Yardım tek seferlik olup başvuruların incelenmesi 31 Aralık 2023 tarihinde sonuçlanacaktır. Miktar hesabınıza yatırıldığında SMS ile bilgi verilecektir.

 • Yüklenecek öğrenci belgelerinde “Aktif Öğrenci” ibaresi bulunmadığı durumda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Öğrenci belgeleri Üniversite Öğrenci İşleri Başkanlığından değil, E Devlet üzerinden alınacaktır. Barkodu görünür şekilde olacaktır.

 • Yardım elden ödenmeyecek olup velilerin banka hesaplarına yatırılacaktır. (Yardıma başvuru yapan velinin adına ait bir İBAN numarası verilmediyse bankacılık mevzuatları gereği yardım yatırılamamaktadır. Örneğin başvuruyu yapan velinin adı Mehmet YILMAZ ise İBAN numarası Mehmet YILMAZ’a ait olacaktır. İBAN numarasının başka birine ait olması durumunda ödeme yapılamayacak olup veli ve öğrenciler herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.)

 • Banka hesaplarında icra bulunması ve yardım parasının çekilememesi velilerin sorumluluğundadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu durumdan sorumlu değildir.

 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliğinde belirlenen ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı yapılmaktadır. Hanede kişi başı düşen aylık gelirin asgari ücretin 1/3 tutarı altında (3.800 TL) olması durumunda ihtiyaç sahibi veya haneye giren toplam gelirin 2 asgari ücret miktarını geçmiyor olması durumunda dar gelirli aile olarak değerlendirilmektedir. Aile bireylerine ait mal varlığı (ev, araba, arsa vb.) bulunması durumunda kişi başı aylık gelir hesaplaması farklılaşmaktadır. (Hanede kişi başı düşen aylık gelirin 3.800 TL’nin altında olması veya iki asgari ücret miktarını geçmemesi, tek başına, başvurunun kabul edilmesi için yeterli değildir.)

 • Öğrenci belgelerinde dijital düzeltme ve sahtecilik tespit edildiğinde kişi hakkında ilgili yerlere suç duyurusunda bulunulacaktır.

Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımına Kimler Başvuru Yapabilir?

 • T.C. vatandaşı olmak

 • Ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olması

 • Ailede örgün olarak okuyan Önlisans veya Lisans öğrencisi olması

 • Öğrencinin 25 yaş altında olması,

 • Öğrenci/öğrencilerin normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması (dönem kaybı bulunmamak)

 • Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (Maaş, kira geliri, tarım geliri vb) toplamının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu muhtaçlık kriteri olan kişi başına düşen gelir miktarının 3.800 TL’nin altında olması veya iki asgari ücret miktarını geçmemesi

Kimler Başvuru Yapamaz?

 • Geçici koruma, mülteci ve uluslararası koruma kapsamındaki kişiler başvuru yapamayacaktır.

 • Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet etmeyen aileler,

 • İsteğe bağlı genel sağlık sigortası yatıran vatandaşlarımız gelir tespiti yapılamadığı için kapsam dışıdır.

 • Vakıf üniversitesinde ücret ödeyerek okuyan öğrencileri için,

 • Açık öğretimde okuyan öğrencileri için,

 • Uzaktan öğretim gören öğrencileri için,

 • Ücretli değişim programında bulunan öğrencileri için

 • 25 yaşından büyük olan öğrencileri için

 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için

 • Yurtdışında vakıf üniversitelerinde tam burslu olan veya burssuz okuyan öğrencileri için

 • Herhangi bir gelir getirici işte çalışan öğrencileri ile SGK kayıtlarında aktif çalışan olarak tespit edilen öğrenciler için başvuru yapamayacaklardır.

Değerlendirme Yöntemi

 • Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Komisyonunca karara bağlanacaktır.

 • Komisyon kararı verildikten sonra sonuç SMS yoluyla beyan edilen telefon numarasına gönderilecektir.

 • Yardım başvurusu esnasında istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi ve yanlış beyanda bulunulması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Başvuran kişiler hakkında İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Modülünden araştırma yapılacak olup yanlış ve eksik beyanda bulunan vatandaşların başvuruları kabul edilemeyecek ve bir daha başvurusu alınmayacaktır.

Burs Başvuru Formu