Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Bursu

kibar-holding-logo

Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı yeni dönem için burs verip vermediği bilgisi internet sitelerinde paylaşılmamış. Önümüzdeki günlerde kurumun burslarla alakalı bilgi paylaşması halinde bu sayfa üzerinden sizleri de bilgilendireceğiz.

Eğitim, Kültür Ve Sosyal Alanda;

İlk, orta, yüksek ve lisans üstü eğitim düzeylerinde okuyan, araştırma ve inceleme yapan yetenekli, maddi olanaktan yoksun çocuklara ve gençlere, burslar, bir defalık veya kısa süreli nakdi veya ayni yardımlar vermek; gereğinde bu özellikleri taşıyan çocuklar ve sokak çocukları için barınma, beslenme, okuma ve araştırma için kurumlar açmak, mevcut olanlara yardım etmek; özendirici ödüller koymak veya başka suretlerle ülkenin eğitim, kültür ve sosyal hayatına katkıda bulunanları ve bulunacakları ödüllendirmek

Yukarıda özellikleri sayılan çocuklara, gençlere ve araştırılara döküman, kitap, araç ve gereç yardımında bulunmak yurt içinde veya dışında yapacakları bir araştırma için destek olmak,

Her düzeydeki eğitim kurumları tesis etmek ve çalıştırmak. Bu gibi eğitim kurumlarının (kar amacı güden özel eğitim kurumları hariç) tesisine eğitim araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardımcı olmak, eğitim yan kuruluşları niteliğindeki öğrenci yurdu, kütüphane, okuma odası, laboratuar gibi yerlere nakdi yoldan veya başka suretle katkıda bulunmak.

Gereğinde Darülaceze, akıl ve sinir hastalıkları, huzur evleri gibi köklü ulusal nitelikteki kurumlara teçhizat, gıda, giyecek ve bunun gibi yardımlarda bulunmak. Yardıma muhtaç durumda bulunan teşkilatlanmamış yapıda bulunan ihtiyaç sahiplerine gerekli destek, yardım edinmelerine katkıda bulunmak.

Afetler sonucunda zarar gören yurt köşelerinde, müşkül duruma düşenlere, muhtaçlara doğrudan doğruya veya başka bir köklü ulusal kuruluş aracılığı ile yardımda bulunmak, gereğinde herhangi bir ulusal tasaya sebebiyet veren doğal ve tabii afetler de dahil olmak üzere olaydan zarar görenlere her türlü yardım ve katkıyı sağlamak.

Kar amacı güdmemek kaydıyla sosyal etkinliklere faydalı olacak faaliyetleri işletmek

Hastane, dispanser, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve sağlıkla ilgili diğer kurumlar tesis etmek ve çalıştırmak. Bu gibi kurumlara (kar amacı güden özel sağlık kurumları hariç) tesis, teçhizat, malzeme ve ilaç gibi ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

Muayeneye, bakıma tedaviye ve sıhhi müdahaleye muhtaç kişilere bu yardımları sağlamak, masraflarına katılmak, ayrıca ilaç ve benzeri yardımlarda bulunmaktır.

Kibar Eğitim Ve Sosyal Yardım Vakfı İletişim

Adres: Tersane Cad./bakır Sk Assan Hanı No:11, Karaköy/İstanbul – Avrupa
Telefon: (0212) 256 4540