Kılınçarslan Vakfı (KAV) Bursu

kilincarslan vakfi-KAV-bursuKılınçarslan Vakfı bu sene yoğunluk sebebyle burs başvurusu almayacaktır.

Kılınçarslan Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı kültür ve sanata yaptığı katkılardan elde edilen gelirlerle öğrenim hayatında başarılı, maddi olanaklardan yoksun öğrencilere burs vererek destek olmaktadır. KAV, siyaset üstü olup bursiyerlerin ulusal değerlerine sahip çıkan, özgüven sahibi, farklı düşünce ve inançlara saygılı, dürüst ve şeffaf, yaratıcı, cinsiyet, din, dil, ırk ayrımı gözetmeyen, özeleştiri yapabilen, sosyal sorumluluk bilincinde olan vatandaşlar olarak yetiştirilmelerine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. 2011 yılından beri burs vermeye devam etmektedir.

Adaylık Şartları:

 1. T.C. uyruklu olmak
 2. Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olmak
 3. Maddi imkanlardan mahrum olmak : Maddi açıdan desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir devamlı ve sigortalı işte çalışmamak ve kredi yurtlar kurumu hariç başka bir kamu veya özel kuruluştan burs veya kredi, maaş, ücret almamak
 4. Adli ve disiplin suçu kaydı bulunmamak
 5. Yüksek öğrenim kurumuna yeni kayıt yaptıranlar için: bölüme girenler arasında ÖSS sınavında ilk %25’e girmiş olmak, ara sınıflar için: genel başarı ortalamasının en az 4 üzerinden 3.00 olması ve başarısız dersinin olmaması, Lise öğrencileri için: not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması, İlköğretim öğrencileri için: 4. Sınıftan itibaren not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması
 6. Aynı aileden bir kişi burs alabilir, özel üniversiteler ile üniversitelerin ikinci öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans programları, Açık Öğretim’de okuyanlar ve evli olanlar burslarımızdan yararlanamaz.
 7. Özel yasa ile affa uğramış olsalar dahi herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucunda çıkarılmış olmamak veya herhangi bir okulu bırakmış olmamak
 8. Vakfın ilke ve amaçlarına uymayan dernek, siyasi parti ve benzeri kuruluşlara üye olmamak, fikren veya fiilen çalışıyor olmamak.

Yukarıda belirtilen hususlar vakıf tarafından araştırılabilir ve araştırma sonucunda başvuru işleme konulmayabilir.

Bursların Duyurulması ve Başvuru:

 • Burs başvuruları web sitemizden  yapılabilir.
 • Burs başvuruları Okul panolarından yaptığımız duyuruları takip ederek yapılabilir.
 • İlgili üniversitelerin burs komitelerine her dönem başında adaylık şartları ve burs verilecek öğrenci sayısı bildirilecektir. Üniversitelerin Rektörleri veya Fakülte Dekanlarının görevlendireceği burs komitelerince seçilen bursiyerler de KAV tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Burs almak isteyen öğrenciler kendi fakültelerinin dekanlığına da başvurabilirler.
 • Burs alan öğrencilerin bir sonraki yıl burslarının devam edebilmesi için, her yıl tekrar ‘başvuru için gereken belgeler’ kısmındaki evrakları KAV’na iletilmesi gerekmektedir.

Burs Başvurusu Kabul Edildikten Sonra İstenilen Belgeler:

 • 2 Adet 4,5×6 cm. boyutlarında vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı örneği
 • İkametgah ilmühaberi (ailesinin ve kendisinin), yurtta kalması halinde yurt müdürlüğünden belge
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Adli Sicil Belgeniz (yükseköğrenim öğrencileri için)
 • Burs Başvuru Formu
 • Öğrenci İşlerinden onaylı transkript, üniversiteyi kazandığına dair belge
 • Okulda disiplin suçu olmadığına dair belge
 • Aile geliri sağlayan kişi/kişilerin aylık gelir durumunu gösteren son tarihli belge, (İşyerinden veya gelirin elde edildiği yerlerden alınacak maaş bordrosu, emekli ise aylıklarını aldıkları banka cüzdanının ilk sayfası ile son maaşını gösteren sayfasının fotokopisi, Vergi Mükellefi ise Vergi Levhası fotokopisi)

Anne veya babası emekli oldukları halde çalışmakta olanlar için her iki gelir de belgelendirilmelidir. Gerçek gelirlerin belgelenmediğinin tespiti halinde burs yalan beyandan ötürü derhal kesilir ve herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

 • Anne çalışmıyor ise (Ev Hanımı) sağlık Karnesinin fotokopisi
 • Kirada oturanlar için kira kontratının fotokopisi
 • Kardeş öğrenci belgesi ( Okuduğu okuldan alınancak)
 • Özgeçmişini anlatan detaylı dilekçe

Yukarıda istenen belgeler KAV tarafından incelemeye tabi tutulur, inceleme sonucuna göre burs isteği hakkında işlem yapılır.

Bursun kesilmesi:

 • beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı saptanırsa
 • adli ceza veya disiplin cezası alması durumunda
 • öğrencinin okulu bitirmesi veya okuldan ayrılması durumunda
 • geçerli bir nedeni olmaksızın okuldaki başarı durumunun düşmesi, sene kaybı veya sömestir kaybı halinde
 • maddi durumunda okumasına yeterli gelişmeler olması durumunda
 • vakfın amaçlarına aykırı tutum ve genel davranış bozukluklarının belirlenmesinde
 • Yukarıda belirtilen maddelerin aksine bir durum saptanırsa

Burs süreleri :

Toplam 9 ay burs verilecektir.

Burs kaydı sırasında :

İyi niyet sözleşmesi imzalanır.

Bursların karşılığı :

KAV bursu karşılıksız olup geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir. Ancak bursiyerlerin sosyal projelerde yer alması tercih edilir.

Burs Miktarı :  

Her yıl Yönetim Kurulunca, vakfın maddi gücü göz önüne alınarak belirlenir.

Vicdani Yükümlülük :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, KAV’ın kendisine yaptığı bu insani yardımı unutmayarak iş hayatına başladıktan sonra kendisi gibi maddi olanaklardan yoksun, başarılı gençlerin eğitim ve öğrenimlerini tamamlamaları için KAV aracılığıyla burs vermeyi veya başkalarının da KAV’a bağış yapması için çabalamayı vicdani bir sorumluluk olarak görmelidir.

Kılınçarslan Vakfı (KAV) İletişim Bilgileri

Adres: İlkbahar Mahallesi Konrad Adenauer Caddesi No: 61 06550 Çankaya – Ankara / TURKIYE
E posta: info@kavakfi.org.tr, kavsanatgalerisi@kavakfi.org.tr, kavgencsanat@kavakfi.org.tr
Web: www.kavakfi.org.tr
Telefon: +90 312 491 22 32
Faks: +90 312 491 22 21