Kısa Film Yönetmenleri Derneği Burs Başvurusu

Kısa Film Yönetmenleri Derneği geleceğin kadın sinemacılarını destekliyor!

Kısa Film Yönetmenleri Derneği lisans düzeyinde Sinema TV eğitimi alan başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan 5 kadın öğrenciye eğitim hayatı boyunca karşılıksız burs verecek.

Başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılacak değerlendirme sonucu 5 kadın öğrenci Ekim-Haziran arasını kapsayacak şekilde 9 ay boyunca aylık 250 TL karşılıksız burs almaya hak kazanacak.

Başvuru Koşulları

 • Türkiye’de lisans öğrenimi gören T.C vatandaşı olmak
 • Ara sınıflar için: genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak
 • Hazırlık sınıfından 1. Sınıfa geçen öğrenciler için, başarılı olarak geçmiş olmak
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
 • Başka bir kamu ve özel kurumdan burs almak başvurmaya engel değildir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Adaylar tüm belgeleri eksiksiz olarak kisafilmdernegi@gmail.com adresine göndermeli.
 • Lisans eğitimine bu yıl başlayacaklar için: Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği (puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği – e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir)
 • Yerleştiği yükseköğrenim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir)
 • Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir)
 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartının arkalı önlü fotoğrafı
 • Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir)
 • Aşağıda aile ve gelir durumuyla ilgili istenen tüm belgeler
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğrenim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge / e-devletten alınabilir)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir). Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: (e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir)
  • Çalışan anne, baba için: Onaylı maaş bordrosu (kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilirler)
  • Serbest çalışan anne, baba için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir)
  • Emekliler için: Aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir)

Önemli not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

 • Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba için: Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi. E-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü – Hizmet Dökümü Türü – Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir)
 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisinin gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır)

Önemli not: Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir (mutlaka e-devletten alınmalıdır)

 • Anne ve aba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür olacak şekilde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (mutlaka e-devletten alınmalıdır)
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği
 • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır)
 • : Anne, baba dışında anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb. ailenin geçimini sağlıyorsa, bu kişi/lerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru tarihleri : 15 Temmuz 2020 – 25 Eylül 2020

Burs kazananlar 30 Eylül 2020’de web sitemizden ilan edilecektir.

Değerlendirme sonrası ihtiyaç görülmesi halinde adaylarla online mülakat yapılacak olup, mülakat için gerekli bildirim adaylara e-posta yoluyla yapılacaktır.