Kızılay Ortaöğrenim (Lise) Burs Başvuruları Başlıyor!

KIZILAY BURS HAKKINDA GENEL BİLGİ

Başvuru ve Burslar Hakkında Önemli Bilgiler

 • Kızılay Burs web sitesinde bulunan açıklama ve uyarıların dikkatle okunması önemlidir.
 • Gerekli bilgi ve belgelerin sisteme sorunsuz yüklenebilmesi için mobil cihazlar yerine bilgisayar kullanılması önerilir.
 • Başvuru formunda yer alan iletişim bilgileri dikkatli bir şekilde doldurulmalı ve güncel bilgileri içermelidir.
 • Verilen bilgilerin doğruluğu teyit edilecektir.
 • Aynı haneden, eğitim seviyesi farkı gözetilmeksizin en fazla iki öğrenci Kızılay Bursu alabilir.
 • Video mülakatı belirlenen süre içerisinde tamamlamayan öğrencinin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kızılay burslusu bir öğrencinin mezuniyet sonrası aynı eğitim seviyesinde ikinci kez kayıt yaptırması halinde bursu iptal edilir ve Kızılay Burs’a yeniden başvuruda bulunamaz.

Gerekli Belgeler Hakkında

 • Kızılay burs başvurularının ilk aşamasında herhangi bir belge talep edilmez. Başvuru sonrası video mülakata katılma hakkı kazanan öğrencilerden gerekli belgeleri KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi)’ye yüklemesi istenir.
 • Gerekli görülen durumlarda ek bilgi ya da belge talep edildiği takdirde belirtilen süre içerisinde ilgili bilgi ve belgeler KBYS üzerinden güncellenmelidir. Bu durum burs hakkı kazanmış öğrencilerin burs devamlılık işlemleri için de geçerlidir.
 • Adaylar, belge yükleme kılavuzunu ve açıklama notlarını dikkatle okumalı ve belgelerini kılavuz yönergelerine uygun olarak sisteme yüklemelidir.

Sonuçların İlanı

 • Başvuru sonuçları, Başvuru Takviminde belirtilen tarihlerde SMS, e-Posta ve web sitesi aracılığıyla ilan edilir.
 • Burs başvuru sonuçları KBYS üzerinden giriş yapılarak görüntülenebilecektir.

Ödemeler, Burs Miktarları ve Süreleri

 • Bir yıl içerisinde ortaöğrenim, ön lisans ve lisans burs ödemeleri Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay, lisansüstü burs ödemeleri ise 12 ay boyunca yapılır.
 • İlk burs ödemeleri en geç Aralık ayında yapılır. Ödemenin Kasım ayında yapılması halinde Ekim ayının, Aralık ayında yapılması halinde ise Ekim ve Kasım aylarının bursları toplu olarak ödenir.
 • Kızılay Burs miktarları başvurulan yer, başvuran öğrencinin eğitim gördüğü kademe, başarı durumu, ihtiyaç seviyesi, bağışçılarımızdan gelen öncelikli talepler gibi kriterlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kızılay Burs, temel olarak aylık verilmekle birlikte dönemlik veya tek sefere mahsus olarak da verilebilir. Kızılay Burs başvurusunda bulunan kişiler bu durumu kabul etmiş sayılırlar. 2023-2024 yılından itibaren farklı kategorilerde standart burs miktarları ilan edilecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuruların Alınması 18 Eylül – 6 Ekim 2023
Ön Değerlendirme Süreci 7 – 10 Ekim 2023
Belgelerin Yüklenmesi 11 – 20 Ekim 2023
Video Mülakat Süreci 6 – 12 Kasım 2023
Sonuçların Duyurulması ve Taahhütname Onay Süreci 23 – 27 Kasım 2023

Ön değerlendirme: Başvuru öncesinde belirtilen kriterler doğrultusunda sistem tarafından çalıştırılan algoritma ile otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Ön değerlendirme sonuçları 7 – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında SMS yoluyla iletilecektir.

Ön değerlendirmesi olumlu sonuçlanan adaylara 11 Ekim – 23 Kasım 2023 tarihleri arasındaki aşamalar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca bu adaylara yönelik değerlendirme süreçleri devam edeceği için kesin burs sonuçlarının açıklanacağı 23 Kasım 2023 tarihi beklenmelidir.

ORTAÖĞRENİM BURSLARI

Ortaöğrenim (Lise) Burs Programları

Kızılay Ortaöğrenim Alan Burs Programı

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.

Kızılay Ortaöğrenim Burs Programı

Alan bursları kapsamı dışındaki tüm lise türlerinde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.

Yararlanma Şartları

 • T.C. vatandaşı ve Türkiye’de öğrenim görüyor olmak,
 • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası almamış ve sabıka kaydı bulunmuyor olmak,
 • Örgün öğretimde eğitim alıyor olmak,
 • Devlet okullarında eğitim görüyor olmak,
 • Hazırlık eğitimi bulunan liselerde 9.sınıfta, hazırlık eğitimi bulunmayan liselerde ise 10, 11 veya 12. sınıflarda öğrenim görüyor olmak,
 • Birden fazla kamu kurumundan veya başka bir özel kurumdan burs almıyor olmak.

Değerlendirme ve Seçim Süreci

 • Ortaöğrenim bursları yalnızca lise eğitim seviyesinde sağlanan burs desteklerini kapsar.
 • Kızılay tarafından belirlenen illerin, kırsal kesimleri ve az gelişmiş bölgelerinde yer alan okullar Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile tespit edilir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı ile belirlenen okullar Kızılay tarafından ziyaret edilerek başvuru şartlarını taşıyan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenciler okul müdürlükleriyle birlikte tespit edilir.
 • Belirlenen öğrenci, veli ve vasilerden gerekli bilgi ve belgelerin belirtilen süre içerisinde KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi)’ye yüklenmesi istenir.
 • Bilgi ve belge kontrol işlemlerinden sonra burs hakkı kazanan öğrenciler için bursluluk taahhütnamesinin öğrenci, veli ve vasileri tarafından KBYS üzerinden onaylanması istenir.
 • Lise öğrencilerine yönelik burs desteklerinin öğrencilerin okula düzenli devam etmeleri şartıyla verileceği yönünde veli / vasiler bilgilendirilir ve bu hususta hassasiyet gösterilmesi istenir. Bu takipler okul müdürlüğü ve Kızılay tarafından sağlanır.
 • Öğrencilerin ekonomik, sağlık, sosyal ve eğitim durumlarına yönelik tüm bilgi ve belgeler, video mülakat / video konferans kayıtları, burs devamlılık işlemleri, verilen eğitimler, sosyokültürel faaliyetler ve bursiyer kazanımlarına yönelik tüm takipler KBYS ile sağlanarak kayıt altına alınır.

Ortaöğrenim burs programları altında burs verilecek öğrenci tespitleri yukarıda belirtilen hususlar ve süreçler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ortaöğrenim burs başvuruları bu web sitesi üzerinden alınmamaktadır.