Koç Üniversitesi Anadolu Bursları Başvuruları

Adaylık Şartları

Aday öğrencilerin, T.C. vatandaşı olmaları, eğitim ücretini ödemekte kısıtlı imkânlara sahip olmaları, başvuru sırasında Lise son sınıf öğrencisi olmaları ve insanlık birikiminin ışığı altında ülkemize ve dünyaya katkı sağlama amacı bulunan, sorumluluk bilincine sahip bireyler olmaları beklenmektedir. Üniversite giriş sınavının ilgili puan türünde Koç Üniversitesi’ne yerleşebilecek başarı sırasına sahip olmaları beklenir ve orta öğretim diploma notu en az 4.0/5.0 olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  • Başvuru Formu (İnternet sayfası üzerinden doldurulacaktır, form açıldığında linki/bağlantısı buradan paylaşılacaktır.)
  • Ortaöğretim başarısını gösterir belge (9. Sınıftan itibaren 2022 Güz dönemini kapsayacak transkript)
  • 2 adet referans mektubu (Mektuplarda biri rehber öğretmen, müdür ya da müdür yardımcısından; diğeri bir branş öğretmeni tarafından yazılmalı, referans alınacak öğretmenlerin bilgileri başvuru formundaki ilgili bölüme yazılmalıdır. Bu işlem sonunda öğretmenlere bir e-posta gider, öğretmenler bu e-postadaki link ile ulaşabilecekleri referans mektubu şablonunu doldurup kaydeder. Mektuplar mezun olunan lisedeki öğretmenlerden alınmalıdır. 12. sınıfta Açık Öğretim Lisesi’ne geçiş yapan öğrencilerin referans mektuplarını eski liselerindeki öğretmenlerinden almalıdır.)
  • Ortaöğretimi ücretli bir lisede burslu olarak okuyan öğrenciler için burs veren tarafından hazırlanmış burs kapsamına ve süresine ilişkin belge
  • Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir./18 yaşını doldurmamış kişiler bu belgeden muaftır.)
  • T.C. kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotoğrafı ve tüm aile fertlerinin gösterildiği “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” (E-devletten alınabilir.)
  • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İş yerinden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar için ise SGK’den gelirsizlik belgesi, tapu ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi, kira sözleşmesi fotokopisi ve diğer gelirleri gösteren belgeler.)
  • E-Devlet’in http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir web adresinden anne-baba adına kayıtlı taşınır/taşınmaz malvarlığını (liste, detay, hisse sayfaları), araç bilgisi ve gelir durumunu gösterir detaylı döküm başvuruyla birlikte ibraz edilmelidir. Geçimi ebeveynleri dışında biri tarafından sağlananlar, geçimini sağlayan kişinin mali durum belgesini başvurusuna eklemelidir.
  • Çalışmayan, geliri olmayan anne/baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge ve anne/baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.
  • Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 12 saat içinde tüm adayların ilgili puan türündeki başarı sırasını internet başvuru sayfası üzerinden sisteme girmesi, sonuç belgesini ise aynı sayfa üzerinden sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Başvurunuzun değerlendirmeye alınması için buradan ilan edilecek olan son başvuru tarihine kadar başvuru formunu internet sayfası üzerinden eksiksiz şekilde doldurarak, gerekli belgeleri başvuru formu sonundaki ilgili alana yüklemeniz gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Anadolu Bursiyerleri Programı’na yapılan başvuruların değerlendirmesinde adayların üniversite giriş sınavında elde ettikleri başarı, lise hayatında katıldıkları sosyal faaliyetler, öğretmenlerinden aldıkları referanslar, yazdıkları kompozisyonlar, ailelerinin maddi gelir düzeyi ve bulundukları bölgenin sosyo-ekonomik durumu gibi pek çok faktör titizlikle incelenir.

Başvuru formu internet sayfası üzerinden doldurulmalı ve ilgili belgeler, başvuru formundaki ilgili alana ilan edilen son başvuru tarihine kadar eksiksiz bir şekilde yüklenmelidir. Son başvuru tarihi ve başvuru takvimi hakkında detaylı bilgiler Anadolu Bursiyerleri Programı’nın internet sayfasından ilan edilmektedir. Tarihlerde herhangi bir güncelleme olması durumunda duyurular internet sitesi ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılacaktır.

2023 yılı için son başvuru tarihi 23 Haziran 2023’tür.

Tüm adaylar, YKS sonuçları açıklandıktan sonraki 12 saat içinde, sınav sonuçlarını internet başvurusu üzerinden sisteme girmeli ve sınav sonuç belgesinin sisteme yüklemelidirler. Aday öğrencilerin gönderdiği dosyalar gizli tutularak Koç Üniversitesi tarafından oluşturulan komisyon tarafından ön elemeye tabi tutulur.

Ön elemeyi geçen adaylar,  Anadolu Bursiyerleri Programı değerlendirme sürecinin ikinci aşaması olan ve online gerçekleşecek olan mülakatlara davet edilirler. Mülâkat sonucunda burs programından faydalanmaya hak kazanan adaylar, destekleyici şahıs veya kurumun bursiyeri olarak üniversitemize katılırlar.

Programa yapılan başvurularla ilgili iletişim, e-posta üzerinden yürütüldüğünden tüm adaylar güncel bir e-posta adresine sahip olmaları ve başvuru formuna bu adresi girmeleri gerekmektedir.

Anadolu Bursiyerleri Programı

E-mail: anadoluburslari@ku.edu.tr

Koç Üniversitesi – Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme Ofisi
Adres: Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer İstanbul
Tel: +90 212 338 1637
Faks: +90 212 338 1289
Web: www.ku.edu.tr/
E-Mail: kurumsal@ku.edu.tr

http://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr/