Köy Okulları Gelişim Derneği (KOG) Başarı ve Gönüllülük Bursu

Köy Okulları Gelişim Derneği, maddi sıkıntılar yaşayan yetenekli genç Türkler için eğitimde fırsat eşitliği sunmayı ve bu gençlerin yeteneklerine göre toplumsal duyarlılıklarını geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan KOG BAŞARI VE GÖNÜLLÜLÜK BURSU’nu sunmaktadır.

Bu yıl ikinci kez verilecek olan burs, belirli bir kontenjan dahilinde, belirtilen kriterlere göre dernek tarafından verilecektir.

Bursiyer Olma Koşulları:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
  2. İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde (4 yıllık) öğrenim gören öğrenciler ve İstanbul’daki Vakıf üniversitelerinin EK-1’de belirtilen ilgili lisans bölümlerinde (%100 burslu olmak koşuluyla) öğrenim gören öğrenciler, burs başvurusu yapabilir.
  3. Burs başvuruları ön lisans, açık öğretim ve uzaktan öğretim lisans öğrencilerine açık değildir.
  4. Burs başvuruları ikinci sınıf öğrenciler ve daha yüksek sınıflar için geçerlidir. Hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.
  5. Akademik genel not ortalaması en az 3.25/4.00 olan öğrenciler başvurabilir. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için YÖK tarafından açıklanan “4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır.)
  6. Burs alacak öğrenciler, dernek tarafından düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklere (Tanışma Etkinlikleri, Atölyeler, Gönüllülük Çalışmaları vb.) katılmak zorundadır. Bir yarıyıl dönemi içerisinde, dernek tarafından düzenlenen en az 2 etkinliğe katılmayan bursiyerlerin mazereti ne olursa olsun, bir sonraki burs ödemesi yapılmayacak ve bursiyerlikleri sonlandırılacaktır.

Burs Başvuru Dönemi: 29/10/2023 – 09/11/2023

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın