Koloğlu Holding Burs Başvurusu

BURS BAŞVURU KRİTERLERİ

Burs Başvurusunda bulunabilmek için asgari şartlar aşağıda yer almaktadır:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.

Örgün Eğitim Lisans bursları, aşağıdaki koşulları sağlayan öğrencilere verilir:

 • Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
 • Aşağıdaki üniversitelerde okumak / okumaya hak kazanmış olmak;
   • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
   • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
   • Yıldız Teknik Üniversitesi 
   • Gazi Üniversitesi
   • Fırat Üniversitesi
 • Aşağıdaki bölümlerde okumak / okumaya hak kazanmış olmak;
   • İnşaat Mühendisliği
   • Elektrik Mühendisliği
   • Makina Mühendisliği
   • Endüstri Mühendisliği
   • Jeoloji Mühendisliği
   • Maden Mühendisliği
   • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
   • Harita Mühendisliği 
   • Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
   • Denizcilik Fakültesi
   • Mekatronik Mühendisliği
   • Hacettepe Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği

Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinde eksiklik olması durumunda yapılan başvurular geçersiz sayılır. Yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda, kazanılan burs hakkı iptal edilir.

BURS DEVAM KOŞULLARI

Burs almaya hak kazanmış olan bursiyerlerin burslarının devam edebilmesi için aranan koşullar aşağıda yer almaktadır:

 • 4,00’ lük not sistemi geçerli ise en az 2,5 not ortalamasına; 100’lük not sistemi geçerli ise en az 60 not ortalamasına sahip olmak, (not ortalaması 2-2,5 arası olanlar bursiyerlerin bursları 1 defaya mahsus olarak devam edecektir.)
 • Dönem geçme sistemi var ise bir üst döneme geçmek, sınıf geçme sistemi var ise bir üst sınıfa geçmek,
 • Her yıl Eylül ve Şubat ayı sonuna kadar okul idaresinden alınan onaylı öğrenim belgesi ve onaylı transkript belgesini, Vakıf web sitesi üzerinden Vakfa ulaştırmak,
 • Hazırlık sınıfını okuyanların, sınıfını geçmesi.
 • Disiplin cezası almamak ve yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.
 • Yanıltıcı beyanda bulunmamak.

Burs Başvuru Formu