Kore Hükümeti Lisansüstü Burs Başvuruları

2017 yılı Kore Hükümeti Yüksek Lisans Burs Programı’na öğrenci alımı aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir. Başvuru belgelerinin 17 Mart 2017 Cuma gününe kadar  Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi’ne bizzat ya da posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

(posta yolu ile gönderimlerde 17 Mart Cuma saat 18:00’e kadar Kore Kültür Merkezi’ne ulaşan başvurular kabul edilecektir)

1. Kontenjan: 5 kişi

2. Seçim planı: 

– Duyuru: 6 Şubat Pazartesi

– Belge Teslim Süresi: 17 Mart Cuma saat 18:00’e kadar

– Belge İnceleme Sonucunun Açıklanması: 24 Mart Cuma

– Mülakat: 30 Mart Perşembe

– Mülakat Sonucunun Açıklanması: 3 Nisan Pazartesi

* Tarihler değişebilir, değişiklik olması durumunda ilgili kişiler

bilgilendirilecektir.

* Sonuçlar telefon ya da e-mail yoluyla bildirilecektir.

3. Başvuru Şartları

* Daha detaylı bilgi için bu duyurunun ekinde bulunan dosyaları okumalısınız.

– Türk vatandaşı(kendi ve ebeveyni) olmalıdır.

* Kore-Türk(çift) vatandaşlığı olanlar başvuruda bulunamazlar.

– 1 Eylül 2017 tarihinde 40 yaş üstü olmamalıdır.(1977 yılı 1 Eylül’den sonra

doğmuş olmalıdır)

– Başvuruda üniversite lisans veya master diploması olmalıdır. Ya da 31

Ağustos 2017’ye kadar bu diplomaları alabilecek olmalıdır.

* 31 Ağustos 2017 tarihine kadar diplomalar teslim edilmelidir.

* 31 Ağustos 2017’e kadar diploma alacak kişiler başvuru yaparken mezun

olacağını kanıtlayacak belgeyi verdikten sonra 31 Ağustos 2017’e kadar

diplomayı da vermelidir.

-Kore’deki üniversitelerden veya yüksek lisanstan mezun olan kişiler

başvuruda bulunamazlar.

* Daha önce Kore’de mezun olmadan birkaç sene lisans okuyan veya değişim

öğrenci programı ile Kore’ye gidip gelenler başvuruda bulunabilirler.

– Son mezun olduğu okulun not ortalaması 100 üzerinden 80 veya 80 üstü

olmalıdır.

* 2,64/4,0  2,80/4,3  2,91/4,5 ve/veya üstü olmalıdır.

– Kore’de uzun zaman eğitim almak için sağlıklı olmalıdır.

※ Başvururken kendi medikal onay listesi(Personel Medical Assessment)ni

verip mülakatı geçenler doktor raporunu vermelidir. Kore’ye gittikten sonra

NIIED’de olacak medikal testte herhangi bir ciddi hastalık bulunursa KGSP

öğrencisi olarak seçilmiş hakkı iptal edilecektir. Hastalığı olanlar

başvuramayacaklardır.

– KGSP öğrencisi olarak seçildikten sonra programdan vazgeçmiş olanlar tekrar

başvuramayacaklardır.

– TOPIK, TOEFL, TOEIC, İELTS sınav sonuç belgesi olanlara ek puan

verilmektedir. Ek puan için sınav sonuç belgesini(orijinal) teslim etmelidir.

– Kore gazi torunlarına seçmede toplam puanın 5% ek puan verilecektir.

* Gazi torunu olduğuna dair belge göndermesi gerekmektedir.

4. Önemli Notlar

* Daha detaylı bilgi için bu duyurunun ekinde bulunan dosyaları okumalısınız.

– Her evrak Korece veya İngilizce olarak yazmalıdır.

* Korece veya İngilizce olmayan evraklar mutlaka noterden Korece veya

İngilizce olarak onaylandırılıp gönderilmelidir.

– Her evrak orijinal olmalıdır.

* Tekrar verilmemekte olan orijinal belgeleri ise fotokopisini noter, Apostille

veya Konsolostan onaylandırıp verebilir.

* Tez, kişinin kitapları ve ödül belgeleri fotokopi olarak verebilir.

– Orijinal evrak ve 3 adet fotokopi göndermelidir.

– Başvuruda göndermiş olduğunuz evraklar asla geri verilmeyecektir.

– Ekteki ‘2017 GKS University Information’ dosyasında yazılan üniversiteler ve

bölümler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

– 2 tane Referans mektubu gönderiniz.(2 tane göndermeyenler değerlendirme

hakkını kaybedecektir)

* Referans mektupları başvuran kişinin akademik becerisini değerlendirebilir

2 kişiden alınmalıdır.

– Seçimi kazananların sahte belge gönderdikleri tespit edilirse kazandığı burs

iptal edilecektir ve daha sonra tekrar Kore Hükümeti bursuna başvuru hakkı

verilmeyecektir.

– Pasaportu olmayanlar burs almaya hak kazandıktan sonra pasaport

fotokopisini göndermelidir.

– Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi ya da Kore’deki

üniversite aracılığıyla bursa başvurabilir, ancak 2 yere birden başvuranların

başvuruları iptal olacaktır.

5. Belge Teslim adresi

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi, Paris Caddesi, No:74,

Kavaklıdere, Ankara

6. Danışma: Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi , Wonju Lee

(0312 468 30 50, amentrumpet@gmail.com)

Ayrıntılı bilgi ve dosya ekleri için tıklayınız.