Sadise ve Mustafa Köseoğlu Eğitim Vakfı Bursu

Sadise-Mustafa Köseoğlu Eğitim ve Araştırma Vakfı eğitimlerini sürdürecek yeterli, maddi olanaklara sahip olmayan üniversite öğrencilerine burs vermektedir.

Burslar Ekim-Mayıs tarihleri arasında sekiz ay boyunca ödenir. Burs miktarı aylık 400 TL’dir.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • Başvuru sahibi öğrencinin ebeveynlerinin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanmamaları.
 • Ailenin maddi açıdan imkanlarının yetersiz olması.
 • Burs talebinde bulunan öğrencilerin yaşadığı hanede kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin 2/3′ünden az olması şarttır.
 • Öğrencinin eğitim gördüğü kurumda her yıl bütünleme olmaksızın bir üst sınıfa geçmesi bursun devamı için zorunludur

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Noter veya muhtardan alınmış resimli Nüfus Cüzdanı sureti
 • İkametgah belgesi
 • Cumhuriyet Savcılığından/adli sicil bürosundan alınmış adli sicil durum belgesi
 • Kendisinin ve ailesinin maddi durumunu gösteren belgeler, ilgili kurumlardan alınmış maaş belgesi,
 • Yeni başlayan öğrenciler için ÖSYM sonuç ve yerleştirme belgesinin noter tasdikli sureti,sigorta belgesi, fakirlik belgesi,
 • İki adet fotoğraf
 • İletişim bilgileri (kendine ve ailesine ait)

2 Comments

 • belgeleri e-devlet üzerinden temin etsek olmaz mı pandemi sürecinde güncellenmiyor mu belge talepleri?

  • ilgili kişiler cevaplayabilir mi? üniversitede oldğumuz için muhtarlığa da gidemiyoruz e devlet üzerinden alınan belgeler geçerli olmaz mı??

Comments are closed.