Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Burs Başvuruları

KSYÖ/VERIFIN Tarafından Verilecek Araştırma Bursları

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Teknik Sekretaryası tarafından Helsinki Üniversitesi’ne bağlı “Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention” (VERIFIN) laboratuvarında analitik ve organik kimya yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla iki araştırma bursu verilecektir.

Burs duyurusu ile ilgili bilgiler ve başvuru formu ekteyer almaktadır.

Söz konusu burslar altı aylık bir süreyi kapsayacak olup, bursların tarihleri, seçilecek bursiyerlerle VERIFIN arasından mutabakatla bilahare belirlenecektir. Başvurular formda belirtilen hususlar çerçevesinde adaylar tarafından 10 Nisan 2019 tarihine kadar e-posta veya faks aracılığıyla VERIFIN’e yapılarak, katılımcı başvuru formlarının KSYÖ Teknik Sekretaryası’na iletilmek üzere 1 Nisan 2019 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı’na (AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığı) gönderilmesi gerekmektedir.