KTO Karatay Üniversitesi Bursları

BURS/İNDİRİM SÜRESİ

Hazırlık programlarında 1, ön lisans programlarında 3, lisans programlarında 5, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca burs / indirim kesilmeden öğrenim devam eder (Giriş Yüksek Başarı Bursu, Üstün Başarı Bursu ile Çift Anadal Bursu ve İndirimi hariçtir).

ÖZEL KOŞUL

Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara (Pilotaj Bölümü hariç) yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilirler. Fakat bu öğrencilerden ön lisans programından mezun olup üniversitemizde ön lisans programı kazananlar ile lisans mezunu olup da üniversitemizi kazananlar Giriş Yüksek Başarı Bursu, ile Yurtdışı Yüksek Lisans Desteğinden faydalanamazlar.

Üniversitemiz veya başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilir, bu öğrencilerden üniversitemizi kazananlar gerekli şartları sağlamaları halinde Giriş Yüksek Başarı Bursu ile Yurtdışı Yüksek Lisans Desteğinden de faydalanabilirler.

Karatay’a Hoş Geldin İndirimi

Artı10 BursuArtı10 BursuKaratay’a Hoş Geldin İndirimi

 

Şu an buradaysan artık hayallerine bir adım daha yakınsın. Farkındayız, çok çaba harcadın, hayatında birçok şeyden fedakarlıkta bulundun, YKS ile bir eşiği daha geçtin. Şimdi kendini göstermenin, bireysel gelişiminde hedefine odaklanmanın tam yeri ve zamanı.  
Anadolu’nun en köklü eğitim kurumlarından olan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi kendi tarihinden aldığı güç ile siz değerli öğrencilerimizin hedeflerine ulaşabilmesi ve uluslararası düzeyde vizyon sahibi bireyler olmanızı sağlayacak yepyeni bir fırsat sunuyor.
Bu burstan yararlanabilmek için üniversite adaylarının ilk 10 tercihinden birinde KTO Karatay Üniversitesi bölüm ve programlarının yer alması ve üniversite adaylarının bu tercih sıralaması içerisinde üniversiteye yerleşmesi gerekmektedir.

Karatay’a Hoş Geldin İndirimi Nedir?
Karatay’a Hoş Geldin İndirimi, Türkiye genelindeki tüm liselerin ve özel öğretim kurslarının Üniversitemizle protokol imzalaması şartıyla veya 17 Temmuz – 08 Ağustos 2023 tercih ve tanıtım günlerinde Üniversitemiz Tercih Merkezine gelerek bilgi alması ve YKS ile üniversitemize yerleşmesi halinde yararlanabileceği bir indirim türüdür.
Üniversite adaylarının bu indirimden faydalanabilmesi için ilk 10 tercihinden herhangi birinde KTO Karatay Üniversitesi bölüm ve programlarına yer vermesi ve yerleşmesi gerekmektedir (Tıp Fakültesi ve Pilotaj Bölümü hariçtir).
Öğrencinin varsa kazandığı ilk indirim uygulandıktan sonra, kalan tutara %10 oranında “Karatay’a Hoş Geldin İndirimi” uygulanır. Bu indirim, 2023-2024 akademik yılında kayıtlanan öğrenciler için sadece ilk yıl geçerlidir.

Tercih İndirimi

Tercih BursuTercih BursuTercih BursuTercih BursuTercih Bursu

 

A. Ücretli Kontenjanlarda Tercih İndirimi
Üniversitemizin lisans ve ön lisans programlarını YKS ve DGS ile (Tıp Fakültesi ve Pilotaj Bölümü hariç) ücretli kontenjandan 1. sırada tercih ederek yerleşenlere %30, 2. sırada tercih ederek yerleşenlere %25, 3. sırada tercih ederek yerleşenlere %20, 4. sırada tercih ederek yerleşenlere %15 ve 5. sırada tercih ederek yerleşenlere %10 oranında tercih indirimi verilir.
B. %50 Kontenjanlarda Tercih İndirimi
Üniversitemizin İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Türkçe, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Enerji Yönetimi, İslam İktisadı ve Finans, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık, Grafik Tasarımı, Odyoloji, Arapça Mütercim ve Tercümanlık bölümlerini YKS ve DGS ile %50 kontenjandan 1. sırada tercih ederek yerleşenlere %30, 2. sırada tercih ederek yerleşenlere %25, 3. sırada tercih ederek yerleşenlere %20, 4. sırada tercih ederek yerleşenlere %15 ve 5. sırada tercih ederek yerleşenlere %10 oranında tercih indirimi verilir.

 • YKS ve DGS ile yerleşen öğrencilere uygulanır.
 • Bu oranlar, 2022-2023 akademik yılı ve sonrasında geçerlidir. Önceki yıllara ait tercih indirimi aynı oranlarda devam etmektedir.

Giriş Yüksek Başarı Bursu

Giriş Yüksek Başarı BursuGiriş Yüksek Başarı BursuGiriş Yüksek Başarı Bursu

 

Üniversitemize YKS ile yerleşen, ÖSYS başarı sıralaması ile yerleştiği puan türüne göre aşağıda ayrıntıları belirtilen başarı sıralamasına sahip olan öğrencilere sağlanan burstur. Normal öğrenim süresi içinde her akademik yıl boyunca sekiz ay olmak üzere verilir.

SAY veya EA Puan Türlerinden
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık 3.000,00 TL
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık2.500,00 TL
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık2.000,00 TL
2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık1.750,00 TL
5001-10.000 arası derece yapan öğrencilere aylık1.250,00 TL
10.001-50.000 arası derece yapan öğrencilere aylık (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine Yerleşen)1.000,00 TL
SÖZ Puan Türünden
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık 2.000,00 TL
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık1.500,00 TL
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık1.250,00 TL
2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık1.000,00 TL
 
 • Bu miktarlar her yıl Mütevelli Heyet kararı ile yeniden belirlenebilir, ancak öğrenciler üniversiteye girişte kazandıkları yüksek başarı bursunu normal öğrenim süresince değişiklik olmadan almaya devam ederler.
 • Hazırlık dâhil normal öğrenim süresi boyunca sağlanır. 2018-2019 Akademik Yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için, ağırlıklı not ortalamasının dönemlik programlarda bir dönemin sonunda, yıllık programlarda bir yılın sonunda 2.00’ın altına düşmesi halinde ilgili dönem/yıl için burs kesilir. Bir sonraki ağırlıklı not ortalamasının dönemlik programlarda bir dönemin sonunda, yıllık programlarda bir yılın sonunda 2.00 veya üzerine yükselmesi halinde burs tekrar sağlanır. Bursun kesildiği yıl için geriye dönük ödeme yapılmaz.
 • Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu olup da üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
 • Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
 • Yalnızca anadal programı için uygulanır; çift anadal programı için geçerli değildir.
 • Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvurmayan öğrenci ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz.
 

Konya Ticaret Odası İndirimi

Ticaret Odası Üyeleri Destek Bursları

 

Konya Ticaret Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin, YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına ücretli kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında indirim sağlanır.

 • Üyelerin, Konya Ticaret Odası’na kayıtlı olduğunu ve imza yetkilerini gösterir belge sunması gerekir. Bu belgeler her akademik yılı başında yenilenir.
 • KTO üyeliğinin üniversiteye ilk kayıt tarihinde bulunması gerekir. Sonradan üye olunması halinde üye bu indirimden yararlanamaz.
 • Başvuru, ilk kayıt/ders kayıt haftasında yapılır. Süresinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılır, ilgili yıl için öğrenci bu indirimden faydalanamaz. Başvuru yapması halinde bir sonraki yıl/dönem itibariyle indirimden faydalanabilir; geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
 • Bu indirimden yararlanabilmek için öğrencinin başka hiç bir indirimden yararlanmıyor olması gerekir.

Yemek Bursu

Yemek Bursu

 

İlgili yılda YKS sınavı ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerden, liseyi okul birincisi olarak bitirenlere, BİLSEM Sertifikasına sahip olan öğrencilere ön lisansta 3, 4 yıllık lisansta 5, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca yemek bursu kesilmeden devam eder. Ek yerleştirmelerde arkadaşının üniversitemize kaydolmasını sağlayan öğrenciler, güz dönemi boyunca bir defaya mahsus Yemek Bursundan faydalanır.

 • Başvuru için kayıt tarihlerinde web sitesinde yapılacak duyuruları takip etmek gereklidir.
 • Aktif öğrencimiz olmayanlar bu burstan yararlanamazlar. Kazanılan burs paraya çevrilemez, başkasına devredilemez.

Üstün Başarı Bursu

Üstün Başarı BursuÜstün Başarı BursuÜstün Başarı Bursu

 

Hazırlık Sınıfı hariç, her öğretim yılı sonunda alttan dersi bulunmayan, yıllık not ortalaması 3,25’e ulaşan ve okuldan uzaklaştırma cezası almamış öğrencilere sağlanan burstur. Buna göre;

 1. 0-50 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenciye,
 2. 51-100 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan öğrencilere,
 3. 101 ve üzeri öğrencisi olan sınıflarda 1., 2. ve 3. olan öğrencilere tam burs verilir.
 • Öğrencinin sadece sınıfını derece ile geçtiği yılı takip eden öğretim yılı için geçerlidir. Not ortalamaları ve sınıf dereceleri bütünleme sınavının sonuçlarına göre değerlendirilir. Sınıf dereceleri hesap edilirken tam burslu öğrenciler de dikkate alınır.
 • Aynı not ortalamasına sahip olan öğrencilerin, not ortalamalarının küsuratlarına bakılarak değerlendirme yapılır. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin küsuratlı not ortalamalarının aynı olması halinde sınıf geçme notları dikkate alınır. Diğer bölüm öğrencilerinin küsuratlı not ortalamalarının aynı olması halinde ise genel not ortalaması dikkate alınır. Erasmus Değişim Programına katılan öğrencilerin, en geç Temmuz ayının ikinci haftasının sonuna kadar transkriptlerini kayıtlı oldukları fakültelere teslim etmeleri gereklidir. Aksi taktirde ilgili yıl için üstün başarı bursu hesaplamalarına dahil edilmezler.
 • Çift anadal programlarında sınıf dereceleri hesap edilmez. Ancak anadal programında elde edilen Üstün Başarı Bursu ÇAP için de geçerlidir.

Çift Anadal Bursu ve İndirimi

ÇAP Bursları

 

Çift anadal programına kabul hakkı elde eden öğrencilerden anadal programının normal öğrenim süresince çift anadal programı için herhangi bir ücret talep edilmez. Ancak anadal programı mezuniyeti veya anadal programındaki normal öğrenim süresinin aşılması halinde çift anadal yapılan program için ücret ödenir.

 • Ücretin belirlenmesinde öğrencinin anadal programındaki burs ve indirim oranı esas alınarak ders kaydı yaptıracağı yıla dair öğrenim ücreti üzerinden alınacak dersin AKTS değerince hesap yapılır.
 • Pilotaj bölümü öğrencilerinin diğer bölümlerde çift anadal yapma hakkı elde etmeleri halinde, çift anadal programı için herhangi bir ücret talep edilmez.

Kardeş İndirimi

Kardeş İndirimiKardeş İndirimi

 

Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan indirimdir. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması halinde diğer kardeşe/kardeşlere %5, kardeşlerin burslu veya indirimli olmaması durumunda ayrı ayrı %10 indirim sağlanır.

 • Kardeşlerden birinin mezun olması dışında, ilişik kesmesi halinde, diğer kardeşe/kardeşlere indirim uygulaması ilişik kesmeyi takip eden akademik yılı başında sona erer.
 • Başvuru süresi, ikinci kardeşin üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci, kardeş indiriminden ilgili yıl için vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
 • Kardeş indirimi başvurularının her yıl/dönem başında yenilenmesi gerekmektedir.

Spor Bursu ve İndirimi

Sporcu BurslarıSporcu BurslarıSporcu BurslarıSporcu BurslarıSporcu Bursları

 

Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yılı kapsayan sürede bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya üniversite öğrenimi sürecinde milli takıma giren öğrencilere sağlanacak burs/indirimdir. Öğrencilerin milli takımda bulundukları süreyi kapsamak üzere, Mütevelli Heyetince belirlenecek branşlar ve kontenjanlar esas alınarak %100’e kadar burs sağlanabilir.

Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yıl içerisinde milli olmuş öğrenciye, milli sporcu kontenjanı kapsamında millilik için %50’ ye kadar indirim, daha önce milli olarak katıldığı turnuvada derece almış olması halinde %100’ e kadar burs sağlanabilir. Bu durumda, üniversiteye kayıt öncesi milliliğini ibraz eden öğrenci kayıtla beraber; kayıt sonrası milli takım kadrosuna giren öğrenci, milli takıma alındığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren burs/indirim almaya hak kazanabilir.

Son 3 yılda herhangi bir Olimpiyat, Balkan, Avrupa, Türkiye şampiyonluğu bulunan öğrenciye Rektörlük önerisi Mütevelli Heyet onayı ile %100’e kadar burs sağlanabilir. Türkiye liseler arası veya kulüpler arası turnuvalarda ferdi veya takım olarak derece almış öğrencilere Rektörlük önerisi, Mütevelli Heyet onayıyla burs sağlanabilir. Bireysel ve takım sporlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon tarafından katılım sağlanan uluslararası ve ulusal en üst seviyedeki yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak; ilk üç derecede yer alan öğrencilere Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenen oranlarda burs/indirim sağlanabilir. Bu burs/indirim, öğrencinin ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında derece aldığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren geçerlilik kazanır. 2017-2018 akademik yılı itibariyle Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Öğrencinin spor bursu ve indirimlerinden herhangi birini kazanması için;

 1. ÖSYM sonuçlarından sonra ön başvurularını yapması
 2. Öğrencinin her seviyedeki milli ve kulüp müsabakalarının sonuçları, maç videoları, kişisel referanslarının sunulması ve öğrencinin herhangi bir sakatlığının olmadığının gerekli teknik raporlarla taahhüt edilmesi
 3. Burs veya indirim devam ettiği süre içinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği üniversitelerarası spor faaliyetlerine üniversitemiz adına katılmayı kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi imzalaması halinde, başvuranlara kontenjan dâhilinde ÖSYM başarı sıralamaları ile üniversitemize yerleştiği puan türü dikkate alınarak bu burs/indirim sağlanabilir.
 4. ÖSYM başarı sıralamalarına göre yapılan yerleştirmelerin tamamlanmasından sonra kontenjan kaldığı takdirde, sırasıyla DGS ve Yatay Geçiş ile üniversiteye kayıt yaptıranlar bu burs/indirimden yararlandırılır.

Spor Burs ve İndirimleri;

 1. Akademik yılın başında gelen rapora istinaden öğrencinin burs/indirim almaya hak kazandıran durumunun devam etmemesi halinin tespit edilmesi,
 2. Burslu/indirimli öğrencinin bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
 3. Burslu/indirimli öğrencinin kendi isteği ile takımdan ayrılması,
 4. Burslu/indirimli öğrencinin bursu, disiplinsizlik, performans düşüklüğü vb. nedenlerle antrenörü tarafından kadro dışı bırakılması durumunda,
 5. Üniversiteler arasında düzenlenen özel ve resmi müsabakalara katılım sağlamaması durumunda sona erer.

“İlgili yıl YKS kılavuzunda belirtilen spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporculara, Üniversitemize yerleşmeleri halinde %100 burs sağlanır.”

E-Spor Burs ve İndirimi
Üniversitemizin düzenlediği Türkiye Geneli e-spor müsabakalarında 1. olan, Türkiye E-Spor Federasyonu’nun belirlediği branşlarda profesyonel e-spor takımı sporcusu olan, TESFED ve TÜSF tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası müsabakalarda 1. olan öğrencilere sağlanan burs/ indirimdir. Eğitim süresi boyunca aktif olarak sporculuğa devam etmesi ve üniversitemizi temsil etmesi şartıyla verilir.

Tıp Fakültesi ve Pilotaj Bölümü haricindeki tüm bölümlere ücretli ya da %50 kontenjandan yerleşilmesi hâlinde ilgili branş sporcuları için Mütevelli Heyeti kararı ile %25 ile %100 oranında burs/indirim imkânı sağlanır.

Şehit – Gazi Bursları

Şehit - Gazi Bursları

 

Şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır.

 • Şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları, genel kontenjan (öncelikle) ve şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları burslu öğrenci kontenjanı göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile yerleştirme puanlarının yeterli olduğu en üst tercihlerine yerleştirilmektedir.
 • Pilotaj bölümü teorik ve uygulamalı uçuş eğitim ücreti bu burs kapsamı dışındadır.

Engelli İndirimi

Engelli İndirimiEngelli İndirimiEngelli Bursları

 

Engelli öğrencilerin, engellerini bildirmeleri halinde engel oranları dikkate alınarak;
Engel oranı 40-50 arası %25
Engel oranı 51-60 arası %40
Engel oranı 61 ve üzeri ise %50 indirim verilir.

 • Engelli indiriminden faydalanacak öğrenciler Üniversiteye ilk kayıt esnasında engel durumuna dair resmi belgeyi ibraz etmek zorundadır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için indirimden vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.

Mezun Bursu ve İndirimi

Mezun BurslarıMezun Bursları

 

Üniversitemiz lisans mezunu olan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimine kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde %50 indirim, bölümünden birinci olarak mezun olanlara %100 mezun bursu sağlanır.

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimizin doktora eğitimine hak kazanmaları durumunda, %50, yalnızca lisans ya da yüksek lisans öğrenimi Üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimize %30 mezun indirimi sağlanır.

 • Mezun Bursu ve İndirimi bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılır.

Yurt Dışı Yüksek Lisans Desteği

Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursları

 

Üniversitemiz birincisi ve ikincisi olarak mezun olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde Rektörlük onayı ile gideceği ülke, üniversite ve alan belli olmak üzere Yüksek Lisans amacıyla yurtdışına gönderilir. Ancak öğrencinin yeterli yabancı dil düzeyine sahip olması gereklidir. Öğrencinin yüksek lisans eğitim gideri, yılda bir kez ulaşım gideri ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yüksek Lisans Desteği için belirlenen harcırah, normal öğrenim süresi içerisinde karşılanır. Bu kapsamda öğrenciden öğrenim süresinde yapılacak harcama öngörülerine göre belirlenen miktarın iki katı senet alınır ve burs geçerliliği bu senedin ve çalışma taahhüdünü kapsayan sözleşmenin imzalanmasını müteakip geçerlilik kazanır.

 • Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci, gerekli şartları taşımak kaydıyla eğitim sürecinin iki katı süre, üniversitenin ilgili biriminde araştırma görevlisi olarak çalışmak zorundadır. Eğitimini tamamlayamayan veya tamamladıktan sonra öngörülen sürede üniversitede çalışmayan bursiyerden, yapılan masrafın iki katı tahsil edilir.
 • Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan lisans mezunu olup da üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
 • Yüksek Lisans Programlarında; lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olan öğrencilere öğrenim ücretinden %50 indirim sağlanır.
 • Doktora Programlarında; Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlamış olması halinde öğrenim ücretinden %50, Yalnızca Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimini KTO Karatay Üniversitesinde tamamlanmış olması halinde öğrenim ücretinden %30 indirim sağlanır.

Burs ve İndirimlerin Tahsisi

Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler en fazla iki burs/indirimden faydalanabilir, en yüksek iki burs/indirim geçerlidir.
Öğrencinin burs/indirime hak kazanması durumunda, yönergede belirtilen akademik yıl/dönemden itibaren uygulama yapılır, geçmişe dönük ücret iadesi yapılmaz.