KTO Karatay Üniversitesi Bursları

BURSLULUK SÜRESİ

Ön lisans programlarında 3, lisans programlarında 5 (hazırlık sınıfı hariç), Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca burs kesilmeden öğrenim devam eder. Bu süre 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren, üniversitemize ilk kez kayıtlanan öğrenciler için geçerlidir. (Giriş Yüksek Başarı Bursu, Üstün Başarı Bursu, Asistan Öğrenci Bursu, Akran Öğrenci Bursu, Çift Anadal Bursu ile Dil Okulu Bursu hariçtir.)

ÖZEL KOŞUL (60 NOLU KOŞUL)

Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara (Pilotaj Bölümü hariç) yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilirler. Fakat bu öğrencilerden ön lisans programından mezun olup üniversitemizde ön lisans programı kazananlar ile lisans mezunu olup da üniversitemizi kazananlar Giriş Yüksek Başarı Bursu, Barınma Bursu, Dil Okulu Bursu ile Yurtdışı Yüksek Lisans Burslarından faydalanamazlar.

Üniversitemiz veya başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilir, bu öğrencilerden üniversitemizi kazananlar gerekli şartları sağlamaları halinde Giriş Yüksek Başarı Bursu, Barınma Bursu, Dil Okulu Bursu ile Yurtdışı Yüksek Lisans Burslarından da faydalanabilirler.

Vefa Bursu

Sağlık çalışanları, polis, öğretmen, subay, astsubay, uzman erbaş çocuklarının 2020-2021 eğitim-öğretim yılında önlisans veya lisans programlarına (Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Pilotaj Bölümü hariç) yerleşerek kayıt yaptırmaları halinde sadece bu yıla mahsus olmak üzere; velisinin halen çalışmakta olduğunu gösterir belge sunması şartı ile %10 Vefa Bursuverilir.

Tercih Bursu

Üniversitemizin lisans ve ön lisans bölümlerini (Pilotaj Bölümü, Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç) ücretli kontenjandan 1. sırada tercih ederek yerleşenlere %30, 2. sırada tercih ederek yerleşenlere %20, 3. sırada tercih ederek yerleşenlere %15 ve 4. sırada tercih ederek yerleşenlere %10 oranında tercih bursu verilir.

 • YKS ve DGS ile yerleşen öğrencilere uygulanır.
 • Bu oranlar, 2020-2021 akademik yılı itibariyle geçerlidir. Önceki yıllara ait tercih bursları aynı oranlarda devam etmektedir.

Üniversiteye Giriş Yüksek Başarı Bursu

Üniversitemize YKS ile yerleşen, ÖSYS başarı sıralaması ile yerleştiği puan türüne göre aşağıda ayrıntıları belirtilen başarı sıralamasına sahip olan öğrencilere sağlanan burstur. Normal öğrenim süresi içinde her akademik yıl boyunca sekiz ay olmak üzere verilir.

SAY ve EA puan türlerinden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık                  : 3.000,00 TL
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık             : 2.500,00 TL
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık           : 2.000,00 TL
2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık           : 1.500,00 TL
5001-10.000 arası derece yapan öğrencilere aylık        : 1.000,00 TL
SÖZ puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık                  : 2.000,00 TL
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık             : 1.500,00 TL
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık           : 1.000,00 TL
2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık           : 500,00 TL

DİL puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık                  : 1.500,00 TL
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık             : 1.000,00 TL
İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesine Yerleşen;
10000-50000 arası derece yapan öğrencilere aylık       : 500 TL

Bu miktarlar her yıl Mütevelli Heyeti kararı ile yeniden belirlenebilir. Bu miktarlar her yıl Mütevelli Heyet kararı ile yeniden belirlenebilir, ancak öğrenciler üniversiteye girişte kazandıkları yüksek başarı bursunu normal öğrenim süresince değişiklik olmadan almaya devam ederler.
Hazırlık dâhil normal öğrenim süresi boyunca sağlanır. 2018-2019 Akademik Yılı itibariyle kayıt yaptıran öğrenciler için, dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi halinde ilgili dönem/yıl için burs kesilir. Bir sonraki dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 veya üzerine yükselmesi halinde burs tekrar sağlanır. Bursun kesildiği yıl için geriye dönük ödeme yapılmaz.
Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu olup da üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
Yalnızca anadal programı için uygulanır; çift anadal programı için geçerli değildir.
Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvurmayan öğrenci ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz.

Barınma Bursları

Üniversitemize YKS ile yerleştiği yıl Konya ili merkez ilçeleri dışında ikamet eden EA ve SAY puan türlerinde ilk 10.000, SÖZ puan türünde ilk 5.000, DİL puan türünde ilk 1.000 başarı sıralamasına sahip tam burslu öğrenciler, üniversitemizin uygun göreceği konukevinde ücretsiz kalma hakkını kazanırlar. Bu öğrencilerden, üniversitemizi 1-1000 ÖSYM başarı sıralaması ile kazananlara tek kişilik odalarda konaklama imkânı sağlanır.

 • Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
 • Eğitim-öğretim başarısı ile ilişkilendirilmeden uygulanan bir burstur.
 • Barınma Bursu, diğer burslarla birleşebilir.
 • Ek yerleştirme ile üniversitemize yerleşen öğrenciler, üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrenciler ve lisans mezunu olup da üniversitemizi kazanan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.
 • Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci barınma bursundan vazgeçmiş sayılır. Kayıt tarihinden sonra yapılacak ikametgâh değişiklikleri dikkate alınmaz.
 • Bu burstan yararlanan öğrencinin bir akademik yıl içerisinde 3 (üç) hafta konukevine devamsızlık sağlaması, konukevinden kendi isteği ile ayrılması durumunda barınma bursu tamamen kesilir.

Dil Okulu Bursları

Üniversitemize YKS ile yerleşen öğrencilerden, ÖSYM başarı sıralaması EA ve SAY puan türlerinden ilk 5.000 başarı sıralaması, SÖZ puan türünden ilk 2.500 başarı sıralaması, DİL puan türünden ilk 100 başarı sıralaması olan öğrenciler, yaz ayını kapsayacak şekilde en fazla sekiz hafta, ÖSYM başarı sıralaması EA ve SAY puan türlerinden 5.001-10.000 arası başarı sıralaması, SÖZ puan türünden 2.501- 5.000 arası başarı sıralaması, DİL puan türünden 101-1.000 arası başarı sıralaması olan öğrenciler, iki-dört hafta, olmak üzere, 1. sınıf, 2. sınıf veya 3. sınıfı tamamlamalarına müteakip, üniversitenin belirlemiş olduğu tarihlerde, talepte bulunmaları halinde; üniversitemizin anlaşma yaptığı ülkelerdeki dil kursuna gönderilir.

 • Dil okulu ücreti, KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Dil Okulu için belirtilen burs bedelinden ibarettir.
 • Her öğrenci yalnızca bir defa yararlanabilir.
 • 2016-2017 akademik yılından itibaren üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
 • Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
 • Giriş Yüksek Başarı Bursunu kaybeden öğrencilere ilgili yıl için uygulanmaz.
 • Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu olup da üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.

Ahilik Bursu

Konya Ticaret Odası, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile önlisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile, üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır.

 • Üyelerin, oda/borsalara kayıtlı olduğunu ve imza yetkilerini gösterir belge sunması gerekir. Bu belgeler her akademik yılı başında yenilenir.
 • Oda/Borsa üyeliğinin üniversiteye ilk kayıt tarihinde bulunması gerekir. Sonradan üye olunması halinde üye bu burstan yararlanamaz.
 • Başvuru, ilk kayıt/ders kayıt haftasında yapılır. Süresinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılır, ilgili yıl için öğrenci bu burstan faydalanamaz. Başvuru yapması halinde bir sonraki yıl/dönem itibariyle burstan faydalanabilir; geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
 • İlk kayıt esnasında üyeliği olduğu halde ilgili kurum ile üniversite arasında protokol bulunmadığından burstan faydalanamayan öğrenci, protokolün yapılması halinde bu burstan yararlanabilir. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
 • Ahilik Bursu oranı (%15), 2017-2018 akademik yılı bahar dönemi itibariyle geçerli olup, önceki yıllarda kaydolan öğrencileri kapsamamaktadır. 2016-2017 akademik yılı ile 2017-2018 akademik yılı güz döneminde alınan Ticaret Odası Bursları aynı oranda devam eder. 2016 yılından önce Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz. 

Bu burs, yatay geçişle gelen öğrenciler için 2017-2018 akademik yılı bahar dönemi itibariyle; uluslararası öğrenciler için ise 2018-2019 akademik yılı itibariyle geçerlidir.

Yemek Bursu

İlgili yılda YKS sınavı ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerden, liseyi okul birincisi olarak bitirenlere, BİLSEM Sertifikasına sahip olanlara, üniversitemiz tarafından Türkiye Geneli Deneme Sınavında ilk yüze giren öğrencilere ön lisansta 3, 4 yıllık lisansta 5, Tıp Fakültesinde 7 yıl boyunca yemek bursu kesilmeden devam eder. Ek yerleştirmelerde arkadaşının üniversitemize kaydolmasını sağlayan öğrenciler, güz dönemi boyunca bir defaya mahsus faydalanır.

 • Başvuru için kayıt tarihlerinde web sitesinde yapılacak duyuruları takip etmek gereklidir.
 • Aktif öğrencimiz olmayanlar bu burstan yararlanamazlar. Kazanılan burs paraya çevrilemez, başkasına devredilemez.

Üstün Başarı Bursu

Hazırlık Sınıfı hariç, her öğretim yılı sonunda alttan dersi bulunmayan, yıllık not ortalaması 3,25’e ulaşan ve okuldan uzaklaştırma cezası almamış öğrencilere sağlanan burstur. Buna göre;

 1. 0-50 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenciye,
 2. 51-100 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan öğrencilere,
 3. 101 ve üzeri öğrencisi olan sınıflarda 1., 2. ve 3. olan öğrencilere tam burs verilir.
 • Öğrencinin sadece sınıfını derece ile geçtiği yılı takip eden öğretim yılı için geçerlidir. Not ortalamaları ve sınıf dereceleri bütünleme sınavının sonuçlarına göre değerlendirilir. Sınıf dereceleri hesap edilirken tam burslu öğrenciler de dikkate alınır.
 • Aynı not ortalamasına sahip olan öğrenciler, aynı bursu almayı hak ederler.
 • Erasmus Değişim Programına katılan öğrencilerin, en geç Temmuz ayının ikinci haftasının sonuna kadar transkriptlerini kayıtlı oldukları fakültelere teslim etmeleri gereklidir. Aksi taktirde ilgili yıl için üstün başarı bursu hesaplamalarına dahil edilmezler.
 • Çift anadal programlarında sınıf dereceleri hesap edilmez. Ancak anadal programında elde edilen Üstün Başarı Bursu ÇAP için de geçerlidir.
 • Belirlenen oranlar 2018-2019 akademik yılı itibariyle kayıt olacak öğrenciler için geçerlidir. Önceki yıllardaki burs oranları aynı şekilde devam eder.

Çift Anadal Programı Bursu

Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Okulu Bursu, Yurtdışı Yaz ve Kış Okulu Bursu hariç tüm burslar, ÇAP için geçerlidir.

 • ÇAP ücretleri, çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin, bursluluk süresi anadaldaki bursluluk süresi kadardır. Anadaldaki bursluluk süresinin sona ermesi ile öğrenci ücretli statüye geçer.
 • 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Döneminden önce kayıtlı öğrenciler için ÇAP Program ücretleri, anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücretinin yarısı üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır.
 • Pilotaj Bölümü öğrencilerinin diğer bölümlerde çift anadal yapma hakkı elde etmeleri halinde, çift anadal programı için herhangi bir ücret talep edilmez.

Kardeş Bursları

Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması halinde diğer kardeşe/kardeşlere %5, kardeşlerin burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 burs sağlanır.

 • Kardeşlerden birinin mezun olması dışında, ilişik kesmesi halinde, diğer kardeşe/kardeşlere indirim uygulaması ilişik kesmeyi takip eden akademik yılı başında sona erer.
 • Başvuru süresi, ikinci kardeşin üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci, kardeş bursundan ilgili yıl için vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
 • Kardeş bursu başvurularının her yıl/dönem başında yenilenmesi gerekmektedir.

Sporcu Bursları

Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yılı kapsayan sürede bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya üniversite öğrenimi sürecinde milli takıma giren öğrencilere sağlanacak burstur. Öğrencilerin milli takımda bulundukları süreyi kapsamak üzere, Mütevelli Heyetince belirlenecek branşlar ve kontenjanlar esas alınarak %100’e kadar burs sağlanabilir.
Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yıl içerisinde milli olmuş öğrenciye, milli sporcu kontenjanı kapsamında millilik için %50’ ye kadar, daha önce milli olarak katıldığı turnuvada derece almış olması halinde %100’ e kadar burs sağlanabilir. Bu durumda, üniversiteye kayıt öncesi milliliğini ibraz eden öğrenci kayıtla beraber; kayıt sonrası milli takım kadrosuna giren öğrenci, milli takıma alındığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren burs almaya hak kazanabilir.
Son 3 yılda herhangi bir Olimpiyat, Balkan, Avrupa, Türkiye şampiyonluğu bulunan öğrenciye Rektörlük önerisi Mütevelli Heyet onayı ile %100’e kadar burs sağlanabilir.
Türkiye liseler arası veya kulüpler arası turnuvalarda ferdi veya takım olarak derece almış öğrencilere Rektörlük önerisi, Mütevelli Heyet onayıyla burs sağlanabilir.
Bireysel ve takım sporlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon tarafından katılım sağlanan uluslararası ve ulusal en üst seviyedeki yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak; ilk üç derecede yer alan öğrencilere Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenen oranlarda burs sağlanabilir. Bu burs, öğrencinin ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında derece aldığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren geçerlilik kazanır. 2017-2018 akademik yılı itibariyle Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
Öğrencinin sporcu burslarından herhangi birini kazanması için;

 1. ÖSYM sonuçlarından sonra ön başvurularını yapması
 2. Öğrencinin her seviyedeki milli ve kulüp müsabakalarının sonuçları, maç videoları, kişisel referanslarının sunulması ve öğrencinin herhangi bir sakatlığının olmadığının gerekli teknik raporlarla taahhüt edilmesi
 3. Bursluluğun devam ettiği süre içinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği üniversitelerarası spor faaliyetlerine üniversitemiz adına katılmayı kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi imzalaması halinde, başvuranlara kontenjan dâhilinde ÖSYM başarı sıralamaları ile üniversitemize yerleştiği puan türü dikkate alınarak bu burs sağlanabilir.
 4. ÖSYM başarı sıralamalarına göre yapılan yerleştirmelerin tamamlanmasından sonra kontenjan kaldığı takdirde, sırasıyla DGS ve Yatay Geçiş ile üniversiteye kayıt yaptıranlar bu burstan yararlandırılır.

Sporcu Bursları;

 1. Akademik yılın başında gelen rapora istinaden öğrencinin burs almaya hak kazandıran durumunun devam etmemesi halinin tespit edilmesi,
 2. Burslu öğrencinin bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
 3. Burslu öğrencinin kendi isteği ile takımdan ayrılması,
 4. Burslu öğrencinin bursu, disiplinsizlik, performans düşüklüğü vb. nedenlerle antrenörü tarafından kadro dışı bırakılması durumunda,
 5. Üniversiteler arasında düzenlenen özel ve resmi müsabakalara katılım sağlamaması durumunda sona erer.

Şehit – Gazi Bursları

Şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet görevlilerinin çocuklarına, üniversitemize kayıt hakkı kazandıkları takdirde ÖSYM başarı sıralamaları dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde burs sağlanır.

 • Kayıt olduktan sonra ebeveyninden biri şehit ya da gazi olan öğrenci, kontenjan dâhilinde burstan yararlanabilir. Şehit olma tarihini takip eden akademik yılı başından itibaren geçerli olur.
 • Başvurular, kayıt esnasında şehit/gazi çocuğu olduğunu gösterir belge ile yapılır.
 • Kontenjan kalması halinde, lisansüstü öğrenciler, dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır.
 • Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için şehit gazi bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.

Engelli Bursu

Engelli öğrencilerin, engellerini bildirmeleri halinde engel oranları dikkate alınarak;
Engel oranı 40-50 arası %25
Engel oranı 51-60 arası %40
Engel oranı 61 ve üzeri ise %50 burs verilir.

 • Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
 • 2018-2019 akademik yılından itibaren üniversitemize kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.

Mezun Bursları

Üniversitemiz lisans mezunu olan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimine kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde %50, ilk üç derece ile mezun olmaları halinde %100 mezun bursu sağlanır. Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler ise mezuniyet derecelerine bakılmaksızın %50 oranında mezun bursundan faydalandırılır.

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimizin doktora eğitimine hak kazanmaları durumunda, %50, yalnızca lisans ya da yüksek lisans öğrenimi üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimize %30 mezun bursu sağlanır.

 • Mezun Bursları bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılır.

Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursları

Üniversitemiz birincisi ve ikincisi olarak mezun olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde Rektörlük onayı ile gideceği ülke, üniversite ve alan belli olmak üzere Yüksek Lisans amacıyla yurtdışına gönderilir. Ancak öğrencinin yeterli yabancı dil düzeyine sahip olması gereklidir. Öğrencinin yüksek lisans eğitim gideri, yılda bir kez ulaşım gideri ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu için belirlenen harcırah, normal öğrenim süresi içerisinde karşılanır. Bu kapsamda öğrenciden öğrenim süresinde yapılacak harcama öngörülerine göre belirlenen miktarın iki katı senet alınır ve burs geçerliliği bu senedin ve çalışma taahhüdünü kapsayan sözleşmenin imzalanmasını müteakip geçerlilik kazanır.

 • Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci, gerekli şartları taşımak kaydıyla eğitim sürecinin iki katı süre, üniversitenin ilgili biriminde araştırma görevlisi olarak çalışmak zorundadır. Eğitimini tamamlayamayan veya tamamladıktan sonra öngörülen sürede üniversitede çalışmayan bursiyerden, yapılan masrafın iki katı tahsil edilir.
 • Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler yararlanamaz.
 • 2016-2017 akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
 • Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan lisans mezunu olup da üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.

Bursların Tahsisi

Bir öğrencinin birden fazla öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan bursa hak kazanması durumunda, yüksek olan burs geçerlidir.
Öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burslarla yönerge kapsamındaki diğer burslar birleşebilir.
Öğrencinin bursa hak kazanması durumunda, yönergede belirtilen akademik yıl/dönemden itibaren uygulama yapılır, geçmişe dönük ücret iadesi yapılmaz.

Burs Kapsamında Olmayan Faaliyetler

Üniversite bünyesinde özel öğrenci olunan dönem/yıl, eğitim-öğretim müfredatı dışındaki kurslar, yaz okulları gibi program ve faaliyetler burs kapsamı dışındadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu