Kumrulular Derneği Burs Başvuruları

MÜRACAAT ŞARTLARINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ. ŞARTLARA UYGUNSANIZ ve ŞARTLARI KABUL EDİYORSANIZ BAŞVURU FORMUNU DOLDURUNUZ.

I. BURS BAŞVURU ŞARTLARI

     A. GENEL ŞARTLAR

1- Dört yıllık Devlet üniversitesi veya %100 burslu vakıf ve özel üniversite LİSANS programına kayıtlı bulunmak. (Ön lisans okuyan öğrencilere verilmez.!)

2- 26 yaşından büyük olmamak,

3- Adli sicil kaydı bulunmamak,

4- Milli ve mânevi değerlere bağlı, ahlâki durumu, vatan sevgisi ve karakteri burs                  almaya lâyık ölçüde olmak,

5- Başvuracak adayların Kumru doğumlu olması veya Babasının Kumru nüfusuna kayıtlı olması,

6- Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak. Herhangi bir firma veya kuruluşta aktif pozisyonda olmamak,

7- Başka bir kurumdan maaş, ücret ve herhangi bir gelir elde etmemek,

8- Herhangi bir dernek, kurum ve kuruluştan burs hakkı kazanmamak,

9- Askerlik ile ilişkisi olmamak,

10-Terör Örgütlerine direk veya şüpheli olarak ilişkisi olmamak.

B. BURS VERMEDE ÖNCELİK SIRALAMASI

1- İstanbul da okuyan öğrenciler.

  2- 2020-2021 yılına yeni kayıt yapmış öğrenciler.

  3- Aile durumu (Yetim, Öksüz, Şehit veya Gazi yakını olmak)

  4- Müracaat eden iki kardeşten birisine burs verilir.

  5- Derneğimize burs sağlayan iş adamlarımızın özel şartları dikkate alınır. (Yetim, Öksüz, okul vs. gibi)

  6- İSTANBUL da okuyan öğrencilerin salgın zamanı haricinde derneğimizin faaliyetlerine katılma ZORUNLULUĞU vardır.

 8- Burs alan her öğrenci mezun olduktan sonra Her sene en az Kumrulu bir öğrenciye burs vermeyi vicdani bir sorumluluk kabul eder.

II. BAŞVURMA (10 EKİM 2020– 25 EKİM 2020) TARİHLERİ ARASINDA

Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler Derneğimizin www.kumrulular.com/anasayfa sitesindeki BURS BAŞVURUSU Bölümünde bulunan sekmesinden Önce Burs başvuru şartlarını okumaları gerekmektedir. Eğer şartlarınız tutuyorsa aynı sekmedeki Burs Başvuru Formunu indirerek gerekli yerleri doğru ve tam bir şekilde doldurduktan sonra kimlik fotokopinizle (tarama, net okunabilen fotoğraf formatı da kabul edilir) birlikte Burs Başvuru Formunu TEK e-mail yoluyla konu kısmına Ad-Soyad yazılarak  kumrululardernegiburs@gmail.com  adresine yollamaları gerekmektedir. Maili ulaşmayan veya mailin yanlış yollanmasından dolayı sorumluluk kabul edilemez. 10 EKİM – 25 EKİM tarihleri arasında Başvuru Formunu ulaştıranlar arasından komisyon tarafından seçilenlere burs verilir. Başvuru tarihi sonrası kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

Burs başvurusunda ihtiyaç sahibi olmayanlar tespit edilirse kesinlikle burs verilmeyecektir.

Dernek, gerekli gördüğü hallerde, bildirimde beyan edilen hususların doğruluğunu her zaman araştırabilir, yanlış beyanda bulunulduğu tespit edilirse verilmekte olan burs kesilir.

III. BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

  1. Başvuru Formu – Derneğimizin www.kumrulular.com/anasayfa sitesindeki BURS BAŞVURUSU Bölümünden indirilip eksiksiz doldurulduktan sonra kumrululardernegiburs@gmail.com adresine yollanacaktır.

(10 EKİM – 25 EKİM tarihinde BURS TALEBİNDE BULUNANLAR)

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi – Bilgisayar ortamında taranıp kumrululardernegiburs@gmail.com adresine mail atılacaktır.

İSTENİLEN İKİ EVRAĞI LÜTFEN  TEK E-MAİL’DE EK OLARAK YOLLAYINIZ…

ÖNEMLİ UYARI !!

BURS VERİLECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN TELEFONLARINA SMS ATILACAK OLUP İKİNCİ AŞAMADA EVRAKLAR İSTENİLECEKTİR. BURS ALACAK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ DERNEĞİN WEB SİTESİNDE                  DUYURULMAYACAKTIR.

IV. BURS KAZANANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1.Yüksek Öğrenim Öğrenci Belgesi

(2.AŞAMADA BURSU KAZANANLARDAN İSTENECEK)

2.Banka adı ve Iban No’lu hesap numarası

(2.AŞAMADA BURSU KAZANANLARDAN İSTENECEK)

3.Ara sınıflarda okuyanlar için transkript belgesi

(2.AŞAMADA BURSU KAZANANLARDAN İSTENECEK)

4.E-Devletten sabıka kaydı.

(2.AŞAMADA BURSU KAZANANLARDAN İSTENECEK)

NOT: Banka hesap IBAN numaralarının doğruluğundan öğrenci sorumludur. Derneğimiz sorumluluk kabul etmez, öğrenci İBAN numarasından dolayı oluşabilecek mağduriyetlerden hak iddia edemez.

V.BURSUN KESİLME HALLERİ

Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir.

1.Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi,

2.Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit olunması,

3.Öğrencinin siyasetle uğraşması,

4.Öğrencinin eğitim süresi içinde (yaz tatilleri hariç) herhangi bir kuruluşta sürekli ve ücretli görev alması,

5.Öğrencinin II. maddede yer alan “Burs Başvuru Formu”nu gerçeğe aykırı olarak doldurduğunun anlaşılması,

6.Öğrencinin başka bir kurumdan burs alması,

7.İstanbul içinde okuyan öğrencilerin uyarılara rağmen mazeretsiz burslarını almaya gelmemesi.

8- Öğrencinin başarısız olması, alt sınıftan dersinin olması.

VI. BURS SÜRESİ

BURSLAR İLKE OLARAK, 1 YIL ve BURS SÜRESİ, 8 AYDIR.

VII. BURS KOMİSYON ÜYELERİ

ADI – SOYADI GÖREVİ TEL
 Zekayi ALIR  Dernek Başkanı  0 535 678 53 43
 Lokman GÜCÜK  Dernek Başkan Yrd.  0 535 664 46 18
 Memduh CABA  Dernek Başkan Yrd.  0 532 612 78 68
 Celal ZENGİNCE  Dernek Denetim Kurulu   Üyesi  0 537 494  00 77
 Faruk HATİPOĞLU Dernek Denetim Kurulu Üyesi  0 532 663 79 13
 Murat PERU  Dernek Denetim Kurulu Üyesi  0 553 961 52 52
 Metin ALIMLI Dernek Yönetim Kurulu Üyesi  0 533 691 21 34
 Hicran Gezer Kadın Kolları Başkanı  0 544 266 10 40
 Celalettin Dervişoğlu Dernek Denetleme Kurulu Başkanı    0532 361 54 41 

NOT: Komisyon üyelerimizi sadece bilgi almak için arayınız. Komisyon üyelerimize yönlendireceğimiz öğrenciler sadece başvurularını gerçekleştirsinler.

KUMRULULAR EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ÖĞRENCİ BURSU ETİK İLKELERİ

1- Derneğin burs vermedeki amacı Kumrulu ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite de okuyan öğrencilerinin daha iyi Şartlarda eğitim görmeleri için maddi ve manevi destekte bulunmak, öğrencilerin birbiri ile tanışmasını, kaynaşmasını ve derneğin faaliyetlerine katılmasını sağlamaktır.

2- Dernekten geçmiş dönemde ve gelecek dönemde burs olan öğrenciler derneğin her türlü faaliyetinde bulunmayı, dernek yönetiminde görev almayı, kabul ve taahhüt ederler.

3- Dernek tarafından verilen burslar Kumrulu işadamları tarafından karşılandığından burs alan öğrenciler iş hayatına atılmaları sonrası maddi durumlarına göre dernek tarafından verilecek bursun kaynağını karşılamayı ihtiyaç sahibi Kumrulu öğrencilere burs vermeyi kendileri açısından bir ahlaki sorumluluk vefa borcu olarak kabul ve taahhüt ederler.

4- Derneğimizden burs alan öğrenciler almış oldukları bursları sadece eğitim amacı ile kullanacaklarını kabul ve taahhüt ederler…

5- BURS BAŞVURUSU YAPAN ÖĞRENCİ BU ŞARTLARI KABUL VE TAAHHÜT EDER.

2020-2021

KUMRULULAR EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BAŞVURU FORMUNU İNDİRME LİNKİ AŞAĞIDADIR.

http://www.kumrulular.com/resimekleme/Belge/13102020144137903.xls

ALTERNATİF LİNK

http://www.kumrulular.com/resimekleme/Belge/1510202012333560.xlsx

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments