Kurşun Kalem Eğitim Vakfı (KEV) Bursu

kursun-kalem-vakfi-bursuKurşun Kalem Eğitim Vakfı (KEV), Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe gereksinimi olan “Anadolu Öğretmen Liseleri” öğrencilerine ortaöğretim; “Eğitim Fakülteleri” ve tezsiz yüksek lisans eğitimi alıp, öğretmen olarak atanabilme hakkına sahip bilim dallarında eğitim gören, üniversite ve yüksekokul öğrencilerine ise yükseköğrenim bursları verecektir.

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı (KEV), Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe gereksinimi olan “Eğitim Fakülteleri” ve tezsiz yüksek lisans eğitimi alıp, öğretmen olarak atanabilme hakkına sahip bilim dallarında eğitim gören, üniversite ve yüksekokul öğrencilerine yükseköğrenim bursları verecektir.

2019 – 2020 Dönemi Burs Başvurularınızı, Web Sitemizin BURSLAR Başlığı altında, Burs Başvuru Koşulları ve Burs Başvuru Formu dosyalarını indirerek, Koşulları sağlayan adayların Formu doldurarak Vakıf Sekreterliğine elden veya Posta yolu ile 30.Eylül.2019 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırması gerekmektedir. 

Burs Başvuru Koşulları

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı (KEV), Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı veya maddi desteğe gereksinimi olan “Eğitim Fakülteleri’’  öğrencilerine burs verecektir.

 Adaylık Koşulları:

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Yeterli maddi olanaklara sahip olamamak, (Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte sürekli çalışmamak ve başka bir dernek, vakıf, kamu veya özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak. Sadece KYK tarafından verilen harç kredisi ve öğrenim kredisi alınabilir.)

Ders Notu Başarı Koşulları: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak. 100 üzerinden not verilen üniversitelerde de en az 65 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

(Not ortalaması uygun olduğu halde 1′den fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

Not: Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, açık öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar ile aynı aileden ikinci bir kişi burslarımızdan yararlanamaz.

Başvuru;

I- Burslara başvuru tarihi 01 Eylül 2019– 30 Eylül2019 arasındadır.

II- Kurşun Kalem Eğitim Vakfı burs başvuru formu www.kursunkalem.org.tr adresimizden doldurulup, vakfa e-posta olarak gönderilecek, ayrıca yazıcıdan çıktısı alınarak istenilen belgelerle birlikte Kurşun Kalem Eğitim Vakfı Genel Sekreterliği’ne teslim edilecektir. (Formu ekleri ile birlikte Kurşun Kalem Eğitim Vakfı Genel Sekreterliği’ne teslim etmeyen öğrenci başvuru yapmış sayılmaz.)

Eklenecek Belgeler;

Adaylar, www.kursunkalem.org.tr adresinden temin edip tamamlayacakları burs başvuru formuna;

 1. Yeni kayıt yaptıranlar

Sınav sonuç belgesinin örneği,

Öğrenci belgesini

 1. Ara sınıflarda öğrenim görenler;

Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren kendi öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript),

Öğrenci belgesini

 1. Adli sicil kaydını,
 2. Vukuatlı nüfus kaydını,
 3. İkametgâh belgesini ve yerleşim belgesi (kaldığı yurt belgesi)
 4. Ailenin mali durumunu gösteren belgeleri (verildiği yerden onaylı maaş bordrosu, emekliler için

Emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir ve emlak beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanların ise sosyal güvenlik kurumundan aile reisi adına alınacak gelirsizlik belgesi vb.)

7.Bursiyer komitesine hitaben kendilerini anlatan bir mektup.

Ekleyerek, bursiyer seçme komisyonuna ulaştırmak üzere Kurşun Kalem Eğitim Vakfı Genel

Sekreterliği’ne verirler.

Bursiyer Seçimi:

Genel sekreterlik tarafından evrak kontrolleri yapılır. Evrakları tamam olanlar Burs komitesine aktarılır.

Burs komitesi ön eleme puanlamasını ve mektup okumasını yapar uygun adaylardan mülakat için davet edilecekleri belirler.

Seçilen adayların mülakat daveti ve programı genel sekreterlik tarafından yapılır.

Mülakat sonrasında o yıl için uygun görülen sayıda asil ve yedek adaylar burs komitesi tarafından yönetim kuruluna sunulur.

Yönetim kurulu tarafından onaylanan adayların burs sözleşmelerinin imzalanması genel sekreterlik tarafından takip edilir.

Bursun Ödenmesi:

Burs kazandığı kendilerine duyurulan adayların, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra, öğretim yılı başından geçerli olarak en geç 1 ay içerisinde burs ödenmeye başlanır. Burs ödemeleri her yıl için 9 ay süre ile yapılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kendi adlarına KEV tarafından bildirilecek bir bankada hesap açarlar ve burs ödemeleri bu hesaplara yapılır.

Burs miktarı aylık: 300 TL‘dir.

Bursun Kesilmesi:

Burs, her ders yılı sonunda ders not başarı şartlarını sağlamayan ve KEV tarafından yıl içerisinde düzenlenen

–      Sosyal Sorumluluk Projesine (en az 1 ad) katılmayan,

 • Vakfın Eğitim Çalışmasına (en az 1 seri) katılmayan,
 • Yıl içerisinde vakıf tarafından yapılıp öğrencilerle iletişim için kurulan WhatsApp grupları üzerinden davet yapılan toplantılardan en az 5 tanesine katılmayan
 • Kardeşim projesi kapsamında kendileri ile eşleşen kişi ile en az 1 görüşme yapmayan
 • Kendi öğretim kurumunda sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmayan öğrencilerin ve Kendi öğretim kurumlarında son sınıfta olan öğrencilerin bursu, Haziran ayı sonunda kesilir. 

Vicdani Yükümlülük:

Öğrenimini tamamlayan her burslu, KEV tarafından kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için KEV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının KEV‘e bağış yapmasını sağlamayı ve KEV‘in etkinliklerine katılımını

Sürdürmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu
Close