Kurşun Kalem Eğitim Vakfı (KEV) Bursu

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için 01/09/2022-11/10/2022 döneminde burs başvurularımız başlayacaktır.
Bursun Ödenmesi

Burs kazandığı kendine duyurulan adaylara, gerekli belgeler tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak en geç 1 ay içerisinde burs ödenmeye başlanır. Burs ödemeleri 9 ay süre ile yapılacaktır. Burs almaya hak kazanan öğrenciler; kendi adlarına Kurşun Kalem Eğitim Vakfı tarafından bildirilecek bir bankada açarlar ve burs ödemelri bu hesaplara yapılır. Yükseköğrenim öğrencilerine aylık: 550 TL’dir.

Bursun Kesilmesi

Burs her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen ve  tarafından yıl içerisinde düzenlenen etkinliklere katılmış olan ve kendi öğretim kurumunda sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunan öğrencilere, normal öğretim süresi boyunca verilir. Kendi öğretim kurumlarında son sınıf olan öğrencilerin bursu, Haziran ayı sonunda kesilir.

Vicdani Yükümlülük

Öğrenimini tamamlayan her burslu; kendisine yapılan ödemeler tutarını, hayata atıldıktan sonra ödemeyi ve en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için Kurşun Kalem Eğitim Vakfı aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının Kurşun Kalem Eğitim Vakfı’na bağış yapmasını sağlamayı ve Kurşun Kalem Eğitim Vakfı’nın etkinliklerine katılımını sürdürmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Kişisel Burslar

– Kazım Dirik Paşa Bursu,
– Av. Şansıgür Temiz Bursu (2 Öğrenci),
– Özen Ailesi Bursu (3 Öğrenci),
– Perihan Anne Bursu
– Anadolu Kadınları Bursu (4 bursiyer)
– Ankara Hukuk 82’liler Bursu

2019-2020 eğitim öğretim yılı bursiyer başvuru formu ve koşulları
Burs Başvuru Formu
Burs Başvuru Koşulları