KYK Burs/Kredi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular [RESMİ]

1. Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

2. Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

3. Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?

Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

4. Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

5. Burs/kredi başvurusunu iptal etmek için ne yapılması gerekmektedir?

Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinden burs/kredi taahhütnamesini süresi içerisinde onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

6. İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

7. Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?

Burs/Kredi Yönetmeliği’ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

8. Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

9. Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

10. Milli sporcu bursundan faydalanabilir miyim?

Amatör milli sporcu yükseköğrenim öğrencileri mevzuatımıza göre burs alabilir. Öğrencilerin başvuru esnasında milli öğrenci önceliğini beyan etmesi ve mevzuattaki şartları taşıması zorunludur.

11. Cahit ARF başarı bursu (ilk yüz bursu) nedir?

Bakanlığımızca ÖSYM sınavında AYT’de (Alan Yeterlilik Testi) sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan üzerinden ilk yüze giren ÖSYM tarafından teyit edilen yükseköğrenim öğrencilerine burs ödemesi yapılmaktadır. Öğrencilerin başvuru esnasında ilk yüze giren öğrenci olduklarına dair önceliklerini beyan etmesi gerekmektedir.

12. Öncelikli öğrencilerin öncelik durumları nasıl teyit edilmektedir?

• Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi yararlanabilir: İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından araştırılmaktadır.

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler: Ulusal Engelli Veri bankası uygulamasının 18 yaş üstü alanında raporlarının kayıtlı olması gerekir.

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar: İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından araştırılmaktadır.

• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar: İlgili kurum/kuruluştan Bakanlığımız tarafından araştırılmaktadır.

• Amatör milli sporcular: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.

• Anne ve babası vefat edenler: Bakanlığımız tarafından Mernis Sisteminden teyit edilmektedir.

• İlk yüz öğrencileri: ÖSYM Başkanlığından teyit edilmektedir.

13. Öncelikli öğrenciler öncelik belgelerini ne zaman ve nereye teslim etmelidir?

Öncelik durumları ilgili kurum/kuruluşlardan elektronik ortamda sorgulanmaktadır herhangi bir belge göndermenize gerek bulunmamaktadır.

14. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

15. Burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

16. Bursun devam etmesi için aranılan “başarılı olma” durumu neye göre belirlenmektedir?

Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4’lük sistem üzerinden not ortalaması 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

17. Başarısızlık sebebiyle bursu krediye dönüşen öğrencilerin başarılı olma durumunda kredileri tekrar bursa dönüşebilir mi?

Başarısızlıktan bursu krediye dönüşen öğrenciler tekrar başarılı olsalar dahi kredileri bursa dönüşmemektedir.

18. Öğrenimlerini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin burs/kredi alma hakkı devam eder mi?

Yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapılmaktadır. Öğrenim süresi uzayan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılmamaktadır.

19. Burs/kredi taahhütnamesinde bulunan kredi miktarı ile ödenen kredi miktarı aynı mıdır?

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, “aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu” kabul ve taahhüt etmektedir.

20. Kredi hangi durumlarda kesilmektedir?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

21. Burs hangi durumlarda kesilmektedir?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.             

22. Almakta olduğu burs/krediyi almak istemeyen (vazgeçen) öğrenciler nasıl bir işlem yapmalıdır?

Öğrencilerin almakta oldukları burs/krediyi almak istememeleri halinde https://www.turkiye.gov.tr/kyk-kredi-burs-iptal-basvurusu linkinden burs/kredi vazgeçti (iptal) işlemi yapmaları gerekmektedir.

23. Normal öğrenim süresi içinde kredi almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar kredi verilmesi için öğrencilerin nasıl bir işlem yapması gerekmektedir?

Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-kredi-burs-odeme-acma-basvurusu linkinden talep ve dilekçelerin iletilmesi halinde öğrencilerin YÖKSİS bilgileri web-servis üzerinden alınarak durumları mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek, haklarında gerekli işlem yapılacaktır.

24. Burs almaktan vazgeçen öğrencilere tekrar burs verilmesi için öğrencilerin nasıl bir işlem yapması gerekmektedir?

Burs Yönetmeliği’ne göre burs almaktan vazgeçen öğrencilerin bursu vazgeçtiği tarih itibarıyla kesilmekte ve almakta oldukları öğrenim türünde bir daha burs verilmemektedir. Ancak lisansüstü öğrenimine başlamaları halinde bu öğrenciler tekrar burs/kredi müracaatında bulunabilmektedir. Ayrıca kredi talep etmeleri halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kalan normal öğrenim süresi boyunca bu öğrencilere kredi ödemesi yapılabilmektedir.

25. Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını ne zaman ve ne şekilde ödemektedir?

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.

26. Burs/kredi almakta iken başka bir öğretim programına kayıt yaptıran (ÖSYM, yatay geçiş, dikey geçiş, merkezi yatay geçiş ile) öğrenciler burs/kredi işlemlerinin devamı için ne yapmalıdır? 

Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri https://www.turkiye.gov.tr/kyk-kredi-burs-nakil-basvurusu linkinden başvuran öğrencilerin YÖKSİS bilgileri web servis üzerinden çekilerek burs/kredi mevzuatına göre haklarında gerekli işlemler yapılmaktadır.

27. Yurtdışında yükseköğrenim gören öğrenciler kredi/burs düzeltme iş/işlemleri için ne yapmalıdır?

Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilerin kredi/burs işlemleri için (hazırlık uzatma, nakil vs.) yurtdışı temsilciliklerinde bulunan Eğitim Müşaviri / Eğitim Ataşeliği veya Konsolosluklarda ‘‘Özel Öğrenci Dosyası” açtırıp “Özel Öğrenci Tanıma Fişi” düzenlettirerek belgesini bir dilekçe ekinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2176. Sokak No: 25 Çankaya /ANKARA” adresine göndermesi gerekmektedir.

28. Burs/kredi almakta iken kayıt donduran öğrenciler burs/kredi işlemleri için ne yapmalıdır?

Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-gsb-talep-dilekce-islemleri linkinden talep ve dilekçelerini ileten öğrencilerin durumları mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek haklarında gerekli işlem yapılacaktır.

29. Kayıt dondurma süresi biten öğrenciler tekrar burs/kredi ödenmesi için ne yapmalıdır?

Öğrencilerin https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-kredi-burs-odeme-acma-basvurusu linkine başvurmaları halinde YÖKSİS bilgileri web servis üzerinden çekilerek burs/kredi mevzuatına göre haklarında gerekli işlemler yapılmaktadır.

Almadıkları süre normal öğrenim sürelerine eklenmektedir.

30. YÖKSİS’te pasif öğrenci ve Hazırlık okumadığı görünen öğrenci tekrar kredi/burs ödemesinin açılması için ne yapmalıdır?

Öğrencilerin https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri “Kredi/Burs Ödeme Açma” linkine başvurmaları halinde YÖKSİS bilgileri web servis üzerinden çekilerek burs/kredi mevzuatına göre haklarında gerekli işlemler yapılmaktadır.

31. Askeri okul öğrencileri kredi/burs düzeltme iş/işlemleri için ne yapmalıdır?

Öğrencilerin Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-gsb-talep-dilekce-islemleri linkinden kredi/burs işlemleri için (hazırlık uzatma, vazgeçti iptal, nakil vs.) öğretim kurumlarından alacakları öğrenci belgelerini ekleyerek iletmeleri halinde durumları mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek gerekli işlem yapılacaktır.

32. Katkı kredisi verilmekte midir?

29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple katkı kredisi verilmemektedir.

33. Burs/kredinin erken kesilme sebepleri nelerdir?

Öğrencilerin burs/kredi almasına engel teşkil edecek bilgilerin (mezun, terk vb.) öğretim kurumundan Genel Müdürlüğümüze gelmesi halinde öğrencilerin burs/kredileri kesilmekte ve bir daha ödenmemektedir. Yapılmayan kredi ödemeleri borç olarak kaydedilmemektedir.

Son sınıf öğrencilerine burs/kredi ödemeleri haziran ayında sona erer.

34. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.

35. Öğrenim kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır?

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğretim kurumunun normal öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadardır.

36. Kredi borcu tespit edildikten sonra nasıl/ne şekilde ödenmektedir?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi”nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.

Borçlu, vadesi gelen borcunu ilgili bankanın ödeme kanallarını kullanarak yapabilir.

37. Kredi geri ödeme planı ile ilgili olarak borçluya bilgilendirme yapılır mı?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlular, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi”nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Borçlular e-Devlet üzerinden Bakanlık linkine ulaşarak borç durumlarını sorgulayabilirler.

38. Alınan kredinin geri ödeme planındaki taksit sayısı/tutarları borçlular tarafından belirlenebilmekte midir?

Öğrenciler, 351 sayılı Kanun gereği öğrenim kredisi geri ödemelerini kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006–2007 öğretim yılından önce üçer aylık) ödemektedir.

39. Kredi borç ve taksitleri ile ilgili bilgiye nereden ulaşılabilir?

Borç/taksit bilgileri, e-Devlet sayfasından Bakanlık linkine ulaşılarak öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama ekranından veya 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden öğrenilebilmektedir.

40. İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim kredisi borcu ertelenebilir mi?

Borçlu öğrenim kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler) halinde her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanlar ile borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin erteleme talebi esnasında çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanır. Ancak ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması halinde bu oran uygulanır. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilir.

Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için borç başlangıç tarihinden bir ay önce https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

41. Vatani görevini yapanların öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?

Öğrenci/borçlu öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler) halinde her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

42. Lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisansa başlayan öğrencilerin lisans öğrenim kredisi borcu ertelenebilir mi?

Öğrenim kredisi borcu işsizlik yada askerlik sebebiyle ertelenebilmektedir.

43. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ne zaman, nasıl ve nereye ödenebilir?

a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

b) Herhangi bir sebeple kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006–2007 öğretim yılından önce üçer aylık) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür.

Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “e-Ödeme Bölümü” ya da “Geri Ödeme Bölümü”nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.

44. Erken ödemelerde nasıl bir indirim söz konusudur?

Erken ödemelerde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.

45. Borç taksit ödemeleri başladıktan sonra kalan borcun tamamının ödenmesi halinde herhangi bir indirim yapılabilir mi?

Borç taksit ödemeleri başladıktan sonra borcun tamamının ödenmesi halinde herhangi bir indirim yapılmamaktadır.

46. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçları hangi durumlarda silinmektedir?

Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra vefat edenlerin veya yüzde doksan ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilir.

47. Kredi borçlarına mahsuben sehven fazla yapılan ödeme nasıl geri alınabilir?

Kredi borçlarına mahsuben yapılan fazla ödemenin iade edilebilmesi için durumu anlatır dilekçenin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü adresine gönderilmesi gerekmektedir.

48. Borç taksitleri zamanında ödenmediğinde nasıl bir işlem uygulanmaktadır?

Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanır. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.

49. Borç taksitleri zamanında ödenmediğinde uygulanacak gecikme zammı ne kadardır?

Süresi içinde ödenmeyen kredi borçlarına her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır.

50. Kredi geri ödemelerini vergi daireleri üzerinden yapan borçlular, ivedilik kazanan taksit tutarlarını ödedikten sonra tekrar Ziraat Bankası üzerinden Bakanlığımız hesaplarına kredi borçlarını ödeyebilirler mi?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi daireleri ya da mal sandıklarınca tahsil olunacak kredi geri ödemeleri, ilgili vergi dairelerince/mal sandıklarınca borç bitinceye kadar tahsil edilme yoluna gidilmektedir. Kredi geri ödemelerini vergi daireleri üzerinden yapan borçlular, ivedilik kazanan taksit tutarlarını ödedikten sonra tekrar Bakanlığımız hesabına kredi borçlarını ödeyememektedir.

51. Vergi dairesine ödeme yapan borçluların sistemden ilişiğinin kesilmesi ne zaman yapılmaktadır?

Borçlarını 6183 saylı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerine ödeyen borçluların Bakanlık sistemindeki borç durumu, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından borcun bittiğinin bildirilmesi halinde “ilişiği kesik” duruma getirilmektedir.

52.Burs/kredi almış ve/veya almakta olan öğrencilerin vefatı halinde ne yapılır?

Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin MERNİS sorgulaması yapılarak borçları silinmektedir.

18 Comments

 • Merhabalar,
  Çap programına kaydoldum. Bursum anadalım için bu sene bitiyor. Çap öğrencisi olarak devam edeceğim son sene için burs uzatma başvurusunda bulunacağım. Ancak bursumun son süresi haziran görünüyor. Uzatma kabul edildiği takdirde haziran ayından mı devam eder yoksa ocak ayı mı beklenir?

 • Merhaba ben 1.sene baska bir okulda önlisans
  okuyordum kyk kredi almaya başladım.1 sene boyuncada aldım şimdi baska unide tekrar onlisans okuyorum ve geçen seneden aldığım kyk devam ediyor yani 2.senem bu sure bittiginde tekrar başvurmam gerekiyormu 3.sene için yoksa kendiliğinden devam edicek mi?

 • İlk dönem ders kaydı yapmadığım için pasif öğrenci olarak gözüküyorum ikinci dönem kaydımı yaptırdığımda kyk parası birinci dönem kesilmiş şekilde mı yatıyor

 • Bu yıl ingilizce hazırlık okuyorum ve 1 yıl boyunca burs alacağım.
  ingilizce hazırlığı tamamladıktan ve geçtikten sonra , 2021 haziran-temmuz ayında tekrar yks e girsem ve şuan kazandığım bölümden farklı bir bölüm kazansam ve bu bölüm türkçe olsa burs nakli gerçekleşir mi ? Bursum kesilir mi ? Bursum krediye mi döner ?
  Cevaplarsanız çok makbule geçer,teşekkürler.

 • Merhaba üniversite 1 öğrencisiyim. Kredi çıktı ama pandemiden dolayı okula gitmediğimiz için almak istemiyorum. Eğer derslerden kalmazsan 2.sınıfta tekrar burs başvurusu yapabilirsin dediler. Bu doğrumu burs çıkma ihtimali varmı. Bi açıklama yaparmısınız.

 • Merhaba,
  Ben A.Ö.F’ni bitirip hemen ardından yüksek lisansa kaydımı yaptırdım.Amma velâkin A.Ö.F. (DGS ile geçiş yapmıştım)’ü 2 senede değil 3 senede bitirdim. Bu durumdaki birine burs çıkma ihtimali var mıdır?

 • Benim kardeşim 6.sınıfa gidiyor ve burs kazandi bende bu sene üniversiteye geçtim bana geri ödemeli burs mu çıkar?

 • Merhaba lisans bitirdim simdi iste Yüksekokulu lisansa basvurdum lisans okurken Laredo aldim simdi de Yüksekokulu lisans yaparken de almam istiyorum Başvuru yapabilirmiyim tekrar?

 • Merhaba 1 . Sınıfta burs aldim 2. Sınıfta burs krediye döndü. Ileride ödeme yaparken 1. Sınfta aldığım bursu da mı ödeyeceğim? Yoksa krediye döndüğü andan itibaren mi ödeyeceğim şimdiden teşekkürler

  • Cevap aynı durum

 • yurt içinde bir ünide okurken başlattığım kyk krediden 1 sene yaralandım bu sene yurt dışında sıfırdan başka bir okulu kazandım ve kayıt yaptırıyorum. kyk kredim devam eder mi baştan başvurmam mı gerekir

 • Siz başvurunuzu yapın gerisini kuruma bırakın.

 • Rica etsem instagram kullanıcı adını verir misin birkaç şey sormak istiyorum

 • Unuverste bursu alan öğrenci kyk bursuda alabilirmi

  • KYK diğer kurumlardan burs alıp almadığınıza bakmaz. Belli yükümlülükleri vardır o kriterleri sağlamanız halinde burs alabilirsiniz.

 • Boş yapma sezen

 • Geçen sene üniversiteye gittim. 2 ay okula gitttim sonra gitmedim. Kredim kesildi. Bu dönem ders kaydı yaptım.
  Burs başvurusu tarihinde sadece bura kaydı yapmam yeterli mi. Dilekçeye gerek varmı

  • Sizin spesifik bir soru olmuş. Twitter’daki @KYK_DESTEK veya 444 1961 numaralı KYK Kurumsal İletişim Merkezi’ni arayak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Comments are closed.