Yurt Dışı Öğrenciler İçin KYK Kefaletname Nasıl Yapılır?

Yüksek öğrenimlerini yurt dışında devam ettiren ve burs/kredi hakkı kazanmış öğrencilerin e-Devlet platformunu kullanabilmeleri için, Türkiye’deki PTT şubelerinden veya bulundukları ülkedeki konsolosluk ve büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” alması zorunludur. Ardından, e-Devlet aracılığıyla taahhütname onaylamaları ve kefil olacak bireyin Türkiye’deki bir noterlik bürosunda kefaletname düzenletmesi gerekmektedir. Ancak, e-Devlet mobil uygulaması üzerinden taahhütname onay işlemi gerçekleştirilememektedir.

Yurt dışında öğrenimine devam eden öğrencilerin kredi/burs başvuru ve süreci hakkında (hazırlık süresi uzatma, başvurudan vazgeçme, transfer vb.) alınacak belgelerle birlikte durumlarını detaylandıran bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüzün “Söğütözü Mah. 2176. Cad. Numara: 25 Çankaya, Ankara” adresine göndermeleri istenmektedir.

Kefil tarafından düzenlenen ve onaylanan kefaletnamenin, yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilerin kredi/burs başvuru ve süreci hakkında (hazırlık süresi uzatma, başvurudan vazgeçme, transfer vb.) gereken belgelerle birlikte, durumlarını detaylandıran bir dilekçeyle birlikte “Söğütözü Mah. 2176. Cad. Numara: 25 Çankaya/ Ankara” adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığı’na bizzat veya posta aracılığıyla sunulması gerekmektedir.