Macaristan Hükümet Bursu Başvuruları

55 Lisans, 85 Yüksek Lisans, 55 Doktora ve 5 Kısa Dönemli Burs

İlk Başvuru Tarihi: 6/12/2021
Son Başvuru Tarihi: 15/01/2022

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. 2 lisans, 5 yüksek lisans ve 3 tanesi de doktora olmak üzere toplam 10 tane burs Nükleer Bilimler, Teknoloji ve Enerji alanında verilecektir.

2. Başvurular çevrimiçi olarak yapılacaktır. Her iki ülke başvuru sistemine de başvuru yapılacaktır.

3. HER İKİ ÜLKE BAŞVURU SİSTEMİNDE DE BAŞVURUSU BULUNMAYAN ADAYLARIN BAŞVURULARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. 

Bakanlığımız Başvuru Sistemi

http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx

Macaristan Başvuru Sistemi:

https://apply.stipendiumhungaricum.hu

4. Bakanlığımızca talep edilmedikçe, Bakanlığımıza herhangi bir belge gönderimi yapılmayacaktır.

5. Her iki sistemde de başvurusunu tam ve doğru bir şekilde tamamladığı belirlenen adaylar mülakata girmeye hak kazanacaktır.

6. Mülakatlar “Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde belirtilen esaslara uygun olarak Ankara’da, YÜZYÜZE gerçekleştirilecektir. Mülakat yeri daha sonra sayfamızda ilan edilecektir.

7. Yurtdışından mülakata katılacak adayların mülakatları, belgelemeleri koşulu ile çevrimiçi olarak yapılabilecektir.

8. Mülakatlara katılım hakkı kazanan adayların, hangi gün ve saat aralığında mülakata girecekleri mülakata katılacak olan aday listesi belirlendikten sonra http://abdigm.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Adaylara mülakat yeri, günü ve saati hakkında ayrıca e-posta gönderilmeyecektir.

9. Adaylar, mülakata ilişkin duyuruları http://abdigm.meb.gov.tr adresinden takip etmekle sorumlu olup, bu sayfadan mülakata ilişkin yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde sayılacaktır.

10. Adayların, kendileri için belirlenecek mülakat tarihinden başka bir gün ya da saatte mülakata katılım talepleri dikkate alınmayacaktır.

11. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

1. Adayların Macaristan başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları ve istenilen belgeleri kılavuzda ifade edilen esaslara göre düzenlenmeleri gerekmektedir.

2. Adaylar, program hakkında diğer detaylara https://stipendiumhungaricum.hu/ adresinden erişebileceklerdir.  

BİLGİ İÇİN:

Murat YILMAZER e-posta: abdigm_uab@meb.gov.tr

Kürşad BELDAN    e posta: abdigm_uab@meb.gov.tr