Mardinliler Vakfı -MAREV- Burs Başvuruları

MAREVana faaliyetlerinden biri olan eğitime destek amacıyla, ailesi Mardinli olup devlet üniversitelerinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi, başarılı Mardinli yükseköğrenim öğrencilerine, vakıf senedi ve vakıf burs yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, burs vermek suretiyle maddi destek sağlayarak, onların yükseköğrenim yapmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır.

MAREV Yürütme Kurulu, her öğretim yılı başında bursiyer sayısı, burs miktarı, yapılacak kitap-kırtasiye ve giyim yardım miktarlarını belirler.

2018-2019 eğitim yılı için yeni burs başvuruları,  1-30 Eylül tarihleri arasında yapılır. 

Devam eden burslar için evrak yenileme işlemleri 15 Ağustos – 15 Eylül ararsında gerçekleşir.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

  • Başvuru formu (Web sitemizden indirilerek eksiksiz doldurulmalı ve ıslak imza ile imza edilmelidir)
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdanının arkalı-önlü fotokopisi
  • Ara sınıf öğrencilerinden transkript veya başarılı olduğuna ilişkin belge istenir. Fakülte veya yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt belgesi istenir.
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet kapısından alınabilir / kardeş bilgilerini içermesi gerektiğinden anne veya baba üzerinden temin edilmelidir)
  • Adli sicil kaydı (e-devlet kapısından alınabilir)
  • Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (e-devlet kapısından alınabilir)

Ekran görüntüsü alınarak yollanan ve Ağustos 2018 öncesi tarihli belgeler kabul edilmeyecektir. 

Yapılan başvurular, üç kişiden oluşan burs komitesi tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

Burs komitesi gerek gördüğü takdirde başvuranı mülakata çağırabilir, başvuru evrakının orjinallerini talep edebilir.

Gerçek dışı beyanda bulunulması, maddi durumda burs verilmesine gerek bırakmayan bir iyileşme tespiti, başarısız olunması ve her ne sebeple olursa olsun, kesinleşen bir mahkumiyet nedeniyle okula devamına imkan kalmayan öğrenciler ile burs yönetmeliğinde belirtilen diğer nedenlerin gerçekleşmesi halinde verilen burs kesilir.

Anılan nedenler dışında verilen burs, yükseköğrenim tamamlanana kadar devam eder.

Başvurularınızı, yukarıda anılan belgelerin taranmış pdf dosyalarıyla bursbasvurusu@marev.org.tr mail adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

(Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerinin başvurularını doğrudan Mardin Şubesi’ne mardin@marev.org.tradresi üzerinden gerçekleştirmesi gerekmektedir.)

Burs başvuru formu için tıklayınız.