Marmara Belediyeler Birliği’nden Yüksek Lisans ve Doktora Tez Desteği

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi, üçüncü kez “yerel yönetim” ve “şehircilik” alanında lisansüstü tezleri desteklemeye başlıyor. MBB üyesi illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri kapsayan program çerçevesinde 6 doktora ve 5 yüksek lisans tezi desteklenecektir. Başvurular için son tarih 9 Şubat 2018.

2016 yılından beri lisansüstü tez çalışmalarına destek sağlayan MBB Şehir Politikaları Merkezi, 2018 yılı itibarıyla MBB üyesi illerde (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Düzce, Kırklareli, Bolu, Yalova, Bilecik) faaliyet gösteren üniversitelerde lisansüstü öğrenim gören ve tez aşamasına geçen öğrenciler için destek programını tekrar açıyor.
Destek programına ilişkin detaylar şu şekildedir:
·         Tez araştırmasının konusu “yerel yönetim” veya “şehircilik” alanlarında olmalıdır.
·         6 adet doktora ve 5 adet yüksek lisans tezi desteklenecektir.
·         Destek miktarı her bir doktora tezi için 15.000 ₺, her bir yüksek lisans tezi için 6.000 ₺ olarak belirlenmiştir.
·         Başvuru, doğrudan Marmara Belediyeler Birliği’ne, ekteki form bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurularak ve bilimseldestek@marmara.gov.tr adresine e-posta yolu ile gönderilerek yapılmalıdır.*
·         Son başvuru tarihi 9 Şubat 2018 olarak belirlenmiştir.
·         Başvuruların nihai değerlendirmesi Marmara Belediyeler Birliği Encümeni tarafından yapılacaktır.
·         Sonuçlar MBB Encümeni’nin yapacağı değerlendirmenin ardından 1 ay içerisinde www.marmara.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
·         Destek verilmesi uygun görülen tez sahipleri sözleşmeye davet edilecektir.
* MBB Lisansüstü Çalışmaların Desteklenmesi Başvuru Formu haberin ekindedir.

İletişim:
Büşra Yılmaz
busra.yılmaz@marmara.gov.tr | 0212 402 1928