Medeniyet Eğitim ve Kültür Derneği Bursu

medeniyet-egitim-kultur-dernegi-bursuMedeniyet Eğitim ve Kültür Derneği Bursu lise ve dengi okullardan doktora aşamasında ki öğrencilere kadar bütün kademelerde karşılıksız burs verecektir.

AMAÇ:
Bu Yönergenin amacı, Medeniyet Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Lise, Yüksek Öğretim Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine verilecek karşılıksız bursun esas ve şartlarını düzenlemektir.
KAPSAM:
Bu Yönerge  Medeniyet Eğitim ve Kültür Derneği tarafından verilecek bursların ödenmesi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
BURS TÜRLERİ   VE BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER : 
 Medeniyet Eğitim ve Kültür Derneği tarafından verilen burs türleri şunlardır:
a. Lise ve dengi okullar
b. Yükseköğrenim ön lisans (iki yıllık yüksek okul)
c. Yükseköğrenim lisans (dört yıllık fakülte)
d. Yüksek Lisans (mezuniyet sonrası ihtisas)
e. Doktora öğrencisi
Dikkat: Açık öğretim başvuruları kabul edilmez.
ADAYLIK ŞARTLARI:
a. T.C vatandaşı olmak,
b. Maddi desteğe ihtiyacı olmak,
c. Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak,
d. Çalışkan ve başarılı olmak,
BURS SAYISI VE MİKTARI:
Burs verilecek öğrencilerin sayısı, seçimi ve burs miktarları ile bursun ödeme şekli, Burs Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde  Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
DUYURU:
Burslara ilişkin duyuru, Derneğin web sitesi vasıtasıyla yapılır.
BAŞVURU TARİHİ:
İlanı takiben burs isteğinde bulunanlar, en geç Eylül sonuna kadar evraklarını derneğimize ulaştırması gerekir.
TEBLİĞAT:
Burs Komitesi’nin önerisi Yönetim Kurulu’nun kararı ile burs almaya hak kazanan öğrencilere durum, Dernek web sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur
ÖDEME:
Burslar öğrenciye aylık ve nakit olarak banka hesaplarına ödenir. Burs ödeme süresi yıllık öğrenim süresi olan sekiz aydır.
BURSUN KESİLMESİ:
Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir.
a) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
b) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,
c) Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit edilmesi,
d) Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması,
e) Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,
f) Öğrencinin durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurduğunun anlaşılması,
İZLEME:
Dernek’ten burs alan öğrencinin öğrenim durumu görevli personel tarafından takip ve kontrol edilir. İlgili Şube’ce her bursiyer için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler bursiyerin başarı ve genel durumuna ilişkin bilgiler yer alır. Bursiyerlerin her seviyede izlenebilmesi için bütün burslu öğrencilerin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında Derneğe göndermeleri zorunludur.
YÜRÜTME:
Bu Yönerge esaslarına göre Burs Komitesi’nce alınacak kararlar, Yönetim Kurulu’nca yürütülür.
BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru Formu (Web sitemizin alt tarafında Dosya indirme Panosundan temin edilir. )
2- Nüfus Cüzdanı Örneği (Muhtardan)
3- Adli Sicil Belgesi
4- Resimli, İkametgah Belgesi (Muhtardan)
5- ÖSYM sonuç belgesi (İlk kez müracaat eden üniversiteli için)
6- 2 adet fotoğraf
7- Çalışan anne babanın maaş bordrosu
8- Üniversiteliler için öğrenci belgesi, ara sınıftan müracaat edenler için bir önceki ders yılına ait not çizelgesi
 
Burs Başvuru formunu doldurduktan sonra  info@medeniyetkulyur.org adresimize mail atmanız gerekiyor. Yönetim kurulumuz başvurunuza olumlu baktığında sizi arıyoruz, kalan evraklarınızı tamamlayıp bize ulaştırıyorsunuz.

Başvurular 2015-2016 yılı için yoğun başvuru nedeniyle kapanmış bulunmaktadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu