Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bursları

mimar-sinan-guzel-sanatlar-universitesi-bursMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından sağlanan burs ve desteklerden MSGSÜ önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanlandırılır.

Vakıflar, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile MSGSÜ tarafından sağlanan burslar ve destekler Burs Koordinatörlüğü aracılığıyla öğrencilere tahsis edilir. Bu burslar ve destekler için öğrenci seçimi, bunları verenler ile Burs Komitesi arasındaki işbirliği sonucunda yapılır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından veya gerçek ve tüzel  kişilerin yapacakları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak MSGSÜ öğrencilerine burs ve  destek sağlamaya, burs ve destek alacak öğrencileri belirlemeye ve izlemeye yönelik işlerle ilgili olarak Burs Koordinatörlüğü görevlidir.

BURS KOORDİNATÖRLÜĞÜ SAYFASI