Marmara Üniversitesi MÜMDER Burs Başvurusu

mumder-bursu

MÜMDER; ilmi, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, geçmişini bilen geleceğine sahip çıkan gençleri geleceğimize kazandırmayı amaç edinmiş, bunun için Marmara üniversitesi mezun ve mensuplarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen, gönüllülük esasına dayalı çalışan bir dernektir.

Bu bağlamda derneğimiz; eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, gençlerimizin topluma yararlı bireyler olmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak amacıyla maddi imkânları sınırlı, ihtiyaç sahibi gençlere öğrenim bursu ile destek olmaktadır.

Burs başvuruları internet ortamında doldurulacak başvuru formu üzerinden yapılacaktır.Derneğimiz burs imkanından geçmiş yıllarda yararlanmış öğrenciler başvurularını tekrarlayacaklardır.

Burs başvuru formunu sadece Marmara Üniversitesinde hali hazırda öğrenci olanlar doldurabilir. Diğer üniversitelerden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Derneğimiz burs talep başvurularını “Hamilik Projesi” kapsamında değerlendirecektir. Hamilik projesi ile amaçlanan geleceğe daha donanımlı ve bilgili, tecrübe sahibi bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda bursiyerlerimiz üniversite eğitimlerinin yanında konusunda uzman eğitmen/iş adamı/devlet adamı ile buluşturularak tecrübe ve bilgi aktarımının yanında düzenleyeceğimiz kurs, seminer, okuma grupları, atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel aktiviteler ile desteklenecektir. Burs talep başvurusu yapacak öğrencilerin “Hamilik Projesi” kapsamında kendilerine verilecek olan eğitim/öğretim faaliyetlerine katılmaları ve hamileri ile düzenli olarak buluşmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak öğrencilerimizin başvurularını bu krıterleri göz önüne alarak yapmaları önem arzetmektedir.

Yapılan incelemeler ve gerçekleştirilecek mülakat neticesinde burs almaya hak kazanan öğrenciler (kurumsal web sitemizden – www.mumder.org.tr – yayınlanacaktır. Öncesinde kazananların açıklandığına dair duyurular sosyal mecralardan ( facebook.com/mumderorgtr , twitter.com/mumderorgtr , instagram.com/mumderorgtr adreslerinden takip edebilirsiniz. ) yapılacaktır. Burs almaya hak kazanan öğrenciler aşağıda adı geçen evrakları istenilen tarihler arasında dernek merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. İstenilen evraklar, başvuru formunda verilen beyanlar ile eşleştirilecek, beyana uymayan veya eksik olan evraklar tespit edildiği takdirde adayın burs başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Burs almaya hak kazananlardan İSTENECEK EVRAKLAR:
1- Bir adet vesikalık fotograf
2- Öğrenci belgesi
3- Dönem sonu transkripti
4- Adli sicil belgesi (E-Devlet sisteminden çıktı alınabilir)
5- Anne ve babaya ait maaş bordrosu (E-Devlet sisteminden çıktı alınabilir)
6- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-Devlet sisteminden anne veya baba T.C. numarası ile alınan belge)
7- Profesyonel olarak spor yapanlar için sporcu lisansı
8- Kuveyt Türk Katılım Bankasından size ait hesap numarası

Burs Başvuru Formu