TÜBİTAK-Münir Birsel Vakfı Lisansüstü Burs Başvuruları

munir-birsel-lisansustu-burslari

Burs yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olup son başvuru tarihi 15 Şubat 2017‘dir. Seçilen adayların burslarının başlangıç tarihi 1 Mart 2017’dir. Burs şartları aşağıdaki gibidir:

Yüksek lisans bursu

-T.C. vatandaşı olmak

-Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, 3.00/4.00 veya 75.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak

-Üniversitelerimizin temel bilimlerden Fizik ve Kimya; mühendislik bilimlerinden Elektrik, Elektronik, Makine, Maden, Metalurji, Jeoloji, Petrol, Uçak veya Kimya Mühendisliği dallarından birinde, ilanda belirtilen tarihte ya da sonrasında ülkemizde bir yüksek lisans programına kayıt yaptırmış ve öğrenimine devam ediyor olmak

-2014 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sayısal puanı en az 80 olmak

Yüksek lisans bursu başvuru formu için tıklayınız.

-Doktora bursu

-T.C. vatandaşı olmak

-Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, 3.00/4.00 veya 75.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak

-Yüksek lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, en az 3.20/4.00 veya 80.00/100 ağırlıklı genel not ortalamasıyla bitirmiş olmak

-Üniversitelerimizin temel bilimlerden Fizik ve Kimya; mühendislik bilimlerinden Elektrik, Elektronik, Makine, Maden, Metalurji, Jeoloji, Petrol, Uçak veya Kimya Mühendisliği dallarından birinde, ilanda belirtilen tarihte ya da sonrasında ülkemizde doktora programına kayıt yaptırmış ve öğrenimine devam ediyor olmak

-2014 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sayısal puanı en az 80 olmak

Doktora bursu başvuru formu için tıklayınız.

Öğrenimin başarı ile sürdürülmesi koşuluyla,

-Tezli yüksek lisans programına kayıt tarihi esas olmak üzere yüksek lisans öğrencilerine en çok 2 yıl burs verilir. Enstitüye kayıt tarihinden itibaren 2 yılını tamamlayan veya 2 yıldan önce öğrenimini bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı bitirme tarihi itibariyle sona erer. Aylık burs miktarı, ücretli görevi olmayan yüksek lisans öğrencileri için 500,00 TL/ay’dır.

-Doktora programına kayıt tarihi esas olmak üzere bursiyerin öğrenciliğinin beşinci yılının sonuna kadar burs verilir. Enstitüye kayıt tarihinden itibaren 5 yılını tamamlayan veya 5 yıldan önce öğrenimini bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı bitirme tarihi itibariyle sona erer. Aylık burs miktarı, ücretli görevi olmayan doktora öğrencileri için   600,00 TL/ay’dır.

Vakıf, düzenli geliri olmayan öğrencilere burs vermektedir. Lisan hazırlık sınıfında burs ödenmez.

Başvuru formu ve eklerinin en geç son başvuru tarihinde TÜBİTAK-Münir Birsel Lisans Üstü Bursları Vakfı’na gönderilmesi gerekmektedir. Eksik ve/veya geç yapılan başvurular işleme konulmaz.

Gönderiler için aşağıdaki adres kullanılacaktır:

TÜBİTAK-Münir Birsel Lisans Üstü Bursları Vakfı Ihlamur Sokak No: 6/34 Tuğaç Han Kızılay/ANKARA

Telefon: 0312 230 47 17 ve 0312 298 96 26

E-mail: munirbirsel.bursu@tubitak.gov.tr

Başvuru için gerekli belgeler, yükümlülükler ve diğer bilgiler için tıklayınız.