Muş Alparslan Üniversitesi Bursları

mus-alparslan-universitesi-bursBurs ve Çalışma
Hem Muş’taki hem de ulusal pek çok vakıf, cemiyet ve dernek tarafından öğrencilerimize sağlanan çeşitli burs imkânları konusundaki bilgilendirme ve talepler ilgili birimlerimize sevk edilmektedir.
Üniversitemize, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinin 8’inci maddesi uyarınca,  YKS kontenjanının %20’si kadar burs kontenjanı ayrılmaktadır.
Bilgi: 0436 249 49 49/1051

Kısmî Zamanlı Çalışma İmkânı
Öğrencilerimiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 46/k maddesi kapsamında üniversitemiz bünyesindeki farklı birimlerde kısmî zamanlı olarak çalışabilmektedir.
Öğrencilerimize hem iş ve hayat tecrübesi edinme hem de maddi destek imkânı sağlayan kısmi zamanlı öğrenci uygulaması için Ekim aynın ilk haftasında ilana çıkılmakta ve başvuran öğrenciler arasından koşulları uygun olanlar, birim değerlendirme komisyonları tarafından seçilmektedir.
2017-2018 Akademik Yılında 120 öğrencimizin dâhil olduğu kısmi zamanlı çalışma sisteminde, her bir öğrencilerimize aylık brüt 318,00 TL ücret ödenmiştir.
Bilgi: 0436 249 49 49/1193
MUŞVAK Bursu
Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı (MUŞVAK) tarafından kendisi, annesi ya da babası Muşlu olan öğrencilerimizden belirli koşulları taşıyan ve üniversite eğitimleri süresince bu koşulları koruyanlara aylık burs verilmektedir.
MUŞVAK Burs Yönetmeliği ve Başvuru Formu için tıklayınız.
YÖK Başarı Bursu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Uygulamalı Bilimler Fakültemizin “Bitkisel Üretim ve Teknolojileri” ile “Hayvansal Üretim ve Teknolojileri” bölümlerine ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerine, eğitim süreleri boyunca, her yıl miktarı YÖK tarafından belirlenen miktarda Başarı Bursu vermektedir.
YÖK Başarı Bursu kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz, 12 ay boyunca aylık 700 TL burs alacak. Ayrıca üniversitemiz ile MUŞVAK arasında imzalanan protokol çerçevesinde, UBF bölümlerine yerleşen istisnasız bütün öğrencilerimiz de dört eğitim-öğretim yılı boyunca aylık 175 TL burs alacak.
YÖK Başarı Bursuna ilişkin esasları öğrenmek için tıklayınız.

Ayrıca Muş’ta burs veren yerler için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Bilgileri

Adres: Muş Alparslan Üniversitesi Kampusu, Rektörlük, Diyarbakır Yolu 7. km 49250- MUŞ
Telefon: (0436) 249 49 49
Fax: (0436) 213 00 28
e-Posta: bilgi@alparslan.edu.tr
web: www.alparslan.edu.tr