Nil Derneği (NEYAD) Burs Başvurusu

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (NEYAD) maddi durumu yetersiz yüksek lisans ve doktora yapacak olan genç kızlara burs vermektedir.

Burs almak isteyen üniversite öğrencilerinin bizzat kendileri, dernek burs talep formunu doldurarak, gerekli ön belgeler ile birlikte başvurularını iletirler. Başvurular yönetim kurulu tarafından aşağıdaki maddeler doğrultusunda değerlendirilir;

Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

T.C. vatandaşı olmak
Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak.
Maddi imkanları yetersiz olmak
Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları, (öncelikli)
Anne ve/ veya babasının yokluğu, (öncelikli)
Zihinsel veya bedensel engelliler, (öncelikli)
Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,
Devlet Üniversitelerine kabul almış olanlar (Yurt içi bursları için)

Burslar genellikle, (1 Kasım- 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır.

Başvuru ve detaylar için tıklayınız.