NSK Group Burs Başvuruları

NSK Group Başarı Bursu
Herkesin başvurusuna açıktır. Üniversitelerde lisans eğitimi gören öğrenciler başvurabilir.
NSK Group Başarı Bursu, Lisans: 1800 TL

Kimler Başvuru yapabilir
a) Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
b) Milli duygulara sahip, örf ve adetlere uygun davranan, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı olmak,
c) Kendisi veya ailesi Bursa ili sınırlarında ikamet eden,
d) Dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak,
e) Askerlik ile ilişkisi olmamak,
f) Mal varlığı ve gelir durumunu açıklayacak belgelerle maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimî eleman olarak çalışmıyor olmak,
g) Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak,
h) Başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 75, 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamaya sahip olmak), Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak, hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.
i) Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek,
j) Adli sicilde kaydı bulunmamak.
k) Yeni T.C kimlik kartına sahip olmak
l) Kimsesiz, doğal afet yaşamış, engelli ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs verilmesi esas olup, burs verilecek öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda, başarı derecesi yüksek olan adaylara öncelik tanınır.

Burs başvuru tarihleri
27 Eylül 2023 09:00 – 6 Ekim 2023 20:00

Burs başvurusu için tıklayınız:  https://forms.office.com/r/4ZqgnVdNGc