OGEM-VAK Burs Başvurusu

             Ogem-Vak Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmektedir:

GENEL KURALLAR

 1. Sosyal Dayanışma Fonu Yüksek öğrenim Bursu sadece örgün öğretimde ( lisans/ön lisans ) okuyan öğrencilere verilmektedir.
 2. Eğitim yardımı için yalnızca Sosyal Dayanışma Fonu’na üye, en az bir yıl düzenli bağış yapan personel müracaat edebilecek, üye olmayan ve düzenli bağış yapmayanların müracaatı kabul edilmeyecektir.
 3. Sosyal Dayanışma Fonu Yükseköğrenim Bursu müracaatları her yıl 1 Ekim’de başlar, 31 Ekim’de sona erer. (Bu tarihler hafta sonuna veya resmi tatile denk gelirse bunu takip eden ilk iş günü başlar, Ekim ayının son işgünü sona erer)
 4. Burs ödemeleri Ekim-Mayıs aylarında (8 ay) yapılır.

BAŞVURU

Başvurular, Ogem-Vak internet sitesinde “ÜYE GİRİŞİ” bölümünden üyelerin TC kimlik numaraları ile yapılacaktır. Her üye sadece bir kere burs başvurusunda bulunabilecektir. Burs başvuru formu çıktısı alınarak, beyanın doğruluğunun onayı için amire imzalatılarak diğer evraklarla beraber OGEM-VAK’a gönderilmek üzere bekletilecektir.

a) Lisans/Ön lisans Programına yeni kayıt olan öğrenciler için gerekli belgeler

 • Eğitim Yardımı Başvurusu (web sitesinden doldurulup, çıktısı alınarak velisinin birim amirine onaylatılacak)
 • Yüksek Öğrenim Belgesi – Okula Giriş Belgesi
 • Velinin son aya ait maaş bordrosu (Anne veya baba çalışıyorsa onun da maaş bordrosu)
 • Öğrencinin kimlik fotokopisi (önlü arkalı)
 • Burs verilecek öğrenci adına Ziraat Bankasından açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli IBAN numarası).

b)  Lisans/Ön lisans Programında ara sınıfta olan öğrenciler için gerekli belgeler

 • Eğitim Yardımı Başvurusu (web sitesinden doldurulup, çıktısı alınarak velisinin birim amirine onaylatılacak)
 • Yüksek Öğrenim Belgesi- Öğrenci Belgesi
 • Sınıf Geçme Not Belgesi (Transkript)
 • Velinin son aya ait maaş bordrosu (Anne veya baba çalışıyorsa onun da maaş bordrosu)
 • Öğrencinin kimlik fotokopisi (önlü arkalı)
 • Burs verilecek öğrenci adına Ziraat Bankası’ndan açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli IBAN numarası).

c)  2018-2019 Yılında eğitim yardımı alan öğrenciler için gerekli belgeler:

 •  Sınıf Geçme Not Belgesi (Transkript)

DEĞERLENDİRME

 1. Ogem-Vak tarafından ön incelemeye göre burs alma kriterlerini sağlayanların evrakları, Orman Bölge Müdürlüğü/Daire Başkanlıkları bazında puanlama sıralamasına göre listelenecektir.
 2. Bölge Müdürlükleri/Daire Başkanlıkları bazında burs alacakların listesi oluşturulurken öncelikle bir önceki yıldan yardım alanların ve yardım almaya devam edeceklerin sayısı belirlenecektir.  Daha sonra puan tablosuna göre yeni başvuruları değerlendirip, büyükten küçüğe doğru sıralamaya tabi tutulacaktır. Kontenjan miktarı daha önceki yıllarda burs alıp da bursun devamını sağlayan kişiler ile yeni müracaatların toplam sayısıdır. (Örneğin; bu yılki kontenjan miktarı 7 kişi ise, geçmiş yıllarda burs alıp da devam kriterini sağlayan 4 kişi var ise yeni müracaatlardan en yüksek puan alan 3 kişi seçilip toplam 7 kişi tamamlanacaktır) Puanlamada eşitlik oluşması durumunda velinin fona üyelik tarihi dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.
 3. Orman Bölge Müdürlüğü/Daire Başkanlıkları bazında yeni gelen burs müracaatları ve puanlamaları ile bir önceki yıldan burs alıp da devam etme kriterlerini sağlayanların listesi Orman Bölge Müdürlüklerine/Daire Başkanlıklarına e-mail ve/veya posta ile Ogem-Vak tarafından gönderilecektir.
 4. Orman Bölge Müdürlükleri/Daire Başkanlıkları Lisans/Önlisans Programına yeni kayıt olan ve ara sınıfta olup da ilk başvuru yapan öğrencilerin onaylı evraklarını (başvuru formuöğrenci belgesi, transkriptmaaş bordrolarıöğrencinin kimlik fotokopisini ve öğrenci adına Ziraat Bankası’ndan açılmış hesap numarası (TR ile başlayan 26 haneli numara)) Ogem-Vak’a gönderecektir.
 5. 2018-2019 Yılında eğitim yardımı alan öğrenciler Sınıf Geçme Not Belgesini (Transkript) ogemvak@ogemvak.org.tr adresine e-mail ile veya 0312 223 05 06 faks numarasına veya Ogem-Vak posta adresine göndereceklerdir.

YAYINLAMA

2019-2020 yılı bursiyer isim listesi Ogem-Vak web sitesinde (www.ogemvak.org.tr) yayınlanacaktır.

BURS TAHSİS VE DEVAM KRİTERLERİ

 1. Burs başvurusunda bulunan öğrencinin anne ve babasının yıllık geliri; başvuru tarihindeki devlet memurlarına ödenen aylık maaş katsayısının 53.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu oluşan tutarın üzerinde olanlar bu yardımdan yararlanamazlar.
 2. Burs değerlendirme komitesi gerek gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda öğrenci, bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını yasal faizi ile birlikte Ogem-Vak’a geri öder.
 3. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin bir önceki eğitim dönemindeki iki dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2 olması ve öğrencinin hiçbir dersten kalmadan bir sonraki sınıfa geçmiş olması şartı aranır.
 4. Hazırlık okuyan öğrenciler için puan başarısı aranmamakta, bu öğrencilerin okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not belgesi yeterli sayılmaktadır.
 5. Üniversitelerin Orman Mühendisliği bölümünde veya yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinde okuyanlarda başarı kriteri haricinde diğer kriterler aranmayacaktır.

BURSUN İPTALİ

 1. Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa başarılı bir şekilde geçtiklerini gösterir belgeyi yenileme süresi içinde Ogem- Vak’a iletmeyenler,
 2. Okulu bırakan yada okulla ilişiği kesilenlerin veya Ogem-Vak bilgisi dışında öğrenim dalını veya okulunu değiştirenlerin,
 3. Ogem-Vak’dan burs aldığı süre içinde bir başka özel kurum veya kuruluştan burs alanların,
 4. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış, içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olanların,
 5. Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahküm olanların ve/veya öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilenlerin,
 6. Her ne sebeple olursa olsun Ogem-Vak’a yanlış beyanda bulunanların, bursları kesilir.  İstisnai durumlarda bursun devamına veya kesilmesine Ogem-Vak Yönetim Kurulu karar verir. Vakıf Yönetimi tarafından haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte bursiyer tarafından Ogem-Vak’a geri ödemesi sağlanır.

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Bursiyer her yıl başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemekle mükelleftir.

1 Comments

 • 5 adet

Comments are closed.