Ömer Işık Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Bursu

omer-isik-vakfi-bursuÖmer Işık Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, akademik başarı gösteren ancak maddi açıdan yardıma ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine burs vererek maddi ve manevi destek sağlamaktadır.

Burs Başvuru Koşulları

1. T.C. Vatandaşı olmak,
2. Maddi açıdan yardıma ihtiyacı olmak,
3. Üniversite öğrencisi olmak,
4. Birinci sınıf ya da hazırlık sınıfları için ÖSS’de kendi branşında ilk %10 arasında olmak, diğer sınıflar için ise transkiripteki başarı ortalamasının AA-AB-BB olması,
5. Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

Başvuru koşullarına uygun olmayan adaylar değerlendirmeye alınmaz.

Burs Başvuru Yöntemi

1. Burs başvuruları 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasındadır.
2. Başvuru koşullarına uygun olan adaylar, burs istek formu ve aşağıda sıralanan tüm belgeler eksiksiz bir şekilde hazırlandıktan sonra Vakfımız adresine posta yolu ile teslim edebilirler.

İstenilen Belgeler

1. Öğrencinin ikametgah belgesi,
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
3. İki adet fotoğraf,
4. Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı belgesi,
5. ÖSYS Sonuç Belgesi ve ÖSS Puan Cetveli (birinci sınıflar için geçerlidir),
6. Lise diplomasının fotokopisi (birinci sınıflar için geçerlidir),
7. Kaydolunan sınıfı gösteren öğrenci belgesi,
8. Transkript,
9. Ailesin gelir belgesi,
a. Aile reisinin (baba veya anne, çalışmaları halinde her ikisinin) maaşını gösteren işyerinden onaylı bir belge veya
b. Aile reisinin (baba veya anne, çalışmaları halinde her ikisinin) çiftçi, serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının fotokopisi,
c. Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge veya fotokopisi,
d. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge.
e. Aile reisinin (baba veya anne) çalışmamaları durumunda muhtarlıktan onaylı fakirlik belgesi,
10. Nüfus kayıt örneği,
11. Özürlülük durumunun bulunması halinde, bu durumu kanıtlayacak belge,
12. Banka hesap numaraları

Bursiyer Seçimi

1. Burs istek formları toplu olarak incelenir ve başvuru koşullarına uygun olan / eksiksiz form dolduran adaylar ilk değerlendirmeye alınır. Değerlendirmede akademik başarı, maddi ihtiyaç öncelikle dikkate alınır. Eksik belge veya başvuru formunda eksik bilgi olan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
2. Değerlendirmeler sonunda burs almayı hak eden öğrenciler, Vakfımızın internet sitesinde açıklanacaktır.
3. Ömer Işık Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’na teslim edilen burs istek formu ve evraklar Vakfa aittir. Başvuruda bulunan adaylara geri verilmez.
4. Alınacak bursiyer sayısı yıllara göre farklılık gösterir.

Burs Miktarı ve Ödemesi

1. Burs ödemeleri 9 ay süreyle Ekim ve Haziran ayları arası- yapılır. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında burs ödemesi yapılmaz.
2. Burslar karşılıksızdır.

Burs Devam Koşulları

1. Ömer Işık Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı bursiyerlerinin burslarının devam edip etmeyeceği, yarıyıl ve yılsonunda transkriptlerin değerlendirilmesi ile belirlenmektedir.
2. Her bursiyerin 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında ve yarı dönemde, hangi sınıfta olduklarını gösteren öğrenci belgesi ile en güncel transkript belgesi asıllarını Vakfımıza elden teslim etmesi veya posta yoluyla göndermesi gerekmektedir.
3. Bursiyerlerin burslarının devam edebilmesi için 4.0 üzerinden 2.5 not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.

Burs Kesilmesi

1. Transkript ve öğrenci belgesini 15 Ekim’e kadar Vakfa teslim etmeme,
2. Genel not ortalamasını belirtilen şekilde sağlayamama,
3. Yanlış, eksik veya yalan bilgi verme,
4. Vakıfça kabul edilecek meşru bir mazaret bulunmadıkça öğrenimini kesintisiz ve başarıyla sürdürmek için gerekli çabayı göstermeme, dolayısıyla sınıfta kalma ve kayıtlı olduğu öğretim kurumunu normal öğrenim süresi içinde başarı ile tamamlayamama,
5. Kendi isteği veya herhangi bir nedenle öğrenimini bırakma,
6. Kanuni veya inzibati cezalar alma ve okuldan uzaklaştırılma durumlarında Ömer Işık Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı bursu bir daha verilmemek üzere kesilir.