Onur Toplumsal Tarih ve Kültür Vakfı Burs Başvuruları

Onur Vakfı Yönetim Kurulu’nca verilecek burslar aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir.

1) Onur Vakfı’na burs için başvuran öğrencilerin hiç bir kurumdan burs almıyor
olmaları gerekir. Paralı eğitim veren kurumlarda öğrenim gören öğrenciler burs
olanağından yararlanamayacaktır.
2) Burs başvurusu, başvuru formu eksiksiz doldurularak ve formun altında belirtilen
evrakların eksiksiz bir şekilde tamamlanarak, vakfın merkezine ulaştırılması ile
tamamlanır.

Başvuru Formu

Öğrenim Bursu Sözleşmesi

İstenilen evraklar:

a) Ayrıntılı Özgeçmiş,
b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
c) Öğrenci Belgesi (yeni kayıt yapanlar için)
d) Transkript ve öğrenci belgesi (ara sınıf öğrencileri için)
e) Anne ve Baba çalışıyor ise maaş bordroları
f) Anne ve Baba’nın SGK kayıtları
g) Ailede başka okuyan kardeş var ise, bu kardeşler ile ilgili bilgi ve öğrenci
belgeleri
3) Burs başvuruları, Onur Vakfı Yönetim Kurulu Burs Komisyonu tarafından
değerlendirilir. Burs komisyonu, gerek görmesi halinde, bursiyer adaylarından ek
belge isteyebilir, aday ile yüz yüze görüşme yapabilir.
4) Burs için başvuru zamanı Eylül ayıdır.
Eylül ayı dışında yapılan başvurular (aciliyet arz eden başvurular hariç) Eylül ayı
içinde değerlendirmeye alınır.
5) Burs Komisyonu tarafından belirlenen, bursa hak kazanan öğrenciler Yönetim
Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu, bursa hak kazanan öğrenci ile Onur Vakfı
Öğrenim Bursu Sözleşmesi’ni imzalar; şayet öğrenci reşit değil ise, sözleşme velisi
tarafından imzalanır.
6) Ödemeler, bursiyerin veya öğrenci reşit değilse velisinin adına açılan bir banka
hesabına yapılır.
7) Burs ödemeleri, eğitim yılının başladığı Kasım ayı (Kasım ayı dahil) ile bir sonraki
yılın Haziran ayı’na kadar (Haziran ayı dahil) 8 ay boyunca yapılır.
8) Onur Vakfı, burs vermeyi kararlaştırdığı öğrenciye ilk yıldan başlamak
üzere, eğitimini tamamlayana kadar burs vermeyi sürdürecektir.
9) Burs Komisyonu, bursiyer tarafından yapılan başvuruyu ve ekinde istenen evrakları
her zaman inceleyebilir, mezun olduğu ya da devam ettiği öğrenim kurumlarından,
bursiyer ile ilgili bilgi isteyebilir.
a) Burs ödemeleri, bursiyerin okulunu bırakması ya da başarı durumunu
sürdürmemesi (mücbir haller hariç) durumunda kesilir.
b) Bursiyer adayının verdiği bilgilerin yanlış olduğu belirlenir ya da bir başka
kurum ya da kuruluştan burs alması halinde verilen burs kesilir.
Bu durumda, bursiyer, kendisine ödenen toplam burs miktarını bir defada yasal faizi
ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.

Başvuru için iletişim sayfamızdaki e posta adresinden de bize ulaşabilirsiniz.

ONUR VAKFI Y.K.

Başvuru Formu

Öğrenim Bursu Sözleşmesi

1 Comments

  • Vakıf tıp fakültesi öğrencisi de ihtiyacı varsa başvurabilir mi

Comments are closed.