Organik Kimyacılar Derneği (Orkimder) Burs Başvurusu

Her öğretim yılı başında kesin başvuru tarihleri www.orkimder.org dernek web sitesi aracılığıyla ilan edilmektedir. Burs Komisyonu tarafından belirlenen esaslara göre başvurular toplanır. Burs başvuruları dernek web sitesi aracılığıyla ön başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Burs başvurularında ön başvuru formu sonucu burs şartlarını sağlayarak dernek yönetim kurulu tarafından değerlendirmeleri yapılan ve başvuruları olumlu olan adayların ıslak imzalı dilekçe ile derneğe başvuru formlarını ulaştırması gerekmektedir.
Burs Süreleri
Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince banka aracılı ile yapılır. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir. Verilen burslar kural olarak karşılıksız olup öğrenciye herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Ancak başvuru formunda ve istenilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğunun anlaşılması hâlinde bu tarihe kadar yapılan tüm ödemeler yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.
Burs Başvuru Kriterleri
Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince banka aracılı ile yapılır. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir. Verilen burslar kural olarak karşılıksız olup öğrenciye herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Ancak başvuru formunda ve istenilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğunun anlaşılması hâlinde bu tarihe kadar yapılan tüm ödemeler yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.
Başvuruda Bulunamayacaklar
 •  Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Üniversite değişim programında bulunanlar,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Kimya alanı dışında eğitim alanlar.
Bursun Kesilmesi 
 • Derneğin kuruluş amacına ve tüzüğüne aykırı hareket edilmesi,
 • Başvuru formunda ve istenilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğunun anlaşılması,
 • Öğrenim gördüğü okuldan mezun olunması,
 • Burs başvurusunda bulunamayacak olanlara ilişkin kriterlerden en az birine sahip olmak,
 • Burs süresinin sona ermesi,
 • İstihdam edilen şirketten ayrılması yada işten çıkartılması,