Ostim Teknik Üniversitesi Burs Başvuruları

ÖSYS/YKS/DGS Yerleştirme Bursu

İlgili yılın YKS kılavuzunda yayımlanan programın toplam kontenjanının %15’i oranından az olmamak üzere burslu (%100) kontenjanlardır. 

a) Belirlenen bu oranın yüzde %13’ü en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip öğrenci, kalan %2’si ise şehit yakını ile gazi ve gazi yakınından en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip öğrenci olacak şekilde düzenlenir. Belirlenen sayının küsuratlı olması halinde virgülden sonraki sayı beş ve beşten büyükse bir üst sayıya tamamlanır, küçükse dikkate alınmaz.

b) İlgili yılın kılavuzunda belirlenmiş olan burslu kontenjanının dolmaması halinde eksik kalan burslu kontenjan, ek kontenjan kılavuzunda yer verilerek tamamlanır. Ek kontenjan ile tamamlama imkânı olmadığı takdirde, ilgili programın burslu kontenjanına son yerleşen öğrencinin başarı sırasını izleyen öğrenci, ilgili programın indirimli veya ücretli programına yerleşmiş ise eksiklik şehit yakını, gazi ve gazi yakını olup olmadığına bakılmaksızın bu öğrenci/öğrenciler tarafından tamamlanır.

YKS indirimli kontenjanlar

İlgili yılın YKS kılavuzunda burslu ve ücretlinin dışında, %50 veya %25 indirimli kontenjanlardır.  

DGS burslu-indirimli kontenjanlar

İlgili yılın DGS Kılavuzunda belirlenen burslu (%100) ve indirimli (%50 veya %25) kontenjanlardır.  

DGS indirimi

Üniversitemiz ön lisans programı mezunu olup, DGS ile Üniversitemize yerleşen öğrencilere %25 indirim yapılır.

Lisansüstü burslu kontenjanlar

Tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her bir diploma programı için tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili dönem için kayıtlı öğrenci sayısının   %15’i oranından az olmamak üzere burslu (%100) kontenjanlardır. 

a) Belirlenen kontenjan sayısının küsuratlı olması halinde virgülden sonraki sayı beş ve beşten büyükse bir üst sayıya tamamlanır, küçükse dikkate alınmaz.

b) Kayıt yaptıran burslu öğrenci kontenjanın dolmaması halinde başarı sırası dikkate alınarak eksik kalan kontenjan tamamlanır.

c) Üniversitemiz araştırma görevlisi kadrosunda bulunan, Üniversitemiz Enstitüleri lisansüstü öğrencilerinden öğrenim ücreti alınmaz.

ç) Üniversitemiz lisans mezunlarına %25 indirim yapılır.

Engelli indirimi

Engel oranı %40 ve üzerinde olan öğrencilere %10 indirim yapılır.

Kardeş indirimi

Öğrenim gören öğrenciden sonra yerleşen diğer kardeşe %10 indirim yapılır. Birden fazla kardeşin aynı anda yerleşmesi durumunda indirim oranı paylaştırılır.

Tercih indirimi

İlgili yılın YKS veya DGS kılavuzundaki kontenjanlardan tercih indirimi uygulanacak programlar, tercih sırası ve indirim oranı her yıl Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenebilir.

Yatay geçiş indirimi

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz programlarına merkezi yerleştirme puanı (YKS/DGS) veya

genel not ortalaması ile (kurum içi dahil) yatay geçiş yapacak öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının; 

a) %100 burslu kontenjanın tavan puanına eşit veya yüksek olması durumunda %100 burs verilir.

b) %100 burslu kontenjanın tavan ile taban puanı arasında olanlara %75 indirim yapılır.

c) %50 indirimli kontenjanın taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda %50 indirim yapılır.

ç) %25 indirimli kontenjanın taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda %25 indirim yapılır.

d) YKS/DGS puanı, geçmek istediği programın aynı yıldaki burslu veya indirimli kategorisine yeterli olmayanlar, ücretli programın öğrenim ücretine tabidir.

e) YKS kılavuzunda programın ücretli kontenjanı olmaması halinde indirimli kontenjanın öğrenim ücreti uygulanır.

f) Bu öğrenciler yatay geçiş yaptığı akademik yılın öğrenim ücretine tabidir.

Kurumsal aidiyet indirimi

OSTİM Vakfı, OSTİM Teknik Üniversitesi ve Mütevelli Heyet Üyeleri, OSTİM Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., OSTİM Vakfı iştirakleri, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile OSTİM İşletme Kooperatifi, yönetim kurulu üyeleri ile personelinin kendileri ve yakınlarına (eş, çocuk, kardeş, torun) %35 indirim yapılır.

Cevat Dündar indirimi

OSTİM’in kurucu üyeleri olarak bugün ülkemiz ve dünyada örnek bir üretim ekosistemi haline gelen OSTİM’in kuruluşu gelişimi ve yarınları hazırlanması için vermiş olduğunuz maddi ve manevi destekleriniz için teşekkür ederiz.  

              Bu teşekkürün bir ifadesi olarak OSTİM Vakfı’nın tanımlı ve kayıtlı destekleyici üyeleri ve üçüncü dereceye kadar yakınları için oluşturduğu OSTİM Cevat Dündar indirimi kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesini tercih eden ön lisans, lisans, lisanüstü öğrencilerine programının normal öğrenim süresince %25 indirim ayrıcalığı uygulanmaktadır.

Maarif Vakfı indirimi

Maarif Vakfı yurt dışı okulları mezunlarına %10, Maarif Vakfı çalışanlarına ve yakınlarına (eş, çocuk) %5 indirim yapılır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile OSTİM Teknik Üniversitesi arasında imzalanan mutabakat metni gereğince

(YKS Kılavuzu Bk.18) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğunu belgelendiren sporculara verilen burslu (%100) kontenjanlardır.   

  1. a) 1.Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular,
  2. b) 2.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversitesi Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları’nda

madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları’na katılan sporcular,

  1. c) 3. Grup; Olimpik ve paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve

 

Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası Finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerine katılan sporcular,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan Protokol gereğince

Türkiye Bursları kapsamında anılan Başkanlık tarafından seçilen öğrencilere verilen burslu kontenjanlardır. 

Akademik Başarı indirimi

Hazırlık sınıfı ile tam burslu öğrenim gören öğrenciler dışında; lisans programlarında genel ortalaması 4 üzerinden 3,50 ve üzerinde olan 1., 2., 3., sınıf öğrencilerine, ön lisans programlarında genel ortalaması 4 üzerinden 3 ve üzerinde olup 1. sınıf program birincisi olan öğrencilere izleyen akademik yılda 1 akademik yıl geçerli olmak üzere her akademik yıl başında %10 indirim yapılır.

Akademik Başarı indiriminde aşağıdaki koşullar aranır.  

a) Programın normal öğrenim süresini tamamlamamış olmak.b) Disiplin cezası almamış olmak.c) Programda gösterilen tüm dersleri almış olmak.

ç) Ders/yarıyıl/tekrarı yapmamış ve FF “başarısız notu” ve NA” devamsızlıktan kaldı” notu almamış olmak.   

d) Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrencilerin; geçiş yaptığı lisans/ön lisans programında en az 2 yarıyıl eğitim gördükten sonra Üniversitemizde alıp başardığı dersler dikkate alınır.

Sporda Başarı İndirimi

Sporda başarılı öğrencilere Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğünün önerisi ve Rektörlüğün onayı ile izleyen akademik yılda 1 akademik yıl geçerli olmak üzere %10 indirim yapılır.

a) Bu indirimde aşağıdaki koşullar aranır.

1) Üniversitemizi temsilen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından tanımlanan branşlarda yapılan yarışmalarda ilk 3’te derece almak.  

2) Programın normal öğrenim süresini tamamlamamış olmak.

3) Disiplin cezası almamış olmak.

b) Sporda başarılı öğrencilerden burslu (%100) programdaki öğrencilere destek ödemesi bir aylık asgari ücretin net tutarını aşmamak üzere Rektörlüğün onayı ile yapılır.

c) Söz konusu indirim ve destek, sporda başarının alındığı akademik yılı izleyen akademik yıl için uygulanır.

Diğer indirimler

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar bazında her yıl Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile farklı indirimler ve indirim oranları belirlenebilir. 

Burs/indirim kapsamı ve süresi

Burs ve indirimler;

  1. a) Ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl, zorunlu hazırlık eğitimi olan programlar için ek olarak 1 yıl, tezli yüksek lisansta 2 yıl, doktorada 4 yıl geçerlidir.
  2. b) Kayıt yaptırıp yaptırmadığına ve başarı durumuna bakılmaksızın, programın öğrenim süresince uygulanır.
  3. c) İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ek süre azami burs/indirim süresinden sayılır.

ç) Kayıt yaptırmama/yenilememe nedeni ile geçirilen süre burslu/indirimli öğrenim süresinden sayılır.

d) Haklı mazerete dayanan kayıt dondurma işlemlerinde kayıt dondurularak geçirilen süre burs/indirim süresinden sayılmaz. (Burslu öğrenciler dışındaki öğrenciler kayıt dondurma ücreti öderler.)

e) Programın normal süresi içinde öğrenimini tamamlamayan burslu/indirimli öğrenciler, diğer öğrencilerin öğrenim ücretlerine tabi olup, öğrenim ücretlerinde herhangi bir muafiyet uygulanmaz, öğrenim ücreti her akademik yıl için belirlenen öğrenim ücretini geçemez.

f) Yaz okulu güz ve bahar yılları dışında yaz tatili döneminde açılan eğitim-öğretim dönemini kapsar ve her yıl ders kredi başı ücret belirlenir. Zorunlu olmayan yaz okulunda ders almak isteyen burslu/indirimli öğrencilerde kredi başı öğrenim ücreti öderler.

g) Çift anadal veya yan dal öğrenimi gören öğrenciler anadal öğrenim süresi sonunda kredi başı ders ücreti öderler.

ğ) YKS/DGS Kılavuzundaki İndirimler, Akademik Başarı İndirimi ve Sporda Başarı İndirimi ile varsa Tercih İndirimi ve Diğer İndirim  aynı anda uygulanabilir. Bunların dışında, öğrenci bu yönergede yer alan başkaca indirimlere hak kazandığı takdirde bu indirim oranlarından en yüksek olan sadece bir tanesi uygulanır. Birden fazla statüde kazanılan indirim oranları toplam ücretten kademeli olarak düşülür.  Ayrıca tüm bu indirimler uygulandıktan sonra bir öğrencinin yıllık eğitim ücreti ödemesi o yıl için ilan edilen tam öğrenim ücretinin %25’inin altında olamaz.

Örneğin;

1) YKS/DGS ind. %50, personel çocuğu ind. %35,  engelli ind. %10

     100-%50=50-%35=32,5 indirimler toplamı: 67,50 (engelli indirimi uygulanmaz.)

2) YKS/DGS ind. %50, personel  çocuğu ind.%35, Tercih İndirimi (İlgili yılda/programda  varsa %10 )  

     100-%50=50-%35=32,5-%10=29,25   indirimler toplamı: 70,75 

3) YKS/DGS ind. %50,  personel çocuğu indirimi %35,  Akademik Başarı İnd. %10 

    100-%50=50-%35=32,5-%10=29,25   indirimler toplamı: 70,75 

4) YKS/DGS ind. %50, Diğer indirim (ilgili yılda/programda varsa örneğin Girişimci Üniversite İnd. %20),       

    Tercih İndirimi (İlgili yılda/programda varsa örneğin %10)     

    100-%50=50-%20=40-%10=36   indirimler toplamı 64     

5) YKS/DGS ind. %50, Kurumsal aidiyet ind. (personel çocuğu) %35, Diğer indirim (ilgili yılda/programda 

    varsa örneğin Girişimci Üniversite İnd. %20), Tercih İndirimi (İlgili yılda/programda varsa örneğin 

    %10),  Kardeş İnd. %10     

    100-%50=50-%35=32,5-%20=26-%10=23,4 (kardeş indirimi kapsam dışıdır.) indirimler toplamı 76,6

    ise de en fazla 75 uygulanır. 

6) YKS/DGS ind. %50, Kurumsal aidiyet ind. (personel çocuğu) %35, DGS İnd. (Üniversitemiz önlisans 

    mezunu) %25, Cevat Dündar İndirimi %25, Kardeş İndirimi %10, Engelli İndirimi %10 

   100-%50=50-%35=32,5   İndirimler toplamı 67,5 (DGS İnd., Cevat Dündar İnd., Kardeş İnd., Engelli  

   İnd., birlikte uygulanamayacağından kapsam dışıdır.)”

İndirimler Tablosu

BURS/İNDİRİM TÜRÜ  

Oranı (%)

AÇIKLAMA

YKS/DGS BURSLU KONT.

100

 

YKS/DGS İNDİRİMLİ KONT. (%50 veya %25 olmak üzere  belirlenir.)

50

*

Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Sporcu Bursu (Bakanlığın belirlediği) 

100

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Bursu (Başkanlığın belirlediği)

100

 

KURUMSAL AİDİYET İNDİRİMİ (personel,eş, çocuk, kardeş, torun)

35

**

DGS İNDİRİMİ (Üniversitemiz önlisans mezunları)

25

**

LİSANSÜSTÜ İND. (Üniversitemiz lisans mezunlarına)  

25

**

CEVAT DÜNDAR İNDİRİMİ

25

**

ENGELLİ İNDİRİMİ

10

**

KARDEŞ İNDİRİMİ

10

**

MARİF VAKFI (yurtdışı okullarından mezunlarına) İNDİRİMİ   

10

**

MARİF VAKFI (çalışanları eş ve çocukları) İNDİRİMİ

5

**

ÜRETEN TÜRKİYE İNDİRİMİ (Sözleşme imzalanan kurum ve kuruluşlar)

5

**

YATAY GEÇİŞ İND. (Diğer üniversitelerden yatay geçiş yapanlara merkezi yerleştirme puanına göre yapılan indirim oranları) Bk.Madde 4/7

 

*

AKADEMİK BAŞARI İNDİRİMİ   (izleyen akademik yılda 1 akademik yıl geçerli)     

10

*

SPORCU İNDİRİMİ (izleyen akademik yılda 1 akademik yıl geçerli olup, burslu öğrenciler için 1 asgari ücret net tutarı)           

10

*

TERCİH İNDİRİMİ Varsa (Her yıl program bazında tercih sırası, ind oranı belirlenebilir.)

 

*

DİĞER İNDİRİM Varsa (Her yıl program bazında indirim adı “Girişimci Üniversite vb.” ve indirim oranı belirlenebilir.)

 

*

*Bu indirim oranlarından birden fazla statüde kazanılması halinde indirim oranları toplam ücretten kademeli olarak düşülür. 

** Bu indirim oranlarından birden fazla statüde kazanılması halinde sadece en yükseği uygulanır

Burs/indirim uygulaması

YKS ve DGS burslu/indirimli kontenjanlar ile Akademik Başarı İndirimi dışındaki indirimler için başvuru koşulu aranır. Başvurular ilgili eğitim-öğretim döneminde akademik takvimde belirtilen kayıt tarihlerinin veya ders ekleme-bırakma haftasının son gününe kadar yapılır. Bu sürelerden sonra yapılan başvurular indirim koşullarının sağlanması halinde takip eden eğitim-öğretim dönemi başında uygulanır. Burs ve indirimler geçmişe etki edecek şekilde uygulanmaz.

(3) Başvuru dilekçesi ekinde aşağıdaki belgeler sunulur:     

a) Engelli indirimi için engelli kimlik kartı fotokopisi veya engelli sağlık kurulu raporu fotokopisi (asılları gösterilmek şartıyla).

b) Kardeş indirimi için halen öğrenim görmekte olan öğrencinin ve yeni yerleşen öğrencinin aile nüfus kayıt örneği (www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilir).

c) Kurumsal aidiyet indirimi için OSTİM Vakfından alınacak belge.

ç) Sporcu bursu için Gençlik ve Spor Bakanlığından “YKS kılavuzu Bk.18. koşulları sağladığına dair” alınacak belge.

d) Öğrenci İşleri Dairesi tarafından www.ostimteknik.edu.tr internet adresinde ilan edilen diğer belgeler.

(4) Bu kapsamda indirime hak kazananların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanan listesi Rektörlüğün onayı ile kesinleşir.

Diğer burs ve indirimler

Yabancı uyruklu öğrenci burs ve indirimi: Yurt dışından öğrenci kabul mevzuatı kapsamında kayıt olan öğrencilere uygulanacak burs ve indirimler Burs ve İndirim Komitesinin teklifi, Rektörlüğün olumlu görüşü üzerine Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir.

Sosyal Yardımlar

Mali ve Sosyal Yardım: Desteğe gereksinimi olan öğrenciler;  herhangi bir disiplin cezası almamış olması, başka bir yerden burs/indirim almaması, ailesinin gelir düzeyinin düşüklüğü nedeniyle öğrenim ücretini ödeyemeyecek veya ödese bile öğrenimini sürdüremeyecek durumda olduğuna ilişkin belgeleri ile her akademik yıl başında dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

(2)  Mali ve sosyal yardımdan yararlanacak öğrenciler, Burs ve İndirim Komitesinin teklifi, Rektörlüğün olumlu görüşü üzerine her akademik yıl için Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir.

Bilimsel ve sosyal girişimcilik

(1) Bilimsel ve sosyal girişimcilik desteği; 

a) Ulusal veya uluslararası alanda Liderlik ve Girişim Merkezi tarafından hazırlanan ve ilan edilen bilimsel veya sosyal girişimcilik yarışmalarında proje fikirleri geliştirerek derece sahibi öğrencilere tanınan bir destektir.

b) Kabul edilecek ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal girişimcilik yarışmaları, her eğitim öğretim yılı başında Liderlik ve Girişimcilik Merkezi tarafından hazırlanır ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.

c) Bilimsel ve Sosyal Girişimcilik Desteği karşılıksız olup, ulusal yarışmalarda ilk üç dereceye giren öğrenciler için net asgari ücret kadar, uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye giren öğrenciler için net asgari ücretin beş katına kadar Liderlik ve Girişimcilik Merkezinin teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile verilir.

ç) Destek alacak öğrencilerin herhangi bir disiplin cezası almamış olması esastır.

d) Öğrenci sayısının birden fazla olması durumunda destek, yarışmaya katılan öğrenciler arasında paylaştırılır.

Üstün Başarı Desteği

(1) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan “Burslu” programlara yerleşenlerden yerleştirme puan türünde ilk 2.500 başarı sırasında bulunan öğrencilere; Desteğin miktarı, süresi ve şartları her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.