Özyeğin Üniversitesi Bursları

2023-2024 akademik yılında YKS sonuçlarına göre Üniversiteye yerleşerek kayıt olan öğrencilere, yerleştikleri program koduna göre, giriş (kontenjan) bursu/indirimi ve aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla ek burs/indirimler verilir.

Öğrenciler, koşullarını yerine getirmek şartıyla, sağlanan ek öğrenim ücreti muafiyeti burslarının her birinden yararlanabilir.

Giriş (Kılavuz) Bursları

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Giriş Bursu
Kapsamı
Burslu
Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 İndirimli
Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 İndirimliÖğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Bursların süre ve devam koşulu hakkında bilgiler, “Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları” başlığı altında yer almaktadır.

 

Destek Bursları

2023 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen programlara ilk beş (5) tercihleri arasından ve yine aşağıda belirtilen başarı sıralamasından yerleşen öğrencilere, daha önce bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinden mezun olmamış olma şartıyla, belirtilen oranda ek öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanacaktır. Koşulları sağlayan öğrencilerin bursları, Öğrenci Hizmetleri tarafından kontrol edilip atanacaktır, burs tahsisi için ayrıca talep iletilmesine gerek yoktur. Destek Bursu tahsisi sonucunda ilgili programlara uygulanacak 10% KDV dahil yıllık öğrenim ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Bursların süre ve devam koşulu hakkında bilgiler, “Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları” başlığı altında yer almaktadır.

 

Yerleşme Başarı Sırası Bursu

2023 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleştirilen, daha önce bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinden mezun olmamış olan ve ilgili programın puan türünde belirtilen başarı sıralamasına giren öğrencilere Ekim-Haziran aylarını kapsayacak şekilde yılda 9 ay süreyle aşağıdaki ek burslar tahsis edilir.

Başarı Sıralaması
Nakit Burs 
(Aylık)
Yurt Bursu 
(Dönemlik)
İlk 100
10.000 TL
2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda ücretinden muafiyet
101-1000
6.750 TL
3 kişilik banyolu standart oda ücretinden muafiyet
1001-5000
5.300 TL
4 kişilik ranzalı ortak kullanımlı banyolu oda ücretinden muafiyet
– Yemek bursu nakit olarak sağlanmaktadır.
– Yurt bursları belirtilen tipte sunulan en uygun fiyatlı oda için geçerlidir.
– Yurtta kalmak istemediği için yurt bursundan faydalanamayan öğrencilere, dönem başlarında başvuru yapmaları durumunda, yurt bursu yerine aylık 4.000 TL ulaşım desteği sağlanır.
– Yaz okulunda ders alan öğrencilerin yurt bursları, yaz okulunda da devam eder.
– İngilizce Hazırlık Programı’na “A2” düzeyden başlayıp ilk akademik yılın bahar dönemi sonu itibarıyla “B1” düzeyi tamamlayan öğrenciler, yaz okulunda “B2” düzey derslerine devam ettikleri takdirde yerleşme başarı bursları Temmuz ve Ağustos aylarında tahsis edilir.

Bursların süre ve devam koşulu hakkında bilgiler, “Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları” başlığı altında yer almaktadır.

Uluslararası Diploma Bursu

2023 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu (indirimli) veya burssuz kontenjanlarına ilk altı (6) tercihi arasından yerleşen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanlara, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla  %25 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. (Bu burs, programa özel varsa ek ücretleri (bıçak seti, üniforma, uçuş vb.) kapsamaz.)

Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, yerleşme sonuçları açıklandıktan sonra durumlarını açıklayan dilekçe ve ilgili belgenin onaylı kopyasını Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir.

Diplomalar
Diploma Notu
IB
32 ve üzeri
ABITUR
2.3 veya daha iyi
MATURA
2.0 ve üstü
MATURİTA
80 ve üstü (MEB tarafından verilen İtalyan Lisesi diploması MATURİTA yerine geçmemektedir.)
Fransız Bakaloryası
En az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu)
AP Programları
En az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak

 

Bursların süre ve devam koşulu hakkında bilgiler, “Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları” başlığı altında yer almaktadır.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Mutabakatı Milli Sporcu Bursu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan mutabakat gereği 2023 YKS ile Üniversitemiz burssuz veya kısmi burslu kontenjanlarına yerleşerek kayıt olacak olan ve aşağıda belirtilen spor alanlarında son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen 15 milli sporcu için öğrenim ücreti muafiyeti bursu 100% olarak uygulanacaktır. Bu burs, programa özel varsa ek ücretleri (bıçak seti, üniforma, uçuş vb.) kapsamaz.

İlgili spor alanları: Basketbol, Voleybol, Hentbol, Futbol, Yüzme, Su Topu, Eskrim, Triatlon, Taekwondo, Karate, Kayak ve Snowboard, Yelken, Masa Tenisi, Tenis, Kürek

Bu burstan faydalanmak isteyen adayların izlemesi gereken adımlar sırasıyla şu şekildedir;

  • Milli Sporcu Bursu sayfasındaki başvuru adımlarından ilerleyerek federasyon başkanlığına başvuru yapmak,
  • Federasyon Başkanlığı’na yaptığınız başvurunuzun olumlu bulunması halinde, tarafınıza düzenlenecek resmi belgenizi ve milli sporculuk belgenizi almak
  • İlgili belgelerle tercih dönemi içinde Özyeğin Üniversitesi Milli Sporcu Bursu başvurusunda bulunmak ve
  • 15 kişilik Milli Sporcu Bursu kontenjanında yer aldığına dair onay belgesi almak

Spor Merkezinden bursluluğuna ilişkin onay alan öğrencilerin bursları, ÖZÜ’ye yerleşmeleri halinde Öğrenci Hizmetleri tarafından kontrol edilip atanacaktır, burs ataması için tekrar talep iletilmesine gerek yoktur.

Bursların süre ve devam koşulu hakkında bilgiler, “Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları” başlığı altında yer almaktadır.

ÖZÜ Spor Bursu

Üniversite spor takımlarına kabul edilen öğrencilere ilgili akademik yıl için belirlenen Spor Bursu Uygulama Esaslarında belirtilen koşul ve esaslara uygun olarak öğrenim ücreti muafiyet bursu verilebilir. Ayrıntılı bilgi Spor Merkezi Müdürlüğü’nden edinilebilir. Detaylar için tıklayınız.

Bursların süre ve devam koşulu hakkında bilgiler, burs teklifinde bulunulan öğrencilere iletilecek mektupta yer alacaktır.

 

FİBA/ÖZÜ Çalışan İndirimi

2023-2024 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen veya kabul edilen FİBA Grubu veya Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı çalışanları ve çocuklarına %25 oranında öğrenim ücreti muafiyeti uygulanır. İndirimler, çalışanın tam zamanlı çalıştığı dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dâhilinde geçerlidir.

Öğrencilerin bu durumlarını, her dönem, ilgili kurumdan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekir. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin  Üniversite/FİBA çalışanı olduklarına dair güncel belgelerini her dönem ödeme tarihlerinden önce Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir.

İndirimlerin süre ve devam koşulu hakkında bilgiler, “Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları” başlığı altında yer almaktadır.

 

Aile İndirimi

Bu indirim lisans programlarında, birlikte öğrenim gören aynı ailede birinci derece yakınlardan (iki kardeş, anne/baba-çocuk) her birine uygulanır. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesini, ilgili dönemin ekleme-bırakma tarihlerine kadar, Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (student.services@ozu.edu.tr) iletmeleri gerekir. İndirim tahsisinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

  • Anne veya babası aynı olanlar ile yasal olarak evlat edinilmiş olan kardeşlere uygulanır.
  • Özyeğin Üniversitesi ve FİBA Grubu tam zamanlı çalışanlarına ve çocuklarına uygulanan indirimlerden yararlananlara aile indirimi uygulanmaz.
  • Bu indirim, öğrencilerin yararlanmakta oldukları diğer öğrenim ücreti muafiyet bursları sonrasında kalan dönem öğrenim ücreti üzerinden%5 indirim olarak uygulanır.

Bu indirim aile üyelerinin beraber öğrenime devam ettiği dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dahilinde geçerlidir.

İndirimlerin süre ve devam koşulu hakkında bilgiler, “Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları” başlığı altında yer almaktadır.

Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları

Üniversiteye ilk girişte sağlanan giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer burslar (öğrenim ücreti muafiyeti, nakit, yemek, yurt/ulaşım) ve indirimler karşılıksız olup, tüm bursların / indirimlerin süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. Ek burslar ise (nakit, yemek, yurt/ulaşım) belirtilen süreler kapsamında yılda 9 ay süreyle sağlanır.

Milli Sporcu Bursu’nun süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla dört yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. İngilizce Hazırlık Programında eğitim görmeden doğrudan lisans programlarına başlayan öğrenciler için burs süresi en fazla dört akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür.

Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri, belirtilen süreler içerisinde olmak kaydıyla, güz ve bahar dönemleri ile yaz okulunda geçerlidir. Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri (destek bursu hariç) akademik başarıdan bağımsızdır. Ek burslar (nakit, yemek, yurt/ulaşım) ile Destek Bursunun devamı için her akademik yıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları ve destek bursu izleyen dönem(ler) için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar ve destek bursu yeniden bağlanır. Ek burslar kayıt yenileme işlemi yapılarak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır; kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye geçilen vb. Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçilen dönem itibari ile yeniden devam eder.

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin tüm burs/indirim/ek bursları sona erer.  Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda Senato tarafından belirlenen “Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Haklarına Etkisi” ile ilgili uygulama esaslarına göre sağlanan tüm burs/indirim/ek burslar kesilebilir.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm burs/indirimleri sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp, İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmadıkları takdirde, tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar ve dışarıdan hazırlandıkları süreler burs süresine dahildir. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır. Azami süreleri içinde kayıtsız kalıp sınav hakkı ile tekrar kayıt yaptıran öğrenciler ise yeni öğrenciler için geçerli olan burssuz öğrenim ücretine tabi olurlar.