Pendik Türk Ocakları Burs Başvurusu

Başvuru Koşulları; 

Şehit veya Gazi çocukları ile ekonomik desteğe gereksinimi olan kız çocukları öncelikli
olmak üzere, burs verilecek talebeler de aşağıdaki nitelikler aranır;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Bir başka kuruluştan burs almıyor olması,
 • Ekonomik desteğe gereksinimi olması,
 • En az dört yıllık eğitim veren fakültelerden birinde eğitim görüyor olmak,
 • Ekonomik desteğe gereksinimi olması,
 • Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için sıralamada ilk 100.000’e girmiş olması,
 • Başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve not ortalamasının 4 üstünden en az 3.00 olması,
 • Tam zamanlı öğrenci olması,
 • Pendik, Tuzla, Kartal ilçelerinde ikamet ediyor olması,
 • Adli sicil kaydının ve disiplin cezasının bulunmaması,
  gerekmektedir.

Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerden İstenilen Belgeler; 

 • Burstan yararlanmak istediğine dair “Burs Başvuru Formu”
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Okuduğu Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan aldığı “Öğrenci Durum Belgesi”
 • Okuldan aldığı, disiplin suçu işleyip işlemediğine dair belge,
 • Adli Sicil Belgesi Kaydı Yoktur Belgesi,
 • Banka ve hesap cüzdanı fotokopisi,
 • Türk Ocakları Burs kurallarına uyacağına dair taahhütname,
 • Gelir Beyanı Belgesi

Detaylar için tıklayınız.