Pidok Plastik Sanayi Bursu

Pidok Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş Eğitim Bursu Şartları ve Yönetmeliği

Şirketimiz başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere, maddi destekte bulunarak eğitim kalitesi yüksek nesillerin yetişmesine ve Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine katkıda bulunmak amacıyla burs imkânı tanımaktadır. Şirketimiz bursları, Yönetim Kurulumuzca aksi yönde karar verilinceye değin;

 • Karşılıksızdır
 • Bursiyere mecburi bir hizmet veya geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Pidok Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen kontenjan ve tutar doğrultusunda burslar Ekim-Mayıs ayları arasında 8 ay süresince sağlanır.

2021 yılı için üstün başarı burs verilme şartları ve bölümleri aşağıdaki gibidir;

 • YKS sınavında ilk 20.000 girerek Makine Mühendisliği, Elektrik elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Kimya mühendisliği bölümlerinde okumak,
 • YKS sınavında ilk 17.000 girerek İktisat, İşletme, Ekonomi ve Finans bölümlerinde okumak,
 • Özel Üniversitelerin %100 Burslu Mühendislik Fakültesi Bölümleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri

2021 yılı için il başarı burs verilme şartları; YKS sınavında Adana ili içerisinde ilk 1000’e giren adaylar,

2021 yılı için Pidok Plastik Ailesi eğitim bursu verilme şartları; Pidok Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş. çalışanlarının üniversitede öğrenim gören çocukları

Burstan Yararlanacak Öğrencilerde Aranan Nitelikler

 • Bursa aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır. Burslar, lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerine verilir, şirketçe uygun görülen kontenjan sayısına ulaşılamadığı takdirde ara sınıf öğrencilerine de verilebilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.
 • Başvuru tarihinde 23 yaşından büyük olmamak,
 • Burstan yararlanabilmek için yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
 • Bursların kontenjan, kapsam, tutar ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir.
 • Sabıkasız olması ( Taksirli Suçlar ile Kabahatler Kanuna göre ceza almış olanlar Y.Kurulu tarafından ayrıca değerlendirilir)
 • Eğitim bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyacının olması gerekir. Başarılı bir öğrenci olmak için 100 üzerinden en az 70; 4.00 üzerinden en az 2.50 ortalamaya sahip olması ve geride başarısız ders bırakmadan bir üst sınıfa geçilmiş olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan (vakıf, dernek, şahıs gibi) maaş, ücret veya burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç) gerekmektedir.
 • Toplumsal değerler ve etik ilkelere uygun davranış sahibi olmak

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Burs başvuru Formu ( Doküman ekli)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
 • YKS yerleştirme sonuç belgesi (e-devlet ‘ten temin edilebilir.)1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet ‘ten temin edilebilir.)
 • Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Adli sicil belgesi (e-devlet ‘ten temin edilebilir.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
 • – Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu,- Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, Emekliler için aylık maaşı gösterir belge-Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A, 4B, 4C) e-devlet ‘ten temin edilebilir.)-Tapu Kaydı Dökümü (Ailenin taşınmaz malı var ise) (e-devlet ‘ten temin edilebilir.

Burs kapsamındaki aylık ödemeler, Ekim-Mayıs arasında 8 ay süresince yapılır. Ödemeler, ilgili dönem için okula kayıt işlemlerini tamamlamış bursiyerlere yapılabilir. Bursiyerler her yıl kayıt yenilediklerini belgelemek zorundadır.

Bursiyerlere yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, verilen banka hesabına havale edilir. Banka dışında herhangi bir yol ile ödeme yapılmaz.

Üstün Başarı Bursu; Genel sıralamada ilk 15.000’e giren öğrencilere verilir. Ara sınıftan başvuruluyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 75 veya 4,0 üzerinden 3,5 olması ve geride hiç ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması gerekir.

Pidok Ailesi Eğitim Bursu Tutarı: 500 TL/Ay
İl Başarı Bursu Tutarı : 700 TL / Ay
Üstün Başarı Bursu Tutarı: 900 TL / Ay

Şirket burs tutarlarını dilediği anda değiştirme hakkına haizdir.

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments