Piyalepaşa Gayrimenkul Burs Başvuruları

DİĞER ŞARTLAR VE ÖZELLİKLER

Madde 8- a. Burs Başvuru Formunun tam olarak doldurulması ve formun sonunda yer alan EKLER bölümündeki evrakların eksiksiz olarak temin edilmesi ve posta yoluyla Piyalapaşa Gayrimenkul A.Ş’nin yukarıdaki adresine gönderilmesi gerekmektedir, (Madde 6)

b. Aksi takdirde Burs Başvuru formunu doldurmayan ve gerekli evrakları teslim etmeyen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır,

c. Başvurular, gerekli evraklarla birlikte mail ya da internet üzerinden değil sadece adrese teslim edilecektir, (İstanbul dışındaki ya da elden teslim etmek istemeyen adaylar posta yoluyla adrese gönderebilirler)

d. Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş burslarına başvuru tarihinde adayların; lise düzeyinde 19, lisans eğitimi düzeyinde 25 yaşından büyük olmamaları şarttır,

e. Öğrenciler, Güz ve Bahar Dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez, başarı belgelerini Piyalepaşa Gayrimenkul Burs Komisyonuna vermekle yükümlüdür,

f. Öğrenciler, bursları süresince disiplin cezası almama ve suça karışmamakla yükümlüdür,

g. Başka bir dernek, vakıf ya da benzeri bir kurum ya da şahıstan burs alan öğrenciler değerlendirilmeye alınmayacaktır,

h. Değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan adaylar, Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş ile burs ve mecburi hizmet sözleşmesi imzalayacaklardır,

i. Bursların verilmesinde başarı ve maddi durum kriteri öncelikli olarak dikkate alınacaktır,

j. Burslar her ayın 10’na kadar öğrencilerin kişisel hesaplarına yatırılacaktır.

k. Burs tutarları lise ve üniversite seviyelerinde farklıdır. Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş belirler,

l. Burslar karşılıklı olup, burs almaya hak kazanan adayların öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra, burs aldıkları sürelere paralel şekilde Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş. şirketinde çalışmaları esastır. İşe alınma ve çalışma koşullarının belirlenmesinde Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş.’nin genel kural ve prosedürleri esastır.