PS:EUROPE Akademik Araştırma Programı (Fellowship Program)

Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (PS:EUROPE) sosyal bilimler alanında çalışmalarını sürdüren yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile genç akademisyenleri kadrosuna davet ediyor.

merkezli, Viyana ve İstanbul’da faaliyet gösteren bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur.

PS: EUROPE genç akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelip, tartışarak bilgi ürettikleri bir platform sunmaktadır. PS: EUROPE’un hedeflerinden biri, yoğun ve izolatif akademik çalışmalar esnasında kaybolan akademisyenler arası dayanışmayı yeniden tesis etmektir. Genç akademisyen ve araştırmacıların birçoğu bu izolatif durumun üretim motivasyonlarını kırdığını belirtmektedir. Öte yandan, PS: EUROPE sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden gelen akademisyenlerin birbirlerini tanıması ve fikirlerini eleştirel bir şekilde tartışması için bir mekân sunmaktadır. Unutulmamalıdır ki sosyal bilimcinin hayatı yalnızca makaleler ve kitaplar arasında geçemez, en az bunun kadar önemli olan şey sosyal bilimcilerin görüşlerini eleştirel bir şekilde bilimin diğer üyeleriyle birlikte ortaya koyması ve tartışmasıdır. PS: EUROPE bu konuda eksiklik hisseden tüm genç akademisyen ve araştırmacılar için üretken ve eleştirel tartışmaların yer aldığı bir ortam sunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2016

İlanla ilgili detaylar için: http://ps-europe.org/fellowship-program/