Roman Eğitim Fonu – Burs Programı Başvuruları

roman-egitim-bursuBurs programı, Avrupa’da yüksek öğrenimin genel çerçevesinin sürekli ve dinamik bir değişim gösterdiği bir dönem olan 2007’den bu yana REF’in programlarından biri olarak uygulanmaktadır. Roman Eğitim Fonu – Burs Programı (REF BP), RMUSP, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Romanya,  Sırbistan, Slovakya ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya bu ülkelerde daimi olarak ikamet eden Roman öğrencilere yönelik, başarı temelli açık bir yarışmaya dayanan akademik burslar sunmaktadır. Programın başvuru koşullarına uygun adaylar, Lisans, Yüksek Lisas veya Doktora dereceleri almak üzere, anavatanlarında ya da ikamet ettikleri ülkede devletçe tanınmış üniversitelerde öğrenimlerini sürdürüyor olmalıdırlar.

Bu programın ilk iki senesinin finansmanı, İkinci Dünya Savaşında Naziler tarafından yağmalanmış ancak tekrar geri alınmış altınlardan sağlandı. Programın 3üncü, 4üncü ve 5inci senelerinin ana finans kaynağı, C.S. Mott Vakfından gelen bağışlarla birlikte, Açık Toplum Enstitüsü (OSI) oldu. Altıncı seneden itibaren (2007) finansal destek REF tarafından sağlanmaktadır

  1. BURSLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
  2. UYGUNLUK KRİTERLERİ
  3. SEÇİM KRİTERLERİ
  4. SEÇİM SÜRECİ
  5. KARAR ALMA MEKANİZMALARI
  6. SEÇİM SONUÇLARININ İLETİLMESİ
  7. BAŞVURU AŞAMALARI VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

Detaylı bilgi için tıklayınız.