SACDD Tezli Yüksek Lisans Burs Başvurusu

BURSLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER (2020-2021)

 1. 2020-2021 burs döneminde “Lise Bursu” başvurusu alınmayacak, sadece “Lisans Bursu” ve “Tezli Yüksek Lisans Bursu” başvurusu alınacaktır.
 2. Burslar,  karşılıksız olup bir öğretim yılı için geçerlidir ve ekim-haziran ayları arasında (9 ay), her ayın ilk haftası içerisinde ödenmektedir. (Yalnızca ekim ayına ait ilk burs tutarı, kasım ayı ile birlikte ödenir.)
 3. Burs almaya başlayan öğrencilerin takip eden öğretim yılı için tekrar burs başvurusu yapmaları gerekmez. Bursun devam etmesi için yeni dönem başında talep edilen belgelerin beyanı (bursiyerlik koşullarının tamamını karşılaması halinde) yeterlidir. Ancak bursların devamı Vakıf gelirlerine de bağlı olup Yönetim Kurulu kararı ile her zaman gerekçe göstermeksizin durdurulabilir.
 4.  KYK bursu, KYK kredisi ve/veya diğer vakıf ve kuruluşlardan burs alan öğrenciler, burs başvurusu yapabilirler.
 5.  “ERASMUS” ve benzeri  uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında belirli süreyle yurt dışına giden burslu öğrencilerin normal burs ödemeleri devam eder.
 6. Aynı aileden birden fazla kişiye aynı anda burs verilmez. Ancak, hukuk alanında öğrenim gören kardeşler bu kuralın dışındadır. Her durumda bir aileden aynı anda en fazla iki kişiye burs verilir.
 7. Vakıf Üniversitesi (tam burslu öğrenciler hariç), açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burslarımızdan yararlanamazlar. Vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerin bursları kesilir.
 8. Yalnızca web sitemiz üzerinden yapılan başvurular kabul edilir, posta, kargo yoluyla ve şahsen yapılan başvurular dikkate alınmaz.
 9. Vakfımızdan burs almaya hak kazanan öğrenciler, Vakfın burs koşullarını bilerek ve kabul ederek burs almaya başlar. Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu alır ve gerekli görülen hallerde, burs başvuru formunda veya beyan edilen belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder.
 10. Üniversitede öğrenim görürken yeniden sınava girerek yeni bir ana dala devam eden öğrencilere, eski ana dallarından kalan süre kadar burs verilir. Yıl kaybetmeden yatay geçiş yapanların bursları devam eder. Yıl kaybedenler yatay geçiş öncesindeki süreleri kadar burs alırlar. Çift ana dalda öğrenim görenlerin bursları, asıl öğrenim ana dalından mezun oluncaya kadar devam eder.
 11. Doğal afet, kaza, sağlık vb. istem dışı olay ve sorunlar nedeniyle bir öğretim yılında başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamına, Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Böyle bir sorun yaşayan öğrencilerin durumlarını belgelemeleri ve yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
 12. Bursiyerler, öğrenimleri ile ilgili okul değişikliği, bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e-mail adresi değişikliği gibi her değişikliği derhal bildirmek zorundadır.
  1. Burslu öğrencilerimiz, ara dönemde öğrenci belgesi ile not belgesi ve yeni eğitim öğretim yılı başında öğrenci belgesi (bir üst sınıfa geçtiğini gösterir şekilde), not belgesi (TRANSKRİPT) ve adli sicil kayıtlarını Bursiyer Bilgi Takip Sistemine yüklemekle yükümlüdür. Söz konusu belgelerin zamanında sisteme girilmemesi bursun kesilmesine neden olur.
 13. Eksik veya yanlış beyanda bulunan, kayıt donduran, istenilen eksik belgeleri tamamlamayan, disiplin cezası alan, hüküm giydiği tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir ve gerekirse kendilerinden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara başvurularak geri istenir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BURSLARI (2020-2021)


Burs Başvuru Dönemi
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat
Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
10 Eylül – 30 Eylül 2020
1 Ekim – 18 Ekim 2020
22-23 Ekim 2020
Burs Tutarı
Burs Ödeme Süresi
600 TL / ay
Ekim 2020 / Haziran 2021 (9 ay)

Bursiyerlik Koşulları:

 • Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir.
 • Burstan, İstanbul’daki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri (%100 burslu olmak şartıyla) ile Ankara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi,  “Hukuk” ve/veya  “Kadın ve Çocuk Hakları” alanında Tezli Yüksek Lisans yapan öğrenciler yararlanabilir. 
 • Başvuru için lisans mezuniyet derecesinin en az 3.00/4.00 olması koşulu aranır. (Akademik genel not ortalaması 100’lük sistemde hesaplanan üniversitelerde, not dönüşümü için,  YÖK tarafından açıklanan “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.)

Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

 • Burs başvurusu, yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr internet adresi üzerinden  yapılır.
 • Başvuru bilgilerini tamamlamayan ve eksik belge yükleyenlerin başvuruları dikkate alınmaz.
 • Burs başvurularını değerlendirme süreci iki aşamadan oluşur. Başvuru yaparken beyan edilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek bir ön seçim yapılır ve uygun bulunan adaylar ikinci aşama için mülakata davet edilir. Covid 19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında adaylarla internet üzerinden uzaktan mülakat yapılacak, mülakat tarihleri ilgili adaylara e-posta ile bildirilecektir.
 • Değerlendirme sonucu burs alma hakkı kazanan öğrencilere, 22-23 Ekim 2020 tarihlerinde e-posta ile bilgi verilecektir.

Başvuru Aşamasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya ilgili kurumun e-sisteminden alınan not döküm belgesi (transkript)
 2. Tercihen öğretim kurumundan onaylı veya e-devletten alınan öğrenci belgesi
 3. ALES sonuç belgesi
 4. Bir öğretim üyesinden alınacak referans mektubu
 5. Özgeçmiş
 6. Yüksek Lisans yaptığı alanı seçme nedeni, eğitim ve sonrasındaki beklentilerin anlatıldığı bir A4 sayfasını geçmeyecek bir yazı
 7. Kimlik bilgisi gösterir, T.C Kimlik Kartı, Pasaport veya Ehliyet
 8. Nüfus Kayıt Örneği (Vukuatlı) (tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge olmalıdır) (e-devlet)
 9. Adli Sicil Belgesi (e-devlet)
 10. Ailenin ikamet ettiği Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)
 11. Öğrenci adına açılmış Ziraat Bankası Hesap Bilgisi (IBAN) (Diğer banka hesap bilgileri kabul edilmez)
 12. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler
 13. Çalışan anne, baba için çalıştığı iş yerinden onaylı maaş bordrosu
 14. Serbest çalışan anne, baba için gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü, (www.gib.gov.tr)
 15. Emekli anne, baba için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
 16. Geliri olmayan anne ve baba için ayrı ayrı gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet, 4a/4b/4c Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi), muhtaçlık veya Yeşil Kart sahibi olduğunu gösteren belge (e-devlet)
 17. Annenize, babanıza ve kendinize ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir liste (e-devlet)
 18. Annenize, babanıza ve kendinize ait ayrı ayrı araç tescil belgesi (e-devlet)
 19. Annenize, babanıza ve kendinize ait tapu ve araç olmaması durumunda, olmadığını gösterir belge (mutlaka isimlerin yer aldığı şekilde) (e-devlet)
 20. Taahhütname (Aşağıdaki butona basarak indirebileceğiniz taahhütname bursiyer tarafından burs alacağı kesinleştikten sonra doldurulacak ve ıslak imzalı olarak Vakfımıza teslim edilecektir.)

Not: Engelli öğrencilerden bu belgelere ek olarak tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış engelli raporu talep edilir.


Taahhütname dosyasını indirmek için aşağıdakı butona tıklayın:


Başvuru Yap