Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursları

Kısmi Zamanlı Çalışma Programı (KZÇ) ve Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) Bursu Başvuru Şartları

 1. Burs ve KZÇ başvuruları,  burs ofisinden yapılabilecektir.
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerimiz, burs ve KZÇ için aşağıdaki bağlantıya verilen link üzerinden tek başvuru yapacaklardır.
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler sadece SAHADER Bursu için başvuru yapabilirler. Başvurularını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Hamidiye ve Gülhane Külliyesindeki birimlerinde form doldurarak ve vesikalık fotoğraf ekleyerek şahsen yapacaklardır.
 4. Başvurular, Burs ve KZÇ Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenecek, mülakat yapılacak ve sonuçlandırılacaktır.
 5. Burs alması veya KZÇ programına alınması uygun görülen öğrencilerden, başvuru formunda verilen cevapları kanıtlayan belgeleri 5 iş günü içinde teslim etmeleri istenecektir. Belgeleri sunmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak ve ilerleyen yıllarda başvuru yapma hakları olmayacaktır.
 6. Burs veya KZÇ için uygun görülen tüm öğrencilerden istenecek belgeler:
  • Adli sicil kaydı
  • Anne, baba ve çalışan diğer aile bireylerinin gelir durumunu gösteren belge (bordro, serbest meslek gelir belgesi, vb.)
  • Eğer anne-baba çalışmıyorsa, SGK veya e-devlet üzerinden çalışmadığına dair belge
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Aile bireyleri üzerine kayıtlı taşınmazları (arsa, konut, dükkan vb.) gösteren belge
  • Aile bireyleri üzerine kayıtlı motorlu araçları gösteren belge
  • Burs veya KZÇ için uygun görülen öğrencilerden başvuru formunda verilen cevaba göre istenecek belgeler
  • Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi
  • Şehit ya da gazi çocuğu/kardeşi olduğunu gösterir belge
  • Engel oranını gösterir belge
  • Devlet korumasında yetiştiğini gösterir belge
  • Son 3 yıl içinde aile olarak doğal afetzedeleri olduğunu gösterir belge
  • Belgeli becerileri gösteren sertifika, diploma vb. belgeler
  • Herhangi bir öğrenci yurdunda kalan öğrenciler için bu durumu kanıtlayan belge
 7. Kanıtlayıcı belgeler, e-devlet üzerinden sağlanabilen ve doğruluğu teyit edilebilen belgeler olabilir. E-devletten alınmayan belgeler ilgili kurumdan ıslak imzalı veya noter tasdikli kopyaları olarak sunulacaktır. Belgeler son 1 ay içinde alınmış olmalıdır.
 8. Yabancı uyruklu öğrenciler, kanıtlayıcı belgeleri kendi ülkelerinin sistemlerine göre temin edeceklerdir. Belgeler İngilizce dilinde teslim edilebilir. Diğer dillerdeki belgeler yeminli tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe veya İngilizce nüshaları ile sunulacaktır.